slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Организација рада више организационих целина на реализацији више предмета рада

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Организација рада више организационих целина на реализацији више предмета рада - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Организација рада више организационих целина на реализацији више предмета рада. Примери заједничког рада. Изградња више грађевинских објеката на више локација уз учешће више предузећа Изградња инфраструктурних објеката. Производња више врста производа на више радних места.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Организација рада више организационих целина на реализацији више предмета рада' - dalila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
Примери заједничког рада
 • Изградња више грађевинских објеката на више локација уз учешће више предузећа
 • Изградња инфраструктурних објеката.
 • Производња више врста производа на више радних места.
 • Пружање више врста услуга на више радних места.
slide4
ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗВРШЕЊА:

Примери заједничког рада

 • ВИШЕ ПОСЛОВА,
 • ВИШЕ АКТИВНОСТИ,
 • ВИШЕ ПРОЈЕКАТА,...
 • ...

У ОКВИРУ НЕКОЛИКО ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЦЕЛИНА

- ОДРЕЂИВАЊЕ ОПТИМАЛНОГ РЕДOСЛEДА -

slide5
Врсте проблема

Примери заједничког рада

 • Одредити такав редослед извршења m послoва у оквирu n организационих целина (m>>n) коме ће одговарати минимално укупно време извршења свих послова. Редослед организационих целина при извршењу сваког посла је познат, исти је за све послове и не може се мењати. Исто тако времена трајања послова по организационим целинама позната су и константне су величине.
 • Одредити такав редослед n организационих целина при извршењу m послoва (n>>m) коме ће одговарати најмање укупно време трајања свих послова. У овом случају познат је редослед послова и не може се мењати. Исто тако времена трајањa послoвa пo oргaнизaциoним целинaмa пoзнaтa су и кoнстaнтне су вeличинe.
slide6
Структура проблема одређивања оптималног распореда извршења m послова у оквиру n организационих целина

Дефинисање функције циља

 • ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЦЕЛИНЕ
 • радна места
 • групе радних места
 • одељења или службе
 • радионице
 • погони, фабрике
 • предузећа, установе
 • ПРЕДМЕТ РАДА
 • послови, активности, операције,
 • израда делова, производа,...
 • изградња објеката
 • обрада земљишта
 • изградња путева и друге инфраструктуре...
slide7
ШТА ЈЕ ЦИЉ?

Дефинисање функције циља

ОРГАНИЗОВАТИ РАД ТАКО ДА СЕ СВЕ ЗАВРШИ ЗА НАЈКРАЋЕ ВРЕМЕ

min T

Како се одређује Т ?

slide8
Дефинисање функције циља

Т-време између тренутка почетка првогпосла на првом радном месту и тренутказавршетка последњег посла на последњем радном месту.

Kако то изгледа код два радна места и mпослова?

Т=време рада последњег радног места +

сви застоји (чекања) последњег радног места.

slide9
Од чега се полази?

Дефинисање функције циља

 • Предмета рада Pi, i=1,...,m
 • Технологије рада (редоследа организaционих целина OCj, j= 1,...,n)
 • (m>n)
 • Времена трајањa пословa tij=const.
slide10
Шта треба одредити?

Дефинисање функције циља

 • Редослед предмета рада Pi (оптимални)
 • или
 • Редослед организационих целина OCj; (j = 1,...,n) (оптимални)
 • min T
 • Застоје или чекања предмета рада
 • Чекања или застоје оргaнизaционих целинa
slide11
Структура проблема одређивања оптималног редоследа извршења m послова у оквиру n организационих целина

Проналажење решења

ОРГАНИЗАЦИОНЕ

ЦИЉ ЈЕ

ПРЕДМЕТРАДА

P

ЦЕЛИНЕ

R

O

-радна места,

ОРГАНИЗОВАТИ ПРОЦЕС РАДА ТАКО ДА СЕ СВИ ПОСЛОВИ ИЗВРШЕ ЗА НАЈКРАЋЕ МОГУЋЕ ВРЕМЕ

C

-послови,

-групе радних

E

-активности,

места,

S

-операције,

-одељења или

службе,

-израда производа

R

-радионице,

-изградња објекта

A

-погони,

D

-фабрике,

A

ПОЗНАТЕ

ТРЕБА ОДРЕДИТИ

ПОЛАЗИ СЕ ОД

ВЕЛИЧИНЕ СУ

Редослед послова

Pi, (i=1,...,m)

min T

Zoc – застоје или чекања организационих целина

Čp – чекањe послoвa нa изvршenјe

i=1,...m

Pi, (i=1,...,m)

(OCj, j=1,...,n)

tij=const.

редослed (OCj, j=1,...,n)

n<

-послова Pi;

-технологије извршења

-редоследа

организационих целина

(OCj;

j=1,...n)

-времена трајања

послова tij

slide12
Проблем са 2 организационе целине и m послова (предмета рада)

Проналажење решења

Орг. целине

OC1

OC2

Послови

P1

t11

t12

t21

P2

t22

.

.

.

Pi

ti2

ti1

.

.

.

Pm

tm1

tm2

Укупно

slide13
Како то изгледа графички?

Проналажење решења

t12

t22

tm2

t22

t(m-1)1

t11

t21

t31

tm1

1. Ako je

2. Ako je

OCj

min T = ?

OC2

OC1

T

=>

=>

Како узети у обзир оба случаја?

slide14
Колико је трајање свих застоја RM2?

Проналажење решења

1. Ако је

2. Ако је

=>

=>

зa

slide15
Колико је трајање свих застоја RM2?

Проналажење решења

Како узети у обзир оба случаја?

slide16
Које је време извршења свих послова?

Проналажење решења

const.

Ако се жели min T => треба Z2oда буде мин.

 • Кад ће Z2oбити најмање могуће, односно минимално?

Кад највећи члан низа има најмању могућу вредност.

 • Кад ће

имати најмању вредност?

Кад ће бити минимални?

=>

slide17
АЛГОРИТАМ

Проналажење решења

1.

2.

3.

Упоредити времена

a)

Ако је

Pr . . .

. . . Ps

c)

Ако је

Pr . . . Ps

=>

Prпретходи свiм осталим послoвима

b)

Ако је

=>

Psтреба распоредити на последњу позицију

Pr на прву позицију

=>

Ps на последњу позицију

slide18
АЛГОРИТАМ

Проналажење решења

Ако више послова конкурише за једну позицију тада постоји

више оптималних решења.

ПРИМЕР?

4.

Распоређени посао (распоређене послове) искључити из даљег посматрања и поновити поступак

slide19
Израда детаљног плана ангажовањасваког учесника у заједничком послу
 • Одабрати (ако их има више) оптимално решење.
 • Одредити почетак и крај за сваки посао.
 • Израчунати застоје,чекања извршиоца послова.
 • Превести све (посао, извршилац,почетак,трајање,крај,чекање) на календарски план (година,месец,дан,сат).
slide20
Примери заједничког рада
 • ПИТАЊА:
 • Врсте проблема оптималног редоследа.
 • Шта је циљ код проблема оптималног редоследа?
 • Како се одређује функција циља?
 • Од чега се полази код одређивања оптималног редоследа?
 • Шта треба одредити код проблема оптималног редоследа?
 • Структура проблема одређивања оптималног редоследа извршења m послова у оквиру n организационих целина.
 • Табелом и графиком представити проблем са две организационе целине и m послова.
 • Графички и аналитички показати када постоји други застој друге организационе целине и израчунати га.
 • Графички и аналитички показати када постоји трећи застој друге организационе целине и израчунати га.
 • Извести и приказати све чланове низа застоја друге организационе целине.
 • Приказати алгоритам за проналажење решења оптималног редоследа.
 • Како се прави детаљан план ангажовања сваког учесника у заједничком послу?
ad