Socialinis darbas kaip intervencija moni s veikas
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


  • 136 Views
  • Uploaded on

SOCIALINIS DARBAS KAIP INTERVENCIJA Į ŽMONIŲ SĄVEIKAS. Intervencija – tai socialinio pedagogo ar darbuotojo veikla, susijusi su pokyčio siekimu sisteminiu požiūriu: nuo žmogaus jo situacijoje supratimo iki tikslingo pokyčio siekimo to žmogaus situacijoje.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dalia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Socialinis darbas kaip intervencija moni s veikas
SOCIALINIS DARBAS KAIP INTERVENCIJA Į ŽMONIŲ SĄVEIKAS

Intervencija – tai socialinio pedagogo ar darbuotojo veikla, susijusi su pokyčio siekimu sisteminiu požiūriu: nuo žmogaus jo situacijoje supratimo iki tikslingo pokyčio siekimo to žmogaus situacijoje.

Intervencija suprantama kaip specifinė veikla, reikalaujanti žinių, profesinių vertybių, įgudimo ar kompetencijos.


Socialinis darbas kaip intervencija moni s veikas1
SOCIALINIS DARBAS KAIP INTERVENCIJA Į ŽMONIŲ SĄVEIKAS

Socialiniame pedagoginiame ar socialiniame darbe intervencija nevaidina kliento ar situacijos kontrolės vaidmens.

Kaip tai vyksta? Socialinis pedagogas/darbuotojas tarsi plaukia kartu “su gyvenimo srove”, sistemos raidos procesu, kartu tam tikrais savo veiksmais darydamas įtaką šiai gyvenimo srovei.


Socialinis darbas kaip intervencija moni s veikas2
SOCIALINIS DARBAS KAIP INTERVENCIJA Į ŽMONIŲ SĄVEIKAS

Įvykio eigą pakeičia kliento ir kitų žmonių sąveika situacijoje. Pokytis įvykių eigoje gali būti tiek prevencinis, tiek gerinamasis. Suprantama, kas vyksta, nustatomi situacijos poreikiai, problemų sprendimo būdai, pripažįstami pranašumai.

Taigi, intervencija yra veikla, kuri vyksta pedagogo ar darbuotojo žinių, vertybių, įgūdžių, skirtų siekti konkretaus tikslo, dėka.

Intervencija apima tokias sąvokas: „gydymas”, planingas pokytis, socialinė intervencija.


Socialinis darbas kaip intervencija moni s veikas3
SOCIALINIS DARBAS KAIP INTERVENCIJA Į ŽMONIŲ SĄVEIKAS

Sąveikos (transakcijos) pažymi ryšių esmę žmogaus situacijoje – tai sąveika, kurią lemia kitos sąveikos toje situacijoje.

Pvz., motinos ir vaiko santykius veikia daugelis veiksnių: mamos santykiai su tėčiu ir kitais šeimos vaikais; kiti santykiai, kuriuos ji yra turėjusi praeityje (savo motina); tėčio santykiai su vaiku ir kitais šeimos vaikais ir t.t.


Socialinis darbas kaip intervencija moni s veikas4
SOCIALINIS DARBAS KAIP INTERVENCIJA Į ŽMONIŲ SĄVEIKAS

ABIŠALĖ SĄVEIKA (INTERAKCIJA)

VAIKAS MOTINA

DAUGIAŠALĖ SĄVEIKA (TRANSAKCIJA)

TĖVAS

VAIKAS MOTINA

KT. VAIKAS KT. VAIKAS

APLINKOS VEIKSNIAI

(kaimynai, mokykla, bendradarbiai, draugai ir pan.)


Socialinis darbas kaip intervencija moni s veikas5
SOCIALINIS DARBAS KAIP INTERVENCIJA Į ŽMONIŲ SĄVEIKAS

Atkreipdami dėmesį į sistemų santykius (ryšius), ieškome būdų, kaip galėtumėme paveikti santykius siekiant pokyčių.

Problema, kai vienos ar keleto sistemų poreikiai joms sąveikaujant yra nepatenkinami. Todėl norimas pokytis tik tada pasiekiamas, kai visos sistemos funkcionuoja harmoningai. Paprastai pokytis atsiranda sistemų santykiuose.


Socialinis darbas kaip intervencija moni s veikas6
SOCIALINIS DARBAS KAIP INTERVENCIJA Į ŽMONIŲ SĄVEIKAS

Įtaka yra apibrėžiama kaip “bendri veiksmai, veikiantys kitą žmogų, grupę ar organizaciją asmeniškai ar per kitą organizaciją”.

Įtaka – galinga, galinti paskatinti pokytį, įtikinti, įveikti kliūtis, motyvuoti, pakeisti požiūrį.

Svarbus įtakos pagrindas – pedagogo/darbuotojo įgūdžiai ir žinios užmezgant ir palaikant santykius su daugybe skirtingų žmonių įvairiomis situacijomis.


Socialinis darbas kaip intervencija moni s veikas7
SOCIALINIS DARBAS KAIP INTERVENCIJA Į ŽMONIŲ SĄVEIKAS

Įtaka kyla iš supratimo apie žmogaus vystymąsi, skirtumus, socialinių problemų įvairovę, paslaugų prieinamumą ir šaltinius.

Dirbant panaudojama ir kartu dirbančių asmenų įtaka.

Vertybės yra kitas svarbus veiksnys, nes žmonės labiau linkę pasiduoti įtakai, kai pokyčiai vyksta jų vertybių sistemos viduje.


Socialinis darbas kaip intervencija moni s veikas8
SOCIALINIS DARBAS KAIP INTERVENCIJA Į ŽMONIŲ SĄVEIKAS

Klientai iš dalies gali pasirinkti, ar jiems bus reikalinga įtaka, ar ne. Dėl to siekiant daryti įtaką klientui, jis turi būti bent kiek motyvuotas pokyčiui. Pasipriešinimas yra ženklas, kad kita įtaka yra stipresnė negu pokyčio poreikis.

Pokyčio kliūtys: kultūrinės, socialinės, organizacinės, asmeninės.


Socialinis darbas kaip intervencija moni s veikas9
SOCIALINIS DARBAS KAIP INTERVENCIJA Į ŽMONIŲ SĄVEIKAS

Žmonės įveikia sunkumus tik esant tam tikroms aplinkybėms. Susidorodami jie sueina į santykius su aplinka arba su tos aplinkos žmonėmis. Taigi, keičiant santykius arba skatinant naujų santykių kūrimą, pasiekiamas norimas pokytis.

Kai intervencijos dėmesio centre yra santykių pokytis, reikia kartu panagrinėti individų ir sistemų, įeinančių į tuos santykius, pokytį.


Socialinis darbas kaip intervencija moni s veikas10
SOCIALINIS DARBAS KAIP INTERVENCIJA Į ŽMONIŲ SĄVEIKAS

G. Oxley išskiria penkis pozityvaus individo augimo atvejus:

  • Brendimas;

  • Tarpusavio sąveika;

  • Veikimas;

  • Mokymasis;

  • Krizė.

    Ši formuluotė apima individo gyvenimo procesus ir pokyčius, kurie vyksta per visą gyvenimą ir iš dalies lemia gyvenimo procesą siekiant pokyčio.


Socialinis darbas kaip intervencija moni s veikas11
SOCIALINIS DARBAS KAIP INTERVENCIJA Į ŽMONIŲ SĄVEIKAS

Stiprinant ir įgalinant brendimo, tarpusavio sąveikos, veikimo, mokymosi ir krizės valdymą galima padaryti įtaką santykiams.

Pokytis didesnėse sistemose vyksta keičiantis žmonių vaidmenims ir jų santykių struktūroms toje sistemoje. Tas pokytis apima ir bendravimo būdus, ir sprendimo priėmimo procesą.


Socialinis darbas kaip intervencija moni s veikas12
SOCIALINIS DARBAS KAIP INTERVENCIJA Į ŽMONIŲ SĄVEIKAS

Pedagogas ar darbuotojas gali įsitraukti sustiprindamas ir valdydamas santykių pokyčius. Norint numatyti, kokios konkrečiai intervencijos reikia, būtina nuspręsti, kurie pokyčiai, ar individų, ar didesnių sistemų, gali paskatinti reikiamus santykių pokyčius.


Socialinis darbas kaip intervencija moni s veikas13
SOCIALINIS DARBAS KAIP INTERVENCIJA Į ŽMONIŲ SĄVEIKAS

Labai svarbus pedagogo ar darbuotojo tarpininko vaidmuo. Atlikdamas tarpininko vaidmenį, sustiprina ir remia individų bei sistemų pastangas funkcionuoti abiems šalims naudingai. Taip pasiekiamas didesnis efektas ir pačių individų augimas.