h o r n i n y n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
H O R N I N Y

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

H O R N I N Y - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. H O R N I N Y.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'H O R N I N Y' - dalila


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
h o r n i n y

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

H O R N I N Y

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

horniny

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

HORNINY
 • pevné, neústrojné (anorganické), nestejnorodé látky
 • směs minerálů
  • nelze chemicky vyjádřit jedním vzorcem
  • křemen: SiO2-100.00%
  • žula: SiO2-72,04%, Al2O3-14,42%, K2O-4,12%, Na2O-3,69%…
 • tvoří zemskou kůru
 • petrografie (petrologie)
  • věda zabývající se studiem hornin

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

slide3

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 • MINERÁLY
 • pevné, neústrojné a stejnorodé látky
 • tvořeny pouze jedním prvkem nebo sloučeninou – tzn. lze je vyjádřit chemickým vzorcem
 • X
 • HORNINY
 • pevné, neústrojné a nestejnorodé látky
 • tvořeny více minerály – tzn. nelze je vyjádřit chemickým vzorcem

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

d len hornin podle vzniku

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

DĚLENÍ HORNIN PODLE VZNIKU

1. Vyvřelé (magmatické) horniny

2. Usazené horniny (usazeniny, sedimenty)

3. Přeměněné (metamorfované) horniny

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

1 vyv el horniny

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

1. Vyvřelé horniny
 • vznikají vychladnutím magmatu

1

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

magma

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

MAGMA
 • žhavá tekutá tavenina
 • vytváří se pod litosférou
 • obsahuje roztavené křemičitany a oxidy
 • občas se dostane na zemský povrch (při sopečné činnosti) – na zemském povrchu se nazývá láva

2

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

1 1 hlubinn vyv eliny

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

1.1. HLUBINNÉ VYVŘELINY
 • vznikly utuhnutím magmatu

pod zemským povrchem (v hloubce – 30 km)

 • tuhly velmi pomalu
  • obsahují velká zrna minerálů
 • hrubozrnité, střednězrnité

3

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

slide8

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ŽULA
 • nejrozšířenější
 • šedobílá barva
 • obsahuje: křemen, živec a tmavou slídu (biotit)
 • má kvádrovitou odlučnost
 • užití: dlažební kostky, náhrobní kameny, obklady stěn

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

slide9

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4

5

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

gabro

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

GABRO
 • vzácnější než žula
 • černošedá barva
 • užití:náhrobní kameny, leštěné obklady

6

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

slide11

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

1.2. VÝLEVNÉ VYVŘELINY

 • vznikly utuhnutím lávy na zemském povrchu nebo těsně pod ním
 • tuhly rychle
  • obsahují malá zrna minerálů
 • obsahují dutinky nebo póry – po úniku sopečných plynů
 • jemnozrnné (zrna nelze rozpoznat okem!!!)

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

slide12

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ČEDIČ
 • tmavá barva
 • sloupcovitá odlučnost – šestiboké čedičové sloupce – kamenné varhany (připomínají píšťaly varhan)
 • užití: stavební kámen při

budování silnic a železnic

7

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

slide13

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

SKOTSKO

kamenné varhany

PANSKÁ SKÁLA

8

9

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 usazen horniny

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2. Usazené horniny
 • vznikají usazováním (sedimentací) různých látek na dně moří, jezer, na březích řek, na souši (vítr, ledovce)
 • tím, že se usazené horniny usazují různou rychlostí, vzniká tzv. vrstevnatost

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

vrstevnatost hornin

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

VRSTEVNATOST HORNIN
 • horniny jsou složeny z vrstev – mají různou tloušťku (= mocnost)
 • více vrstev = souvrství
 • každá vrstva
   • podloží (vrstvy ležící níže)
   • nadloží (vrstvy ležící výše)
 • vrstvy ležící níže jsou starší než vrstvy ležící výše!!!!

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

vznik usazen ch hornin

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

VZNIK USAZENÝCH HORNIN
 • zpočátku je usazená hornina nezpevněná => časem dochází ke zpevnění vlivem tlaku výše vrstev => vzniká při tom tmel spojující jednotlivé částice
 • tmel
  • chemické látky – uhličitan vápenatý, oxid křemičitý
  • jílové minerály

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 1 lomkovit usazeniny

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2.1. ÚLOMKOVITÉ USAZENINY
 • tvoří se usazováním úlomků minerálů nebo hornin
 • úlomky mají podobu ohlazených, zaoblených zrnek nebo valounů
 • na místo usazení – přineseny vodou nebo větrem
 • zaoblení způsobeno pohybem v řekách nebo mořích

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

t rk slepenec

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ŠTĚRK, SLEPENEC
 • ve stavebnictví (beton)
 • zpevněním štěrku vzniká slepenec

10

11

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

p sek p skovec

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PÍSEK, PÍSKOVEC
 • koryta řek, jezera, pouště, moře
 • stavebnictví, slévárenství => výroba skla, sochařství
 • zpevněním písku vzniká pískovec

12

13

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

slide20

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

SPRAŠ
 • sypká usazenina navátá větrem
 • žlutohnědá barva
 • tvořen drobnými částicemi křemene, uhličitanu vápenatého a jílovitých minerálů
 • výroba cihel, úrodné půdy

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

slide21

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

15

14

16

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

slide22

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

JÍL
 • nezpevněná, mazlavá usazenina
 • dolní toky řek, jezera, moře
 • cihlářství, keramika, přidává
 • se do cementu
 • zpevněním = jílovec
 • dokonalé zpevnění = jílová břidlice (dříve jako střešní krytina)

17

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

slide23

18

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

19

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 2 organogenn usazeniny

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2.2. ORGANOGENNÍ USAZENINY
 • vznikají z rostlinných a živočišných zbytků
  • schránky a kostry živočichů, kmeny stromů
 • vyskytují se v nich zkameněliny

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

v penec

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

VÁPENEC
 • vzniká usazováním vápnitých schránek a koster mořských živočichů (prvoci, koráli, houby) => dnes můžeme pozorovat na korálových útesech

20

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

v penec1

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

VÁPENEC
 • čistý vápenec – obsahuje pouze kalcit (bílý)
 • většinou ale příměsi např. jílu (proto šedý až černý)
 • výroba vápna, cementu, stavebnictví
 • vlivem vody a oxidu uhličitého = chemická koroze (tzv. krasovatění) – vznikají při tom krasové jevy tj. krápníkové jeskyně a propasti (Český a Moravský kras)

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

slide27

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

21

22

23

24

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

slide28

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

UHLÍ
 • hořlavá usazenina
 • obsahuje především uhlík, ale také vodu a síru
 • zdrojem energie
 • vzniklo z odumřelých těl rostlin v bažinách za nepřístupu kyslíku

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

slide29

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

UHLÍ

25

 • černé uhlí
  • prvohory
  • velká výhřevnost
 • hnědé uhlí
  • třetihory
  • malá výhřevnost

26

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ra elina

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

RAŠELINA
 • vzniká ze zbytků rostlin v bažinách
 • dříve se s ní topilo, dnes hlavně v zahradnictví a při lázeňské léčbě
 • rašeliniště u nás: Šumava, okolí Třeboně, Hrubý Jeseník

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

slide31

27

28

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

29

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

p rodn uhlovod ky

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODNÍ UHLOVODÍKY
 • zemní plyn, ropa, asfalt
 • tvoří se rozkladem měkkých těl mořských mikroorganismů za nepřístupu vzduchu
 • jsou to organické sloučeniny
 • energetický zdroj, chemický průmysl

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

slide33

30

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

31

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 3 chemick usazeniny

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2.3. CHEMICKÉ USAZENINY
 • tvoří se srážením různých chemických látek rozpuštěných ve vodě
 • odpařováním vody, činností mikroorganismů

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

travertin

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

TRAVERTIN
 • tvořen kalcitem
 • bílá, žlutohnědá barva
 • využití obkladový kámen

32

33

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 p em n n horniny

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3. Přeměněné horniny

= METAMORFOVANÉ

 • vznikají za vysokého tlaku a teploty
 • mění se struktura horniny
 • přeměně mohou podléhat všechny druhy hornin

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

fylit

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

FYLIT
 • z jílových usazenin
 • křemen + slída (hedvábný lesk) + živce
 • střešní krytina,dekorační kámen

34

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

slide38

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

SVOR
 • z jílových usazenin
 • křemen + slída (stříbrný lesk) + granát
 • měkký

35

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

slide39

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

RULA
 • z jílových usazenin, pískovců, žul
 • křemen + slída + živce
 • páskovaná stavba
 • stavební kámen

36

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

krystalick v penec

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

KRYSTALICKÝ VÁPENEC

37

= mramor

 • z vápence
 • kalcit
 • stavební + dekorační kámen

38

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

slide41

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 • osmý minerál ve stupnici tvrdosti. - 5 písmeno
 • zpevněním štěrku vzniká? – 3. písmeno
 • krystalický vápenec= - 4. písmeno
 • horniny usazené, vyvřelé a ……… - 5 písmeno
 • přeměna = …………….- 3. písmeno
 • sedmý minerál ve stupnici tvrdosti. – 2. písmeno
 • hornina patřící mezi výlevné vyvřeliny. – 2. písmeno
 • nejměkčí minerál – 3. písmeno
 • ruda olova – 4. písmeno
 • minerál organického původu. – 3. písmeno
 • zpevněním písku vzniká? - 2. písmeno
 • TAJENKA…………………………………………………………

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

slide42

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 • TOPAZ
 • SLEPENEC
 • MRAMOR
 • PŘEMĚNĚNÉ
 • METAMORFOZA
 • KŘEMEN
 • ČEDIČ
 • MASTEK
 • GALENIT
 • JANTAR
 • PÍSKOVEC
 • TAJENKA: ZEMĚTŘESENÍ

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

pou it obr zky

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Použité obrázky:

obr. č. 1 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Villarrica_lava_fountain.jpg

Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

obr. č. 2 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

obr. č. 3 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

obr. č. 4 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

obr. č. 5 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Granit-village-communist-monument.jpg?uselang=cs

Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported

autor: Spiritia

obr. č. 6 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

obr. č. 7 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

obr. č. 8 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panska_skala.jpg

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

obr. č. 9 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giants-causeway-in-ireland.jpg

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

obr. č. 10 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

obr.č 11– vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

obr.č 12 -

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nov%C3%A1_p%C3%ADse%C4%8Dn%C3%A1_pl%C3%A1%C5%BE_v_Machicu.JPG

volné dílo

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

pou it obr zky1

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Použité obrázky:

obr.č 13- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

obr.č 14- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LoessVicksburg.jpg

volné dílo

obr.č 15- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stapel_bakstenen_-_Pile_of_bricks_2005_Fruggo.jpg

Creative Commons Attribution 1.0 Generic

obr.č 15- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_mor%C3%A9_cave.jpg

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

obr.č 16- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_dirt_in_Black_Dirt_Region.jpg

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

obr.č 17- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

obr.č 18- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clay-ss-2005.jpg

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

obr.č 19- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zwaluwen_op_dakgoot_schaliedak.JPG

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

obr.č 20- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A1penec.PNG

volné dílo

obr.č 21- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pamukkale00.JPG

Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

pou it obr zky2

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Použité obrázky:

obr.č 22- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Undewater_formations_Baar.jpg

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

obr.č 23- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

obr.č 24- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:J%C3%A1chymka_(jeskyn%C4%9B).jpg

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

obr.č 25- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

obr.č 26- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

obr.č 27- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

obr.č 28- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chalupsk%C3%A1_sla%C5%A5_1_(10).jpg

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

obr.č 29- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ferme_tourbe_glaumb%C3%A6r_face.jpg

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

obr.č 30- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:An_oil_rig_offshore_Vungtau.jpg

volné dílo

obr.č 31- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oil_well.jpg

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

obr.č 32- http://ommons.wikimedia.org/wiki/File:Calc%C3%A1reo_Travertino1.jpg

Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

pou it obr zky3

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Použité obrázky:

obr.č 33- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colosseum-2003-07-09.jpg

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

obr.č 34- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

obr.č 35- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

obr.č 36- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

obr.č 37- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capitoline_Aphrodite_Louvre_Ma_571.jpg

volné dílo

obr.č 38- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marble_in_Geopark_on_Albertov_(2).JPG?uselang=cs

Creative Commons Uveďte autora 3.0 Unported

autor: Chmee2

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

pou it literatura

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Použitá literatura:

ČABRADOVÁ, VĚRA. HASCH, FRANTIŠEK. SEJPKA,

JAROSLAV. VANĚČKOVÁ, IVANA. Přírodopis pro 6. ročník

základní školy a primu víceletého gymnázia. 1. vyd.

Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2003. ISBN 807238211X.

str. 35 – 79.

JURČÁK, JAROSLAV. FRONĚK, JIŘÍ. Přírodopis 6.

2. vydání Olomouc: Nakladatelství PRODOS, 2004. ISBN

8072301365. str. 25 – 36.

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ad