Saskia Laseur
Download
1 / 17

Zaal 5 10:00uur - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Saskia Laseur. Afstuderen als ondernemer. Zaal 5 10:00uur. Introductie. Raakvlak met andere presentaties vandaag “Kwaliteit en Innovatie” Onderwerpen: Waarom (af)studeren als ondernemer? Vormen van onderwijsonderneming Ondernemen als onderdeel van onderwijs

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zaal 5 10:00uur' - dalit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zaal 5 10 00uur

Saskia Laseur

Afstuderen als ondernemer

Zaal 5

10:00uur


Zaal 5 10 00uur

Introductie

 • Raakvlak met andere presentaties vandaag

 • “Kwaliteit en Innovatie”

 • Onderwerpen:

  • Waarom (af)studeren als ondernemer?

  • Vormen van onderwijsonderneming

  • Ondernemen als onderdeel van onderwijs

  • Faciliteren van studentondernemingen

  • Kwaliteit van ondernemen

  • Risico’s en toezicht

  • Voorbeelden


Zaal 5 10 00uur

Waarom ondernemen?

 • Waarom bevorderen van ondernemendheid van deelnemers in het onderwijs?

  • “Ondernemendheid” gaat over gedrag en vaardigheden

 • Waarom als onderwijsinstelling stimuleren ondernemerschap van deelnemers?

  • “Ondernemerschap” gaat over doen en uitvoering

 • Van Dale over ondernemen

  • “op zich nemen”

  • “beginnen te doen; uitvoeren: actie ondernemen”

 • Is er behoefte aan?

  • 68% studenten geeft aan mogelijk te willen ondernemen (MBO-raad)


Zaal 5 10 00uur

Huidige stand van zaken

 • Hoger onderwijsinstellingen doen veel aan “kennisvalorisatie”

  • Research centres, extra focus op “derde geldstroom”

  • Ook daar: groei in studentenonderneming

 • ROC’s steeds meer aandacht voor ondernemen

  • Mogelijkheden tijdens stages

  • Netwerkscholen

  • Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap

  • Stimuleringsprogramma overheid eindigt eind 2013 (Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen)

  • Stichting Jong Ondernemen blijft stimuleren in alle sectoren


Zaal 5 10 00uur

Vooraf – soorten rechtspersonen

 • Stichting

  • Statutaire doelstelling doorslaggevend

  • Bestuur en evt. RvT

  • Ledenverbod en uitkeringsverbod

  • NB. Alle ROC’s worden in Nederland stand gehouden door stichtingen

 • Vereniging

  • Statutaire doelstelling doorslaggevend (geformuleerd door leden)

  • ALV is hoogste orgaan, bestuur benoemd door leden, evt. RvT

  • Uitkeringsverbod

 • Coöperatie

  • Vgl. vereniging

  • Doelstelling gericht op voorzien in stoffelijke behoeften deelnemers (gene uitkeringsverbod)

 • BV/NV

  • Eigendom van de aandeelhouder(s); die bepalen ook doel vennootschap

  • Structuurregeling (AvA, Bestuur en evt. RvC)

  • Gericht op winstoogmerk

  • Afgescheiden vermogen (in beginsel


Zaal 5 10 00uur

Personenvennootschappen

 • Eenmanzaak

  • Doelstelling bepaald door ondernemer

  • Geen afgescheiden vermogen

  • Er is geen onderscheid tussen het privé- en het bedrijfsvermogen.

 • Vennootschap onder firma

  • Vennootschapscontract gericht op samenwerking “in bedrijf”

  • Vennoten over en weer hoofdelijk aansprakelijk

  • Schuldeisers kunnen in eerste instantie terecht bij vermogen vof en in tweede instantie terecht bij privé-vermogen.

 • Maatschap

  • Maatschjapsovereenkomsten gericht op samenwerking “in beroep”

  • Maat aansprakelijk voor eigen handelingen

   • tenzij volmacht over en weer of handelen als maatschap

  • Maten niet over en weer hoofdelijk aansprakelijk (beperkt tot eigen handelingen)

  • Schuldeisers kunnen in eerste instantie terecht bij vermogen maatschap en in tweede instantie terecht bij privé-vermogen maten.


Zaal 5 10 00uur

Ondernemerschap (Model A)

Ondernemerschapsactiviteiten in het verlengde van opleiding. ROC is contractspartij.

Ondernemendheid als onderdeel van curriculum

Onderwijsstichting

opleiding

Ondernemerschap


Zaal 5 10 00uur

Ondernemerschap (Model B)

Risicospreiding binnen eigen organisatie

Ondernemendheid als onderdeel van curriculum

Onderwijsstichting

Ondernemerschaps-activiteiten in aparte rechtspersoon van ROC. De rechtspersoon is contractspartij.

opleiding

100 %

Onderneming

Ondernemerschap


Zaal 5 10 00uur

Eigen ondernemerschap (Model C)

(Derde) geldstroom gescheiden

Zelfstandige ondernemerschaps-activiteiten. Ondernemers zijn contractpartij.

Studenten/deelnemers

Ondernemendheid als onderdeel van curriculum

Studenten/deelnemers

Onderwijsstichting

V.O.F.

Ondersteuning:

Ruimte/faciliteiten;

Kennis;

Inspiratie/stimuleren.

opleiding

Studenten/deelnemers

Aanvullendeafspraken

Rechtspersoon t.b.v. ondersteuning

derde geldstroom


Zaal 5 10 00uur

Eigen ondernemerschap (Model B en C gecombineerd)

Zelfstandige ondernemerschaps-activiteiten. Ondernemers zijn contractpartij.

Student/deelnemer

Ondernemendheid als onderdeel van curriculum

Student/deelnemer

Onderwijsstichting

V.O.F.

Ondersteuning:

Ruimte/faciliteiten;

Kennis;

Inspiratie/stimuleren.

opleiding


Zaal 5 10 00uur

Aandachtspunten

 • Derden moeten weten wie onderneemt

  • Wie is contractspartij en dus verantwoordelijk en aanspreekbaar?

  • Onderneemtonderwijsstichtingzelf of is sprake van ondersteuning?

 • Derden dienen inzicht in voorwaarden te hebben

 • Welke voorwaarden zijn van toepassing? Wie stelt die voorwaarden vast?

  • Suggestie: algemene voorwaarden op website/briefpapier

 • Onderwijsstichting zelf kan niet concurreren met gewone ondernemers

  • Publieke middelen besteden aan private (contract)activiteiten, alleen mogelijk in lijn met onderwijsdoelstellingen

 • Onderwijsstichting kan goed:

  • ondernemendheid bevorderen (onderwijs, ondersteunen, adviseren, faciliteren);

  • risicospreiding faciliteren.


Zaal 5 10 00uur

Mogelijkheden onderwijstijd

 • Nieuwe wetgeving: norm “begeleide onderwijsuren” (brieven OCW d.d. 30/1, 16/6)

  • Verschillende eisen om mee te tellen als begeleid onderwijs, onder meer:

   • Actieve rol van de docent & mogelijkheid om in te grijpen;

   • Verantwoordelijkheid bevoegd docent;

   • Aanwezigheid van gekwalificeerd personeel.

  • Op grond van een onderwijsinhoudelijke visie, mag worden afgeweken van het wettelijke minimumaantal uren. Minimum aantal uren begeleide onderwijstijd niet vastgelegd. Sterke indicatoren voldoende onderwijstijd: “tevredenheid” bij studenten en personeel & instemming van afwijking van de wettelijke urennorm door deelnemersraad.


Zaal 5 10 00uur

Behoeftes ondernemers

 • Faciliteiten:

  • Indirect: beschikbaarstelling van startkrediet – door de school, of anderszins (bijv. innovatiesubsidies);

  • Natura: werkruimte en productiemiddelen.

 • Klankbord, sparringpartner

  • Laat de student in control blijven over zijn eigen onderneming, maar zorg voor een stimulerend effect.

  • Let op: in geval ondernemen onderdeel van onderwijs dient uit te maken, dient personeel op te treden als onderwijzer en als beoordelaar van prestaties, niet slechts ten behoeve van een klankbordfunctie.

 • Netwerkfunctie

  • Beginnende ondernemers in contact brengen met de markt, financiers, etc.


Zaal 5 10 00uur

Maatschappelijke kwaliteit van ondernemen

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  • Aandacht voor mens, maatschappij, milieu

  • Voorbeeld: ROC Nijmegen helpt studentondernemingen die zich richten op gehandicapten en ouderen

 • Ecologisch verantwoord/duurzaam ondernemen:

  • Klimaatneutraal ondernemen (compenseren van vervuiling);

  • Ondernemen “in het groen”. ROC van Twente: studentondernemingen houden gemeentelijk groen bij; bouwen konijnenhokken voor de kinderboerderij.

 • Andere kansen en criteria?

  • Financiële verantwoordelijkheid bijbrengen: verdienmodel, investeringsplannen.

  • Winst/bedrijfsvoering/lange termijnvisie/…


Zaal 5 10 00uur

Risicobeheersing

 • Maak afspraken op het gebied van:

  • Rechtsvorm/-verhouding;

  • Financiën;

  • Presentatie naar derden;

  • (Standaard)toezichtskader;

  • Periodiek contact;

  • Doelstellingen;

  • Afleggen van verantwoording.

 • Blijf rekening houden met eigen missie en visie onderwijsorganisatie.


Zaal 5 10 00uur

Diplomering en onderneming

 • Onderneming kan dienen als afstudeerproject

  • “SintLucas@work”: projectbureau waar vierdejaars studenten afstuderen op projecten die bedrijven en de non-profit sector in opdracht geven(ROC Boxtel)

 • Maar: aantoonbaar (via administratie) moet student voldaan hebben aan eindkwalificaties (7.4.2. WEB)


Zaal 5 10 00uur

Contact

mr. S. Laseur (Saskia)

Telefoon 020 - 6789 717

Fax 020 - 7954 717

Email laseur@vandoorne.com