poakcesyjny program wsparcia obszar w wiejskich n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Program Integracji Społecznej Podstawowe informacje. Program Integracji Społecznej - ogólne informacje. Termin realizacji: maj 2007 – grudzień 2009, z możliwością przedłużenia. Cele projektu:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich' - dalton-herman


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
poakcesyjny program wsparcia obszar w wiejskich

Poakcesyjny Program WsparciaObszarów Wiejskich

Program Integracji Społecznej

Podstawowe informacje

program integracji spo ecznej og lne informacje
Program Integracji Społecznej- ogólne informacje

Termin realizacji:maj 2007 – grudzień 2009, z możliwością przedłużenia.

Cele projektu:

 • Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i społecznego gmin w zakresie planowania strategicznego i realizowania polityki społecznej;
 • Poprawa dostępu mieszkańców gmin do usług oraz nowych form współpracy i aktywności:
  • Zwiększenie oferty i standardu usług,
  • Rozwój sieci usługodawców,
  • Wzrost liczby inicjatyw podejmowanych przez społeczność lokalną.
  • Zwiększenie udziału mieszkańców w zorganizowanej aktywności.
program integracji spo ecznej g wne etapy
Program Integracji Społecznej- główne etapy
 • Plan działania oraz analiza strategii

2. A) Rozpoczęcie realizacji usług (1/3 kwoty)B) Organizacja warsztatów

3. Aktualizacja planu działania

4. Realizacja usług (2/3 kwoty)

program integracji spo ecznej analiza strategii

Możliwe scenariusze

 • II. Aktualizacja strategii:
 • rozpoczęcie warsztatów;
 • aktualizacja planu działania;
 • realizacja usług społecznych.
 • I. Brak strategii gminnej:
 • rozpoczęcie warsztatów;
 • aktualizacja planu działania;
 • realizacja usług społecznych.
 • III. Strategia przyjęta:
 • opracowanie planu działania;
 • realizacja usług społecznych.
Program Integracji Społecznejanaliza strategii
program integracji spo ecznej warsztaty wypracowuj ce strategi

WARSZTAT A

Przedstawienie procesu tworzenia strategii;

Przeprowadzenie diagnozy sytuacji społecznej w gminie;

Sformułowanie wizji rozwoju;

Zidentyfikowanie potrzeb mieszkańców.

WARSZTAT B

Identyfikacja i kategoryzacja problemów społ.;

Ocena zasobów społecznych gminy i instytucji działających na jej terenie;

Ocena doświadczeń tych podmiotów w rozwiązywaniu problemów społecznych;

Sformułowanie potrzeb społecznych

WARSZTAT C

Sformułowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

WARSZTAT D

Opracowanie projektów realizacyjnych

Przygotowanie ramowego planu działania

Program Integracji Społecznejwarsztaty wypracowujące strategię
program integracji spo ecznej realizacja us ug spo ecznych
Program Integracji Społecznej- realizacja usług społecznych

Kontraktowanie usług społecznych:

 • w oparciu o zapisy Ustawy o działalności pożytku publicznego, Ustawy o pomocy społecznej oraz zapisy procedury CPP;

Rodzaje usług finansowanych z PIS:

 • dla osób starszych;
 • dla rodzin;
 • dla dzieci i młodzieży.

Nie mogą być finansowane przedsięwzięcia tylko inwestycyjne (np.: zakup terenu, budowa obiektu, naprawa dachu, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie świadczeń finansowych (zasiłków) itp.

Uprawnieni usługodawcy:

 • organizacje pozarządowe, organizacje kościelne (w tym parafie), stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, firmy prywatne, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne.
program integracji spo ecznej co chcemy osi gn
Program Integracji Społecznej- co chcemy osiągnąć?
 • Podniesienie umiejętności planowania i wypracowywania strategii:- udział mieszkańców i przedstawicieli instytucji lokalnych w warsztatach roboczych; wsparcie eksperckie przez trenerów – moderatorów.
 • Nabycie większego doświadczenia gmin w zakresie zlecania zadań własnych:- pomoc w stosowaniu ustaw i współpraca z organizacjami społecznymi.
 • Lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie sieci usług:- wzrost liczby usług, organizowanie nowych usług lub poprawa ich jakości.
program integracji spo ecznej co chcemy osi gn1
Program Integracji Społecznejco chcemy osiągnąć?
 • Podniesienie standardów usług społecznych;szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne dla gmin i ich partnerów społecznych; upowszechnianie dobrych praktyk.
 • Łatwo dostępna wiedza nt. wypracowywania strategii oraz najlepszych doświadczeń z obszaru polityki społecznej;podręczniki, baza dobrych praktyk.
 • Zwiększenie lokalnej aktywności w obszarze rozwiązywania problemów społecznych; nowi usługodawcy, udział mieszkańców w tworzeniu strategii.
program integracji spo ecznej w wojew dztwie zachodniopomorskim1
Program Integracji Społecznejw województwie zachodniopomorskim

Podstawowe zasady kontraktowania:

 • gminy ogłaszają konkursy na realizację usług społecznych, preferowane są lokalne inicjatywy, organizacje, wykonawcy
 • gminy zamawiają usługi szkoleniowe i doradcze do 10% wartości alokacji

Podstawowe zasady rozliczania:

 • umowa o świadczenie usług
 • faktura raz w miesiącu
 • wysokość faktury uzależniona od liczby obsłużonych osób

Terminy:

 • pierwsze konkursy – kwiecień/maj 2008
slide11

Kontakt:

Krzysztof Musiatowicz Konsultant Regionalny

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej tel. kom. +48 508 285 572 e-mail: krzysztof.musiatowicz@ppwow.gov.pl

Sylwia KaczmarekRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiegotel. +48 91 485 45 91e-mail: skaczmarek@wzp.pl

ad