kirim kongo kanamali ate kkka l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (KKKA) PowerPoint Presentation
Download Presentation
KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (KKKA)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 57

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (KKKA) - PowerPoint PPT Presentation


 • 252 Views
 • Uploaded on

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (KKKA). Dr. Aysun Yalçı. Tarihçe . 12. yy’da bugünkü Tacikistan bölgesinde bir hemorajik sendrom tanımlanmış. Hastalık ilk kez klinik olarak 1944-45 yıllarında Kırım’da çiftçilere yardım eden Sovyet askerleri arasında görülmüş ve yaklaşık 200 kişiyi etkilemiştir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (KKKA)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tarih e
Tarihçe
 • 12. yy’da bugünkü Tacikistan bölgesinde

bir hemorajik sendrom tanımlanmış.

 • Hastalık ilk kez klinik olarak 1944-45

yıllarında Kırım’da çiftçilere yardım eden

Sovyet askerleri arasında görülmüş ve

yaklaşık 200 kişiyi etkilemiştir

tarih e3
Tarihçe
 • 1967’de hastaların kan ve doku

örneklerinin yenidoğan farelere

inokülasyonu ile viral izolasyon yapılmıştır

tarih e4
Tarihçe
 • “Kırım hemorajik ateşi” tablosundan

sorumlu olan virüsün, Kongo’da 1956

yılında ateşli bir hastadan elde edilen

virüsle aynı antijenik yapıya sahip olduğu

saptanınca, virüs “Kırım Kongo Hemorajik

Ateşi” etkeni olarak adlandırılmıştır.

kkka t rkiye
KKKA-Türkiye
 • 2002 yılının ilkbahar ve yaz aylarında

özellikle, Tokat ve çevresinde ateş ve

kanama ile seyreden salgın şeklinde

dikkati çekti.

 • Ağustos 2003’te tanı konuldu = KKKA
mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
 • KKKA virusu, Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirus soyundan bir virustur.
mikrobiyoloji8
Mikrobiyoloji
 • Dış ortama dayanıksızdır.
 • Konak dışında uzun süre yaşayamaz.
 • Ultraviyole ile hızla ölür.
 • 56°C’de 30 dakikada inaktive olur.
 • %1 hipoklorit ve %2 gluteraldehide duyarlıdır.
 • Düşük pH’ da hızla inaktive olur.
bula ma
Bulaşma
 • KKKA virüsü, kene-vertebralı-kene siklusu ile dolaşımda kalır ve hayvanlarda hastalık yaptığına dair hiçbir bulgu yoktur.
 • KKKA virüsü Hyalomma cinsi kenelerle bulaştırılır.
 • KKKA virüsü Hyalomma cinsi yetişkin kenelerden, araziden toplanan yumurtalardan ve H. marginatum’un beslenmemiş immatür evrelerinden izole edilmiştir.
ekoloji
Ekoloji
 • İklim koşullarındaki değişikliklerin kene popülasyonunun çoğalmasını kolaylaştırarak kene kökenli infeksiyon hastalıklarının sıklığını arttırdığı öne sürülmüştür.

Lancet Infect Dis 2006; 6:203-14

ekoloji11
Ekoloji
 • Türkiye’de salgından etkilenen bölgelerde, Nisan ayında ısının 5 °C’nin üzerinde olduğu günlerin sayısı ile nisan ayı ortalama günlük sıcaklığının salgından önceki yıllara göre arttığı rapor edilmiştir.

Lancet Infect Dis 2006; 6:203-14

slide12
Küresel ısınma
 • kenelerin olgunlaşma özelliklerini değiştirerek
 • kuşların göç yollarını etkileyerek
 • ısınma ile birlikte keneler için yeni yaşam alanları yaratarak etki gösterir.

Med Hypotheses 2007 68 (4) 924-925

slide13

Erkek erişkin

kene

Dişi erişkin kene

Larva Nimf

Dişi erişkin

Hyalomma

Kan emmiş Dişi

erişkin Hyalomma

Erkek erişkin

Hyalomma

ekoloji15
Ekoloji
 • Keneler, hayatları boyunca geçirdikleri her dönemde (larva-nimf-olgun) mutlaka kan emmek zorundadırlar.
 • Erkek ve dişiler kan emme sırasında çiftleşirler.
 • Dişiler 3000-15000 civarında yumurta bırakarak ölürler.
ekoloji16
Ekoloji
 • Yumurtadan çıkan larvalar 3 çift bacaklıdır.
 • Türlere göre farklı sürelerle konaklardan kan emerler ve yine farklı sürelerde gömlek değiştirerek 4 çift ayaklı nimf olurlar.
 • Aç nimfler kan emer, doyar, gömlek değiştirerek aç olgun haline gelir.
ekoloji17
Ekoloji
 • Erkek ve dişi olgun keneler kan emerken çiftleşir.
 • Keneler, bir, iki ya da üç konaklı olabilir.
 • Hyalomma türleri, larva ve nimf dönemini bir konakta geçirir. Nimfler doyunca konak hayvanı terk eder ve doğada aç olgun haline gelerek ikinci bir hayvana yapışır.
ekoloji18
Ekoloji
 • H.m.marginatum’un genç gelişme dönemleri çoğunlukla küçük hayvanları (tavşan, kirpi, fare, yabani memeliler, kuşlar), erişkinleri ise çoğunlukla evcil memelileri (sığır, at, koyun, keçi, köpek) ve nadiren de insanı tercih etmektedir.
 • H.a.anatolicum’un hem larva ve nimfleri hem de erişkinleri evcil ruminantları (özellikle sığırları) tercih ederler.
ekoloji19
Ekoloji
 • Virüs büyük ve küçük memeli hayvanlarda belirtisiz infeksiyon ve bir hafta kadar süren viremi yapar.
 • Erişkin keneler kan emerlerken virüsü enfekte hayvanlardan alırlar.
ekoloji20
Ekoloji
 • Virüs kenede 36 saat içinde replike olmaya başlar, 3-5 günde maksimum düzeylere ulaşır.
 • Virüs titresi aylarca azalarak devam eder, infekte kene aylarca virüsü bulaştırabilir.
slide21
Bulaş
 • Virüs insanlara tesadüfi olarak bulaşır ve KKKA hastalığını oluşturur.
 • İnsanlara bulaş,
 • Kenelerin ısırmasıyla
 • Viremik hayvanların kesilmesi sırasında kan ve doku temasıyla
 • Nosokomiyal yolla olur.
slide23
Bulaş

KKKA için risk grupları,

 • Tarım çalışanları
 • Hayvancılıkla uğraşanlar (çobanlar,çiftlik çalışanları, kasaplar, mezbaha çalışanları)
 • Veterinerler
 • Askeri personel
 • Kamp yapanlar
nozokomiyal bula
Nozokomiyal Bulaş
 • Salgınlarla paralel biçimde sağlık çalışanlarında KKKA bulaşı ve ölümler bildirilmiştir.
 • Bir hastane salgınında, enfekte kana maruz kalanların %8.7’si, iğne ucu yaralanması olanların %33’ü hastalığa yakalanmıştır.
slide25
Bulaş
 • Hava yoluyla bulaştan Rusya’da birkaç olguda şüphelenilmiş ancak kanıtlanamamıştır.
 • Anneden bebeğe horizontal bulaş da bildirilmiştir.
slide26

Coğrafik dağılım

Virüs izolasyonu

Riskli ülkeler

(serolojik kanıt +vektör)

Düşük riskli ülkeler

(sadece vektör var)

klinik
Klinik
 • KKKA virüsünün hastalık yaptığı tek konak insandır.
 • Virüsle karşılaşanlarda hastalık gelişme olasılığı 1/5 olarak hesaplanmıştır.
klinik28
Klinik

Belirti ve bulgular

 • Hafif
 • Orta derece
 • Ciddi ve Ağır olabilir.
klinik29
Klinik
 • KKKA’nin tipik seyrinde 4 dönem izlenir.
 • İnkübasyon dönemi
 • Prehemorajik period
 • Hemorajik period
 • Konvalesan period
klinik30
Klinik

Hastalığın kuluçka süresi:

 • Kene tarafından ısırılma durumunda genellikle 1-3 gün; en fazla 9 gün,
 • Enfekte kan, doku veya vücut sıvısına temas durumunda ise 5-6 gün: en fazla 13 gündür.
klinik31
Klinik

Prehemorajik period

 • Ani başlayan ateş (39-41 ºC), baş ağrısı, myalji, aşırı halsizlik ve yorgunluk ile karakterizedir.
 • Ateş ortalama 4-5 gün devam eder.
 • Bazı olgularda ek olarak diare, bulantı, kusma görülebilir.
 • Yüz, boyun ve gövdede hiperemi, konjonktivit saptanabilir.
 • Bu period ortalama 3 (1-7) gün sürer.
klinik32
Klinik

Hemorajik period

 • Genellikle hastalığın 3-5. gününde aniden başlar ve kısa sürer (2-3 gün).
 • Hastanın ateşi ile hemoraji arasında bir ilişki yoktur.
 • Hemorajik bulgular peteşilerden geniş hematomlara kadar değişir.
klinik33
Klinik
 • En sık olarak burun, gastrointestinal sistem (hematemez, melena), uterus (menometroraji), üriner sistem (hematüri) ve solunum sistemi kanamaları (hemoptizi) görülür.
 • Hastaların 1/3’ünde hepatomegali ve splenomegali bildirilmektedir.
 • Mortalite % 30 dolayındadır.
klinik34
Klinik

Konvalesan period

 • Yaşayanlarda hastalığın başlangıcından 10-20 gün sonra başlar.
 • Taşikardi, nabız düzensizlikleri, polinörit, hafıza kaybı, bradikardi, tansiyon düşüklüğü gibi durumlar bildirilmiştir.
 • Hastalığın relapsı yoktur.
biyokimyasal testler
Biyokimyasal Testler
 • KKKA’nin en belirgin laboratuvar bulgularının başında trombositopeni gelir.
 • Lökopeni, ALT, AST, LDH ve CPK düzeylerinde yükselme görülür.
 • PT ve aPTT süreleri uzar, fibrinojen düzeylerinde düşme, fibrin yıkım ürünlerinde artış görülebilir.
 • Laboratuvar değerleri yaşayan hastalarda 5-9 günde normal sınırlara döner.
hastal n a rl k kriterleri
Hastalığın Ağırlık Kriterleri
 • Lökosit sayısı > 10000 / L
 • Trombosit sayısı < 20000 / L
 • AST > 700 IU / L
 • ALT > 900 IU / L
 • aPTT > 60 sn
 • Fibrinojen düzeyi < 110mg / dl
 • Melena ve bilinç değişiklikleri
 • Hastalığın ilk 5 gününde herhangi biri varsa %90’ın üzerinde fatal seyire işaret eder.
mortalite
Mortalite
 • Türkiye’den yapılan bir çalışmada daha yüksek AST ve ALT düzeylerinin (700 ve 900 IU/L), ciddi vakalar için daha sensitif olduğu ortaya konmuştur.
 • Hematemez, melena ve somnolansın fatal seyirli hastalarda daha sık olduğu saptanmıştır.

Clin Microbiol Infect 2006;12:551-4

slide38
Tanı
 • Erken tanı, hem hasta sağkalımına etkisi hem de nosokomiyal infeksiyonların önlenebilmesi açısından önemlidir.
ay r c tan
Ayırıcı tanı
 • Bruselloz
 • Q ateşi
 • Riketsiyoz
 • Lyme
 • Leptospiroz
 • Salmonelloz
 • Sıtma
 • Viral hemorajik ateşler
slide40
Tanı

1- Klinik tanımlama

 • Ani başlayan ateş, baş ağrısı, myalji,halsizlik, bulantı, kusma, ishal
 • Lökopeni, trombositopeni, ALT, AST, LDH, CPK yüksekliği
slide41
Tanı

2- Epidemiyolojik öykü

 • Kene ısırması, keneyle temas, hayvanlarla temas, kırsal alanda yaşama ya da son iki hafta içinde kırsal alanda bulunma, hayvan dokusu ya da kanı ile temas, hastaların kan ya da vücut sıvılarıyla temas, çevrede benzer vaka varlığı
slide42
Tanı

3- Destekleyici bulgular

 • Hemorajik ya da purpurik döküntü
 • Epistaksis
 • Hematemez
 • Hemoptizi
 • Melena
 • Diğer hemorajik semptomlar
slide43
Tanı

Şüpheli vaka

 • Klinik tanıma uyan ve başka bir nedenle açıklanamayan hasta

Olası vaka

 • Ek olarak epidemiyolojik öykü ya da destekleyici bulgulardan en az ikisinin olması (bir bölgede birden fazla hasta varsa, destekleyici bulgular aranmaz)
slide44
Tanı

Kesin vaka

 • Laboratuvar ile doğrulanmış hastalar veya kesin tanı almış bir vakayla epidemiyolojik olarak bağlantısı olan hasta
laboratuar kriterleri
Laboratuar kriterleri
 • Kan, vücut sıvıları ya da doku örneklerinde viral izolasyon ya da viral RNA’nın gösterilmesi
 • Spesifik IgM pozitifliği
 • Akut / konvalesan serumlarda IgG titresinde 4 kat artış
tedavi
Tedavi
 • Ribavirin
 • Destek tedavi :
     • Trombosit
     • TDP
     • Eritrosit
     • Tam kan
     • Iv sıvı desteği
     • Organ yetmezliğine yönelik destek
korunma
Korunma
 • Endemik bölgelerde yaşayanlar veya bu bölgelere seyahat edenler bahar ve yaz aylarında kenelere karşı önlem almalıdırlar.
 • KKHA şüphesi olan vakaların kan ve vücut sıvıları ile perkütan veya mukokütanöz temas edildiğinde o bölge bol su ile yıkanmalıdır.
 • Maruz kalanlar 10-14 gün boyunca KKHA belirtileri açısından yakın takip edilmelidir.
a al malar
Aşı çalışmaları
 • Bulgaristan,Eski Sovyetler ve Doğu Avrupa ülkeleri
 • Modern standartlardan uzak
 • Yakın dönemde beklenmiyor
sa l k al anlar na bula
Sağlık Çalışanlarına Bulaş
 • 14.07.06 HÜRRİYET Kan alırken can verdi.
 • Çorum Kadın Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Acil Servisinde görev yapan hemşirenin, kene ısırması sonucu hastaneye başvuran kadından kan örneği aldığı sırada, iğneyi kendi eline batırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA) virüsü kaptığı ve hayatını kaybettiği bildirildi.
slide51

Şüpheli temas 1 hafta boyunca günlük tam kan sayımı

 • Ribavirin ile profilaksi
 • 14 takip sonrası normal tam kan sayımı takip kesilmeli
 • Tam kan sayımında anormallik hastaneye yatış, tedavi
slide52

“bazal hijyen önlemleri,

 • bariyer önlemleri
 • güvenli injeksiyon uygulaması
 • güvenli gömme işlemlerinin temini”ile kontrol edilebilir.
slide53

İnfekte aerosollerin ortama yayılmasını gerektiren girişimler sırasında solunum bulaşını önlemeye yönelik “izolasyon odaları” kullanılabilir

 • Rutin hasta bakımında “Solunum Bulaşı Önlemleri” gerekmez.
slide54

Klinik takip sırasında

Eldiven, önlük

+

aerosolizasyon olacak işlem

yapılacaksa

Yüz koruyucu maske veya gözlük ile

N95 maske

Laboratuar dışında gereksiz

slide55

AC bulguları varsa veya intübasyon yapılacaksa standart önlemleri + damlacık ve temas önlemleri

 • Kan örnekleri ve hasta atıkları çok dikkatli takip edilerek temizlik elemanları ve laboratuvar çalışanlarının infekte olmaları önlenmelidir