b yosens rler l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BİYOSENSÖRLER PowerPoint Presentation
Download Presentation
BİYOSENSÖRLER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

BİYOSENSÖRLER - PowerPoint PPT Presentation


 • 837 Views
 • Uploaded on

BİYOSENSÖRLER.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BİYOSENSÖRLER' - dallon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Biyosensörler (biyoalgılayıcılar), bünyesinde biyolojik bir duyargacı bulunan ve bir fizikokimyasal çevirici ile birleştirilmiş analitik cihazlar olarak tanımlanmaktadır. Bir biyosensörün amacı, bir veya bir grup analitin (analiz edilecek madde) miktarı ile orantılı olarak sürekli sayısal elektrik sinyali üretmektir
slide4
Biyosensör sistemi üç temel bileşenden oluşmaktadır. Bunlar, seçici tanıma mekanizmasına sahip “biyomolekül, biyoajan” bu biyoajanın incelenen madde ile etkileşimi sonucu oluşan fiziko kimyasal sinyalleri elektronik sinyaller dönüştürülebilen “çevirici” ve “elektronik” bölümlerdir.
slide6
Bu bileşenlerden en önemlisi, tayin edilecek maddeye karşı son derece seçimli fakat tersinir bir şekilde etkileşime giren, duyarlı biyolojik ajandır. Bir başka değişle biyosensörler, genel olarak analizlenecek madde ile seçimli bir şekilde etkileşime giren biyoaktif bir bileşenin bu etkileşim sonucu ortaya çıkan sinyali ileten bir iletici sistemle birleştirilmesi ve bunların bir ölçüm sistemi ile kombinasyonu ile oluşturulurlar.
slide7
Genel olarak biyoajanlar, biyoaffinite ajanları ve biyokatalitik ajanlar olarak iki alt gruba ayrılırlar.
 • Biyoaffinite ajanları olan antikorlar, hormon almaçları, DNA, lektin gibi moleküller antijenlerin, hormonların, DNA parçacıklarının ve glikoproteinlerin moleküler tanımlanmasında kullanılırlar. Kompleks oluşum sonucunda tabaka kalınlığı, kırınım indeksi, ışık emilmesi ve elektriksel yük gibi fizikokimyasal parametrelerin değişimine neden olurlar.
 • Biyokatalitik ajanlar ise, analit üzerinde moleküler değişime neden olmakta ve bu dönüşüm sonucu ortamda azalan yada artan madde miktarı takip edilerek sonuca gidilmektedir. Bu amaçla saf enzim sistemleri, mikroorganizmalar ve bitkisel yada hayvansal doku parçaları kullanılır
slide8
Biyosensörlerde biyokomponent olarak enzimler yanında doku kültürleri ,

mikroorganizmalar , organeller , antikorlar ve nükleik asitler de kullanılabilmekte olup

ölçüm teknigine göre amperometrik , potensiyometrik , termal , piezoelektrik , akustik veya

optik sensörler olarak adlandırılırlar.

slide9
Biyosensörlerin yüksek spesifiklik yanında ; renkli ve bulanık çözeltilerde genis bir

konsantrasyon aralıgında dogrudan ölçüme olanak saglamak gibi üstünlükleri vardır.

 • Fakat reseptör olarak adlandırılan biyokomponentlerin pH , sıcaklık , iyon siddeti gibi

ortam kosullarından etkilenmesi biyosensörün kullanım ömrünü kısalttıgından bir

dezavantajdır.

slide10

2002 yılı Mayıs ayında Japonya ´ nın Kyoto sehrinde gerçeklesen " 7. Dünya BiyosensörKongresi " çalısma gruplarına ait baslıklar , dünyanın güvenlik , teknik ve ticari anlamdahagi tür arastırmalara öncelik tanıdıgı konusunda fikir vermesi bakımından önemlidir.

 • Biyoelektronik ve mikroanalitik sistemler
 • Nükleik asit sensörleri ve DNA yongaları
 • Organizma ve tam hücre sensörleri
 • Biyosensörler için dogal ve sentetik reseptörler
 • Enzim tabanlı sensörler
 • İmmunosensörler
slide12

Amperometrik biyosensörler

Optik esaslı biyosensörler

slide13
Biyosensörlerin Uygulama Alanları
 • Biyosensörler tıp , gıda , eczacılık , çevre kirliligi , savunma ve birçok endüstriyel

aktivitede özellikle otomasyon , kalite kontrolü , durum tespit ve enerji saklanmasında

çok önemli rol oynarlar. Bugüne kadar 180 ´ den fazla farklı madde için biyosensör

hazırlanmıs olup bunlardan ancak 25 kadarı ticari olarak üretilmektedir. Biyosensörler

için mümkün uygulama alanları sunlardır :

slide14
Klinik diyagnostik , biyomedikal sektör
 • Proses kontrolü :

Biyoreaktör kontrol ve analitiği

Gıda üretim ve analizi

 • Tarla tarımı , bağ – bahçe tarımı ve veterinerlik
 • Bakteriyal ve viral diyagnostik
 • ilaç analizi
 • Endüstriyel atık su kontrolü
 • Çevre koruma ve kirlilik kontrolü
 • Maden isletmelerinde toksik gaz analizleri
 • Askeri uygulamalar
slide15
HAZIRLAYANLAR

ŞÜKRAN ELÇİN

PINAR SEVİM

HAVVA KAÇMAZ