Dia 1
Download
1 / 11

Eensgezinde zorgstandpunten - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Updated On :

Eensgezinde zorgstandpunten. Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of geestelijke beperking hebben recht op zorg;. Wonen en zorg scheiden; PGB behouden, misbruik bestrijden; Preventief optreden d.m.v. voorlichtingen en andere maatregelen. Standpunten politieke partijen.

Related searches for Eensgezinde zorgstandpunten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eensgezinde zorgstandpunten' - dalila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eensgezinde zorgstandpunten l.jpg
Eensgezinde zorgstandpunten

 • Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of geestelijke beperking hebben recht op zorg;

 • Wonen en zorg scheiden;

 • PGB behouden, misbruik bestrijden;

 • Preventief optreden d.m.v. voorlichtingen en andere maatregelen.


Standpunten politieke partijen l.jpg
Standpunten politieke partijen

Verantwoordelijkheid uitvoering AWBZ algemeen

VVD : Overhevelen naar ZVW, begeleiding naar WMO

PvdA : Bepaalde taken naar WMO

CDA : Overhevelen naar ZVW, begeleiding naar WMO

D66 : Deels overhevelen naar ZVW / WMO

Groen : Zoveel mogelijk overhevelen naar publieke basis-

Links verzekering


Toekomst indicatiestelling l.jpg
Toekomst indicatiestelling

VVD : Hervormen, indicatiestelling afschaffen en achteraf steekproefsgewijs toetsen.

PvdA : Indicatiestelling door professionele hulpverleners

CDA : Integrale indicatiestelling met actieve rol voor hulpverlening en controlerende rol voor het CIZ

D66 : Integrale indicatiestelling met actieve rol voor hulpverlening en controlerende rol voor het CIZ

Groen : Onafhankelijke indicatiestelling voor zorg,

Links onderwijs, werk en inkomen.


Wel of geen marktwerking in de zorg l.jpg
Wel of geen marktwerking in de zorg

VVD : Langdurige zorg naar concurrerende zorgverzekeraars

PvdA : Winstmotief in zorg taboe, stimuleren van zorgcoöperaties.

CDA : Marktwerking onder zorgverleners in WMO/ZVW- sector

D66 : Reëlere prijzen door ZZP- en DBC-systemen

Groen : Instellingen met vergunning en zonder

Links winstoogmerk werken met publieke zorggelden


Toekomst of rol van zorgkantoren l.jpg
Toekomst of rol van zorgkantoren

VVD : Afschaffen (uitvoering AWBZ via zorgverzekeraar)

PvdA : Niets bekend

CDA : Afschaffen (uitvoering AWBZ via zorgverzekeraar)

D66 : Niets bekend

Groen : Niets bekend

Links


Visie ten aanzien van eigen risico l.jpg
Visie ten aanzien van eigen risico

VVD : Verhogen tot 300 euro per jaar

PvdA : Eigen bijdrage inkomensafhankelijk maken

CDA : Eigen risico beter vorm geven

D66 : Eigen risico afschaffen, eigen inkomensafhanke- lijke bijdrage (10% zorgrekening)

Groen : Eigen bijdrage inkomensafhankelijk maken

Links


Mosterd na de maaltijd l.jpg
Mosterd na de maaltijd?

Bron: Min. van Financiën, Rapport brede heroverweging langdurige zorg, april 2010

- Het niet meer subsidiëren van MEE-organisaties;

- Het verhogen van de norm gebruikelijk zorg bij de functies persoonlijke verzorging en begeleiding met 90 minuten per week;

- Het niet meer vergoeden van zorg waarvoor een indicatie is afgegeven met een duur van 6 maanden en korter;

- Schrappen van V&V pakketten 1 t/m 3 en GGZ pakketten 1 en 4.


Coalitie 1 vvd pvv cda l.jpg
Coalitie 1 (VVD/PVV/CDA):

 • Uitvoering langdurige zorg naar ZVW, enkele onderdelen AWBZ naar WMO;

 • Zorgbehoefte wordt vastgesteld door zorgverleners; steeksproefsgewijze controle achteraf;

 • Natuurlijke marktwerking tussen verzekeraars en uitvoerders WMO;

 • Zorgkantoren verdwijnen door uitvoering ZVW;

 • Eigen risico omhoog, hoogte onbekend.


Gevolgen onder het paars plus kabinet l.jpg
Gevolgen onder het Paars Plus kabinet

 • Uitvoering AWBZ naar zorgverzekeraars, bepaalde taken naar WMO;

 • Visie m.b.t. indicatiestelling uiteenlopend van afschaffen tot integraal;

 • Visie marktwerking verschillend: Van taboe tot marktwerking;

 • Toekomst zorgkantoren: geen visie tot afschaffen rol zorgkantoren.

 • Eigen Risico: Afschaffen, inkomensafhankelijk maken, ophogen tot € 300


ad