p d ng d y h c t ch c c trong d y h c to n l p 1 l p 2 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÁP DỤNG DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở LỚP 1, LỚP 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÁP DỤNG DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở LỚP 1, LỚP 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

ÁP DỤNG DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở LỚP 1, LỚP 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on

ÁP DỤNG DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở LỚP 1, LỚP 2. MỤC TIÊU. Phân tích được đặc điểm nội dung dạy học và những thuận lợi, khó khăn khi áp dụng DHTC trong dạy học toán lớp 1, lớp 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÁP DỤNG DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở LỚP 1, LỚP 2' - dallon


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p d ng d y h c t ch c c trong d y h c to n l p 1 l p 2
ÁP DỤNG DẠY HỌC TÍCH CỰC

TRONG DẠY HỌC TOÁN

Ở LỚP 1, LỚP 2

m c ti u
MỤC TIÊU

Phân tích được đặc điểm nội dung dạy học và những thuận lợi, khó khăn khi áp dụng DHTC trong dạy học toán lớp 1, lớp 2.

Biết cách sử dụng một số phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học tích cực, đồ dùng dạy học trong các tình huống khác nhau.

Thiết kế được kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực cho từng dạng bài dạy.

Phân tích được một số kế hoạch bài học cụ thể đã thiết kế và đề xuất được cách điều chỉnh phù hợp.

Tập huấn lại cho đồng nghiệp tại địa phương.

n i dung
NỘI DUNG

Dạy học tích cực mạch số và phép tính ở lớp 1, 2.

Dạy học tích cực mạch đại lượng và đo đại lượng ở lớp 1, 2

Dạy học tích cực mạch yếu tố hình học ở lớp 1, 2

ph ng ph p
PHƯƠNG PHÁP

Phương pháp phân tích tài liệu, sách giáo khoa, băng hình,…

Phương pháp thảo luận nhóm.

Phương pháp thực hành, trải nghiệm.

Phương pháp động não.

Phương pháp giải quyết vấn đề.

slide5

Vòngtròntrải nghiệm

Tậphuấncósựthamgia

slide7
Thảo luận nhóm:

Nêu những nội dung cơ bản về số cần hình thành cho HS lớp 1, lớp 2;

Nêu mức độ yêu cầu về kiến thức kĩ năng tương ứng từng nội dung.

(Trình bày trên giấy Ao)

Hoạt động 1: Phân tích đặc điểm nội dung dạy học các số ở lớp 1, 2

n i dung d y h c s l p 1 2
Nội dung dạy học số ở lớp 1, 2

Lớp 1

1. Các số đến 10.

Nhận biết quan hệ số lượng (nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau).

Đếm, đọc, viết, so sánh các số đến 10.

2. Các số đến 100.

Đếm, đọc, viết, so sánh các số đến 100.

Giới thiệu đơn vị, chục; cấu tạo thập phân của số có hai chữ số. Tia số.

Lớp 2

Các số đến 1000.

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số.

Giới thiệu đơn vị, chục, trăm. Cấu tạo thập phân của số có ba chữ số.

ho t ng 2 nh ng thu n l i v kh kh n khi dhtc c c s l p 1 2
Hoạt động 2: Những thuận lợi và khó khăn khi DHTC các số ở lớp 1, 2
 • Thảo luận: chỉ ra những khó khăn thực tế khi dạy học về các số mà giáo viên gặp phải?

Ghi kết quả theo bảng sau:

ho t ng 3 ph n t ch nh ng kh n ng t ch c dhtc c c s l p 1 2
Hoạt động 3: Phân tích những khả năng tổ chức DHTC các số ở lớp 1, 2
 • Xem băng hình :Bài “Số 6” (Lớp 1)
 • - Thảo luận nhóm và thống nhất ý kiến nhận xét theo Bảng quan sát giờ học
x y d ng ph ng n d y h c h nh th nh kh i ni m s
Xây dựng phương án dạy học hình thành khái niệm số
 • Thảoluậnnhóm: xây dựng phương án dạy học (lựachọnchủđề).
 • 1. Hình thành các số 1, 2, 3,....
 • 2. Hình thành số có 2 chữ số.
 • 3. Hình thành số có 3 chữ số.
 • 4. So sánhcácsố.
 • ……….
d y h c c c s l p 1 2
Dạyhọccácsố ở lớp 1, 2
 • Đảm bảocáchhìnhthànhsố
  • Cácsố 1, 2, 3, 4, 5
  • Cácsốtừ 6 đến 10
  • Cácsốcó 2, 3 chữsố
 • Tận dụngkinhnghiệmsống
 • Tổ chức HS pháthiện
 • Liên hệthựctiễn
ho t ng 4 ph n t ch c i m n i dung d y h c ph p t nh l p 1 2
Hoạt động 4: Phân tích đặc điểm nội dung dạy học phép tính ở lớp 1, 2

Thảo luận nhóm để chỉ ra những nội dung cơ bản về dạy học các phép tính ở lớp 1, lớp 2.

n i dung d y h c ph p t nh l p 2
Nội dung dạy học phép tính ở lớp 2

1. Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 100, 1000.

 • Tên gọi thành phần và kết quả của mỗi phép tính.
 • Bảng cộng, trừ trong phạm vi 20.
 • Phép cộng, phép trừ các số có hai, ba chữ số. Tính nhẩm.
 • Tìm một thành phần chưa biết của phép cộng và phép trừ.
 • Tính giá trị biểu thức số.
n i dung d y h c ph p t nh l p 21
Nội dung dạy học phép tính ở lớp 2
 • 2. Phép nhân và phép chia
 • Khái niệm ban đầu về phép nhân, phép chia. Tên gọi các thành phần, kết quả của phép nhân, phép chia.
 • Bảngnhânvàbảngchia 2, 3, 4, 5.
 • Số 1 vàsố 0 trongphépnhânvàphépchia.
 • Nhânchianhẩm.
 • Tìmthừasố, sốbịchia. Tínhgiátrịbiểuthứcsốdạngđơngiảncóđếnhaidấuphéptính (cộng, trừ, nhân, chia).
ho t ng 5 nh ng thu n l i v kh kh n khi dhtc ph p t nh l p 1 2
Hoạt động 5: Những thuận lợi và khó khăn khi DHTC phép tính ở lớp 1, 2

Nêu những khó khăn, bất hợp lí thường gặp khi áp dụng DHTC các nội dung số ở lớp 1, 2 về các khía cạnh:

Cấu trúc.

Nội dung (mức độ, dung lượng kiến thức, cách trình bày SGK, việc lựa chọn tranh minh họa,..).

Các bài tập (mức độ, số lượng, thứ tự bài tập, tính thực tiễn,…).

Thiết bị dạy học.

ho t ng 6 ph n t ch nh ng kh n ng c th t ch c ho t ng httc ph p t nh l p 1 2
Hoạt động 6: Phân tích những khả năng có thể tổ chức hoạt động HTTC phép tính ở lớp 1, 2
 • Cá nhân đọc thông tin.
 • Thảo luận nhóm về các hiện tượng và ý kiến nêu trên.
 • 3. Thảo luận nhóm để xây dựng phương án dạy học một vấn đề cụ thể (lựa chọn chủ đề).
 • - Hình thành phép trừ ở lớp 1.
 • - Hình thành phép chia ở lớp 2.
 • - Dạy lập bảng cộng (chẳng hạn: 8 cộng với một số) ở lớp 2.
 • - Dạy kĩ thuật trừ có nhớ trong phạm vi 100 (chẳng hạn: Bài“31 – 5”; “51 - 15” )...
n i dung ch nh
Nội dung chính

1. Đặc điểm nội dung dạy học các yếu tố hình học ở lớp 1, 2.

2. Tổ chức DHTC hình thành các biểu tượng hình học.

3. Tổ chức DHTC củng cố các biểu tượng hình học (nhận dạng, vẽ hình, gấp hình, tô màu, lắp ghép hình...).

ho t ng 7 ph n t ch c i m n i dung d y h c c c y u t h nh h c l p 1 2
Hoạt động 7:Phân tích đặc điểm nội dung dạy học các yếu tố hình học ở lớp 1, 2

Thảo luận nhóm để chỉ ra những nội dung cơ bản về dạy học yếu tố HH ở lớp 1, lớp 2.

c i m n i dung d y h c y u t h nh h c l p 1 2
Đặc điểm nội dung dạy học yếu tố hình học ở lớp 1, 2
 • Bố trí xen kẽ với nội dung số học.
 • Hình thành biểu tượng về các hình hình học (mang tính tổng thể), chưa đi sâu vào các tính chất.
 • Tổ chức các hoạt động hình học phù hợp đặc điểm lứa tuổi (tô màu, vẽ, cắt, xếp hình,...).
c i m n i dung d y h c y u t h nh h c l p 1 21
Đặc điểm nội dung dạy học yếu tố hình học ở lớp 1, 2
 • Lớp 1: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, điểm, đoạn thẳng. Điểm ở trong một hình, ở ngoài một hình.

Thực hành vẽ, cắt hình, xếp hình, gấp hình.

 • Lớp 2: Hình tứ giác, hình chữ nhật, đường thẳng, ba điểm thẳng hàng, đường gấp khúc, độ dài đường gấp khúc; về chu vi của một hình, chu vi hình tam giác, hình tứ giác.

Thực hành vẽ hình, xếp hình, gấp hình

ho t ng 8 ph n t ch c c thu n l i kh kh n trong dhtc h nh h c l p 1 2
Hoạt động 8: Phân tích các thuận lợi, khó khăn trong DHTC hình học ở lớp 1, 2

Nêu những khó khăn, bất hợp lí thường gặp khi áp dụng DHTC yếu tố HH ở lớp 1, 2 về các khía cạnh:

 • Cấu trúc
 • Nội dung (mức độ, dung lượng kiến thức, cách trình bày SGK, việc lựa chọn tranh minh họa,..).
 • Các bài tập (mức độ, số lượng, thứ tự bài tập, tính thực tiễn,…)
 • Thiết bị dạy học.
ho t ng 9 ph n t ch kh n ng v n d ng dhtc h nh th nh c c bi u t ng hh l p 1 2
Hoạt động 9: Phân tích khả năng vận dụng DHTC để hình thành các biểu tượng HH ở lớp 1, 2

1. Xem băng hình bài “Hình vuông, hình tròn”

2. Thảo luận theo nhóm:

- Chỉ ra những dấu hiệu của DH tích cực thể hiện trong trích đoạn;

- Phân tích và chỉ ra những hạn chế và đề xuất hướng khắc phục

ho t ng 10 x y d ng ph ng n dhtc h nh th nh bi u t ng hh l p 1 2
Hoạt động 10: Xây dựng phương án DHTC hình thành biểu tượng HH ở lớp 1, 2

Thảo luận nhóm:

Xây dựng phương án dạy học hình thành biểu tượng HH (tự lựa chọn chủ đề: Chẳng hạn: Hình tam giác; Hình chữ nhật; Các điểm thẳng hàng; Hình tứ giác; …........).

ho t ng 11 ph n t ch kh n ng v n d ng dhtc c ng c c c bi u t ng hh l p 1 2
Hoạt động 11: Phân tích khả năng vận dụng DHTC để củng cố các biểu tượng HH ở lớp 1, 2

Thảo luận nhóm:

 • Nêu các dạng hoạt động dạy học củng cố biểu tượng HH.
 • Nêu một số ví dụ tổ chức DHTC củng cố biểu tượng HH (tự lựa chọn chủ đề): Chẳng hạn: Hình tam giác; Hình chữ nhật; Các điểm thẳng hàng; Hình tứ giác; …........
n i dung1
Nội dung

1. Đặc điểm nội dung dạy học đại lượng và đo đại lượng ở lớp 1, 2.

2. Tổ chức dạy học độ dài.

3. Tổ chức dạy học khối lượng

4. Tổ chức dạy học các đại lượng thời gian, dung tích

ho t ng 12 ph n t ch c i m n i dung d y h c i l ng v o i l ng l p 1 2
Hoạt động 12: Phân tích đặc điểm nội dung dạy học đại lượng và đo đại lượng ở lớp 1, 2

Thảo luận nhóm để chỉ ra những nội dung cơ bản về đại lượng và đo đại lượng lớp 1, lớp 2

c i m n i dung d y h c i l ng v o i l ng l p 1 2
Đặc điểm nội dung dạy học đại lượng vàđo đại lượng ở lớp 1, 2

Sắp xếp xen kẽ hợp lí với các nội dung dạy học khác, lấy mạch số và phép tính làm cốt lõi.

 • Nội dung

Độ dài; Khối lượng; Dung tích; Thời gian;Tiền Việt Nam

c i m n i dung d y h c i l ng v o i l ng l p 1 21
Đặc điểm nội dung dạy học đại lượng vàđo đại lượng ở lớp 1, 2

Mỗi đại lượng:- Hình thành biểu tượng.- Đơn vị đo, số đo.- Dụng cụ đo.- Thực hành đo đại lượng.- Ước lượng.- Tính toán với các sốđo.

ho t ng 13 ph n t ch thu n l i kh kh n khi p d ng dhtc ph n i l ng v o i l ng l p 1 2
Hoạt động 13: Phân tích thuận lợi, khó khăn khi áp dụng DHTC phần đại lượng và đo đại lượng ở lớp 1, 2

Theo các đại lượng:

 • Độ dài.
 • Khối lượng.
 • Dung tích.
 • Thời gian.
 • Tiền Việt Nam.
ho t ng 14 ph n t ch kh n ng p d ng dhtc d y i l ng d i l p 1 2
Hoạt động 14: Phân tích khả năng áp dụng DHTC dạy đại lượng độ dài ở lớp 1, 2

Thảo luận nhóm: Phân tích trích đoạn băng hình về dạy bài xăng-ti-mét ở lớp 1

 • Biểu hiện DHTC
 • Những hạn chế
 • Cách khắc phục
t ch c dhtc c c i l ng d i
Tổ chức DHTC các đại lượng độ dài

Hoạt động nhóm

Nêu cách tổ chức dạy học trong tình huống sau (kèm theo ví dụ cụ thể):

 • Hình thành biểu tượng về độ dài;
 • Hình thành và củng cố biểu tượng đơn vị đo độ dài;
 • Thực hành đo độ dài.
ho t ng 15 ph n t ch kh n ng p d ng dhtc d y i l ng kh i l ng l p 1 2
Hoạt động 15: Phân tích khả năng áp dụng DHTC dạy đại lượng khối lượng ở lớp 1, 2

Thảo luận nhóm:

Phân tích trích đoạn băng hình bài “ki-lô-gam”

 • Biểu hiện DHTC
 • Những hạn chế
 • Cách khắc phục
t ch c dhtc c c i l ng d i1
Tổ chức DHTC các đại lượng độ dài

Hoạtđộngnhóm

Nêu cách tổ chức dạy họctrongtìnhhuốngsau (kèmtheovídụcụthể):

- Hìnhthànhbiểutượngkhối lượng.

 • Hình thành và củng cố đơnvịđokhốilượng.
 • Thựchànhđokhốilượng (sửdụngcânđĩa, cânđồnghồ…).
nhi m v n i ti p
Nhiệm vụ nối tiếp

1. Trình bày dự kiến một việc định làm để thực hiện dạy theo quan điểm DHTC.

2. Phương án xử lí nhằm tích cực hóa các học sinh ”học yếu” môn toán.

3. Tích cực hóa hoạt động học tập của các HS học khá, giỏi môn toán.

4. Sử dụng kinh nghiệm sống của HS để hình thành biểu tượng, khái niệm mới.

slide42

Chúc thành công!

Chân thành cám ơn!