hat ron tny l egy ttm k d sek
Download
Skip this Video
Download Presentation
HaTÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

HaTÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

HaTÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK. NON-PROFIT SZERVEZŐDÉSEK. Kérdések: Milyen formában működjenek? Milyen szervezetek vehetnek részt? Milyen jogosítványokkal rendelkezzen? Milyen területekre terjedjen ki a hatásköre? Milyen forrásból történjen a finanszírozása? Elvárások:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HaTÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK' - dallon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
non profit szervez d sek
NON-PROFIT SZERVEZŐDÉSEK
 • Kérdések:
   • Milyen formában működjenek?
   • Milyen szervezetek vehetnek részt?
   • Milyen jogosítványokkal rendelkezzen?
   • Milyen területekre terjedjen ki a hatásköre?
   • Milyen forrásból történjen a finanszírozása?
 • Elvárások:
   • Támogatások igénybevételének lehetősége,
   • Megfelelő infrastruktúra,
   • Területi elvek alapján szerveződjenek.
j lehet s g az eu ban egtc european grouping for territorial cooperation
Új lehetőség az EU-ban – EGTCEuropean GroupingforTerritorialCooperation
 • Változó együttműködési célok (kulturális együttműködéstől az esetleges közös intézményfenntartásig), az Európai Unió fejlesztési politikája egyre inkább a területi szintű fejlesztésekre irányul
 • A közös célkitűzések nem voltak hatékonyan megvalósíthatóak a szabályozás hiánya, az eltérő tagállami szabályozás miatt
 • A Régiók Bizottsága új eszköz (EGTC) bevezetését kezdeményezte – a 1082/2006/EK rendelet a tagállamok jogrendjének kötelező részévé váltak
   • Hazai átültető jogszabály: 2007. évi XCIX. törvény
 • Legalábbkét tagállam jogalanyai hozhatják létre, jogi személyiséggel rendelkezik
 • Területi együttműködés minden formája megvalósítható az EGTC keretében:
   • Határokon átnyúló
   • Transznacionális
   • Régiók közötti együttműködés
egtc lehets ges tagok
EGTC lehetséges tagok
 • minisztérium, állam, központi költségvetési szerv
 • helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a települési önkormányzatok társulása, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács, a regionális fejlesztési tanács;
 • a közalapítvány;
 • Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság, a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, a közszolgálati műsorszolgáltatók,
 • az a jogképes szervezet, amelynek létrehozataláról jogszabály rendelkezik, meghatározva a szervezet által ellátandó feladatot, az irányítására, illetőleg az ellenőrzésére, valamint a működésére vonatkozó szabályokat, feltéve, hogy részben állami, önkormányzati befolyás vagy finanszírozás alatt áll
 • az a jogi személy, amelyet közérdekű, de nem ipari vagy kereskedelmi jellegű tevékenység folytatása céljából hoznak létre, feltéve, hogy részben állami, önkormányzati befolyás vagy finanszírozás alatt áll
 • az a jogképes szervezet, amelyet valamely fenti szervezet (ide nem értve az államot) az alaptevékenysége ellátására hoz létre, és ha ilyen szervezet felett meghatározó befolyást képes gyakorolni.
hat r menti egy ttm k d s
Határ menti együttműködés
 • Többnyire önkormányzatok között valósul meg, közös céljaik elérésére
 • Non-profit jelleg: közérdek, nem ipari vagy kereskedelmi tevékenység ellátására
 • Civil szerveződések az önkormányzati alap feladatok, ill. közszolgálati tevékenységek ellátásáraközvetve, állami vagy önkormányzati befolyással rendelkező szervezetek közvetlenül bevonhatóak az együttműködésekbe
 • Jellemzően alábbi területeken:
    • Településfejlesztés, településrendezés
    • közös intézményfenntartás,
    • sport, turisztika,
    • környezetvédelem, vízgazdálkodás
    • közlekedés,
    • energiaszolgáltatás.
egtc el ny k saj toss gok
EGTC előnyök, sajátosságok
 • A lehetséges tagok széles köre több tagállam résztvevőinek autonóm testülete,
   • saját költségvetéssel,
   • saját szervezettel,
   • saját szerződő képességgel
 • Kötelezően létrehozandó szervek (igazgató, közgyűlés) - biztosítják a tagok egyenlő és demokratikus képviseletét
 • Közös döntéshozatal, együttes fellépés,
 • Szervezettebb együttműködési keret, egyenlő érdekérvényesítés
 • Uniós forrásokra az EGTC önállóan pályázhat – nem érvényesül a „lead partner” elv
 • Hatékonyabb forráslehívás.

DE! - új jogintézmény, nincs gyakorlat,

- szabályozás felülvizsgálata során cél a civil szerveződések szélesebb körű bevonásának biztosítása is

 Jelenleg is lehetőség van civil szervezetekkel való együttműködésre, a jövőben pedig még szélesebb lehetőségeket kapnak a non-profit szerveződések.

bejegyzett csoportosul sok
Bejegyzett csoportosulások
 • Ister-Granum (Magyarország, Szlovákia)
 • Ung-Tisza-Túr-Sajó (Magyarország, Szlovákia)
 • Karst-Bodva (Szlovákia, Magyarország)
 • Amphictyony (Görögo, Ciprus, Olaszország, Franciaország)
 • Duero-Duoro (Portugália, Spanyolország)
 • Galicia-NortePortugal (Portugália, Spanyolország)
 • Lille-Kostrijk-Tournai (Franciaország, Belgium)
 • EuroregionPyrénées-Mediterrannée (Spanyolország, Franciaország)
 • West-Vlaanderen/Flandre-Dunkuerque-Coted’Opale (Belgium-Franciaország)
 • Folyamatban lévő (kb. 20)
az nkorm nyzati miniszt rium koordin l szerepe nemzetk zi szerz d sek alapj n
Az Önkormányzati Minisztérium koordináló szerepe – nemzetközi szerződések alapján
 • Magyarország és a szomszédos államok közötti határ menti együttműködés lehetséges formái nemzetközi szerződés alapján:
   • munkacsoport
   • vegyes bizottság
   • fórum
 • Az ÖM koordinációja alatt létező határ menti együttműködési formák:
  • Magyar-Osztrák Regionális Koordinációs Fórum (2010. febr. 24. Sopron)
  • Magyar-Szlovén Határon Átnyúló Vegyes Bizottság (2009. nov. 26. Lendava)
  • Magyar-Szlovák Határon Átnyúló Kormányközi Vegyes Bizottság (2009. okt. 27, Svaty Peter)
  • Magyar-Horvát Határokon Átnyúló Regionális Koordinációs Fórum (a kormányközi megállapodás 2009. szept. 17-én került aláírásra a barcsi együttes Kormányülésen, első ülés: 2010. március)
  • szakterületi vegyes bizottságok (turisztika, katasztrófavédelem)
az m c lkit z sei az egy ttm k d sek seg t s hez a civil szerepl k rintetts ge
Az ÖM célkitűzései az együttműködések segítéséhez, a civil szereplők érintettsége
 • adott határ menti térségben megfogalmazódó kérdések, kezdeményezések felmérése, felkarolása, megvitatása az érintett helyi, területi, központi szervekkel, kamarákkal, kisebbségi szervezetekkel, stb.
 • tág együttműködési keret meghatározása (kormányközi megállapodás), így mindkét fél részéről valamennyi ágazathoz tartozó kérdések megvitatása lehetséges
 • a szomszédos állam rugalmasságától függ, hogy a két nemzeti tagozat összetétele, struktúrája mennyire mutat azonos képet. Cél: mindenki meg tudja találni a partnerét a határ mindkét oldalán.
 • a civil kezdeményezések megismertetése a helyi, területi és kormányzati szervek képviselőivel
 • folyamatos információáramlás biztosítása a határ menti települések és az érintett szervek között
 • az együttműködés területei és kitűzött feladatai megismerhetőek legyenek, folyamatos kommunikációs és információáramlás szükséges
slide12
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
 • Dr. Virág Rudolf

közjogi és koordinációs szakállamtitkár

Önkormányzati Minisztérium

[email protected]

tel: (1) 441-1495

 • www.otm.gov.hu/egtc.nsf
ad