slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CIP (Christelijk Informatie Platform) krant 2-4-12: PowerPoint Presentation
Download Presentation
CIP (Christelijk Informatie Platform) krant 2-4-12:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

CIP (Christelijk Informatie Platform) krant 2-4-12: - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

0. CIP (Christelijk Informatie Platform) krant 2-4-12: Francis Chan schreef in zijn boek ‘Bestaat de hel’ : Diep van binnen wil ik liever helemaal niet in de hel geloven. W ie wil er nou in de hel geloven? En ik geef toe dat ik de

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CIP (Christelijk Informatie Platform) krant 2-4-12:' - dalmar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

CIP (Christelijk Informatie Platform) krant 2-4-12:

Francis Chan schreef in zijn boek ‘Bestaat de hel’:

Diep van binnen wil ik liever helemaal niet in de hel geloven.

Wie wil er nou in de hel geloven? En ik geef toe dat ik de

neiging heb om in de Schrift te lezen wat ik graag wil horen.

Misschien herkent u dat wel. Vanuit dit besef heb ik urenlang

gevast en gebeden en God gevraagd om mij te helpen voorkomen

dat ik de Bijbel verdraai omdat het mij dan beter uitkomt.

Hoewel ik met mijn verstand altijd wel in de hel geloofd heb, deed ik er

alles aan om te voorkomen dat het dogma in mijn hart belandde.

Ik kwam echter op een punt waarop ik dit niet langer kon.

Ik kon gewoon niet doorgaan met mijn mond het bestaan van de hel

te erkennen, maar te weigeren mijn hart het gewicht ervan te

laten voelen.

Ik moest weten of de Bijbel echt leert dat er een letterlijke hel bestaat.

Zou het niet heerlijk zijn als dat niet het geval bleek te zijn?

Dan zou ik eens mijn grootmoeder terug kunnen zien!

Ik besloot dus een boek over de hel te schrijven.“vervolg ….>

1

slide3

2

 • CIP (Christelijk Informatie Platform) krant 2-4-12:
 • Met het onderwerp van 'de hel' staat er enorm veel op het spel, concludeert Francis Chan.
 • "Ga maar na. Als ik zeg dat de hel niet bestaat en hij blijkt er toch
 • te zijn, dan ben ik er misschien verantwoordelijk voor dat mensen
 • naar de plek gaan waarvan ik gezegd heb dat hij niet bestaat.
 • Als ik zeg dat hij wel bestaat en ik heb het mis, dan overtuig ik
 • er misschien mensen van om hun hele leven lang bijna paniekerig
 • hun geliefden te waarschuwen voor een vreselijke plek,
 • die niet eens echt is. Als het over de hel gaat, kunnen wij het ons
 • niet veroorloven om ernaast te zitten.
 • Dit is geen dogma waarover je zomaar je schouders kunt ophalen
 • en overgaan tot de orde van de dag."
 • Christenen zouden het bestaan van de hel serieus moeten nemen.
 • "Er staat te veel op het spel. Er staan te veel mensen op het spel.
 • En de Bijbel heeft er veel te veel over te zeggen om het niet
 • serieus te nemen. De hel bestaat.”
slide4

3

HEMEL OF HEL, ER STAAT ENORM VEEL OP HET SPEL.

welkedeurkiesjij?

slide6

5

Dit kunnen we lezen in Openbaring 20:11-15 (HSV):

11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat.

Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg,

zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was.

12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan.

En de boeken werden geopend en nog een ander boek

werd geopend, namelijk het boek des levens.

En de doden werden geoordeeld overeenkomstig

wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken.

En de zee gaf de doden die in haar waren.

Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden

die in hen waren, en zij werden geoordeeld,

ieder overeenkomstig zijn werken.

En de dood en het rijk van de dood werden in de poel

van vuur geworpen. Dit is de tweede dood.

En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek

des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

slide8

7

 • NAMEN VAN DE HEL IN HET NIEUWE TESTAMENT:
 • hel
 • (Matt.5:29-30; 10:28; 23:15,33; Mar.9:43,45,47; Luk. 12:5; Jac. 3:6)
 • hellevuur
 • (Matt. 5:22; 18:9)
 • onuitblusbaar vuur
 • (Matt. 18:8)
 • het eeuwige vuur
 • (Matt. 25:41; Mar. 9:43,44,48)
 • eeuwige straf
 • (Matt. 25:46)
 • de vurige oven
 • (Matt. 13:42,50)
 • de donkerste duisternis
 • (Matth. 8:12; 22:13; 25:30)
 • de poel van vuur en zwavel
 • (Opb.g 19:20; 20:10,14,15; 21:8)
 • de plaats van geween en tandengeknars
 • (Matth. 8:12; 24:51), dat wil zeggen: het is de plaats van foltering
 • de plaats van pijniging in alle eeuwigheden
 • (Matt. 25:46; 2 Ths. 1:9)
 • de plaats van verdrukking, benauwdheid en verderf
 • (Matt. 7:13; Rom. 2:9; 9:22)
 • een eeuwig verderf
 • (Matt. 7:13; 2 Ths. 1:9)
slide10

9

Ben-Hinnomdal.

slide11

10

In 2 Koningen 16:3 en 2 Kronieken 28:3 lezen we over de gruwelijke daden die koning

Achaz deed in het dal Ben-Hinnom:

“Ook ontstak hij offers in het Hinnomdal en verbrandde hij zijn

zonen als offer volgens het gruwelijke gebruik van de volken die

de HEER voor de Israëlieten had verdreven”.

In 2 Koningen 21:6 en 2 Kronieken 33:6 lezen we dat ook koning Manasse zich aan

dezelfde gruwelen schuldig maakte, maar dat hij ook nog andere gruweldaden

verrichte in het dal Ben-Hinnom:

“Hij verbrandde zijn zonen als offer in het Hinnomdal en liet zich

in met wolkenschouwerij, wichelarij, magie, geestenbezwering

en waarzeggerij. Hij tergde de HEER door voortdurend te doen

wat slecht is in zijn ogen”.

slide13

12

Jezus waarschuwde regelmatig voor de hel

Zoals al eerder vermeld sprak Jezus regelmatig over de hel.

In Marcus 9:43-48 (HSV) zegt Hij het volgende hierover:

En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter

voor u verminkt het leven in te gaan dan met twee handen

heen te gaan in de hel, in het onuitblusbare vuur,

44 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.

En als uw voet u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter

voor u kreupel het leven in te gaan dan met twee voeten

geworpen te worden in de hel, in het onuitblusbare vuur,

46 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.

En als uw oog u doet struikelen, werp het dan uit; het is beter

voor u met één oog het Koninkrijk van God in te gaan dan met

twee ogen in het helse vuur geworpen te worden,

48 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.

slide15

14

DE EERSTE GROEP NAAR DE HEL!

In Openbaring 19:19-21 (HSV) lezen we:

En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun

legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem

Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.

En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet,

die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had,

waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het

beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden.

Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur,

die van zwavel brandt.

En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem

Die op het paard zat, namelijk het zwaard

dat uit Zijn mond kwam.

En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.

slide16

15

DE TWEEDE GROEP NAAR DE HEL!

In Openbaring 20:10 (HSV) lezen we:

En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel

van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest

en de valse profeet reeds zijn.

En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden …

in alle eeuwigheid.

slide17

16

DE DERDE GROEP NAAR DE HEL:

Dit noemde ik al eerder; we lezen het nog eens uit Openbaring 20:11-15:

11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat.

Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg,

zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was.

En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan.

En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd

geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden

geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond,

naar hun werken.

En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk

van de dood gaven de doden die in hen waren,

en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.

En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur

geworpen. Dit is de tweede dood.

En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des

levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

slide19

18

Het lijden van Jezus is zowellichamelijkalspsychisch

onbeschrijfelijkgeweest.

Jezuswildeditvreselijkelijden van jouovernemen,

zodatjijdatnooitzoumeemaken en nooit van God

verlatenzouzijn.

Het beeldwat je hiernatezienkrijgtgeeftdatweer.

Bereidt je voor op eenvreselijkbeeld.OF KIJK NIET!

slide22

21

Er staat niet voor niets in de Bijbel:

 • “Want God had de wereld zo lief
 • dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft,
 • opdat iedereen die in hem gelooft,
 • niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.”

(Johannes 3:16).

slide23

22

God de Vader wil je graag in de hemel!

Lied 307 (Opw. 438)

Ikbuigneer, voor U, mijnHeer.

Ikbuigneer, voor U, mijnHeer.

Trouw en rechtvaardig,

heilig en goed,

U bent mijn God

Refrein:

U bent Jezus, mijnBevrijder,

en met diepontzag en eerbied

buigikneervoor U.

Ikknielneer, voor U, mijnHeer.

Ikknielneer, voor U, mijnHeer.

Verlosser en Trooster,

eeuwige Rots.

U bent mijn God.

ZET JE HART OPEN, LAAT JEZUS BINNEN!

slide24

23

 • Vader in de hemel,
 • Ikbegrijp nu dat U nietsliever wilt dandatikUwecht kind word,
 • zodatik later vooreeuwigbij U in de hemelzalzijn.
 • U bent zo ver gegaan in het bewijzen van Uw liefde aan mij,
 • dat U Uw Zoon Jezus Christus naar de aarde hebt gestuurd,
 • om in mijn plaats te lijden en te sterven.
 • U hebt Hem gestraft voor alles wat ik misdaan heb.
 • Ik wil U zeggen dat ik erken dat ik in Uw rechtvaardige ogen,
 • het niet waard ben Uw kind te worden.
 • Ik dank U wel dat U Jezus Christus voor mij hebt willen afstaan,
 • zodat ik toch Uw kind mag worden.
 • Ik aanvaard Uw liefdesaanbod in Jezus Christus, en vraag om vergeving
 • van alles wat mij van U afhoudt.
 • Dank U wel dat ik mag vertrouwen op Uw vergeving.
 • Dank U wel dat U mij kent en dat U mij tot Uw echt kind wilt maken.
 • Dank U wel dat U bent Wie U bent in Uw grootheid en liefde.
 • Ik zet mijn hart open voor wat U in mij wilt doen.
 • Hier ben ik, doe met mij zoals U wilt. Amen
slide25

24

 • AARZEL NIET ALS JE NA WILT PRATEN OVER DIE
 • BELANGRIJKE BESLISSING VAN JE.
 • KLAMP MIJ, OF MARJOLEIN, OF IEMAND VAN HET
 • GEBEDSTEAM AAN!
 • ER IS NIETS OM JE VOOR TE SCHAMEN!
 • ER IS VREUGDE IN DE HEMEL OF JOUW BESLUIT!