Utbrytartorsk forebygging og betydning per gunnar kvenseth norsk sj matsenter
Download
1 / 24

Utbrytartorsk? Forebygging og betydning! Per Gunnar Kvenseth Norsk Sjømatsenter - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Utbrytartorsk? Forebygging og betydning! Per Gunnar Kvenseth Norsk Sjømatsenter. Mange torskeoppdrettere i salen ?. = verdifull erfaring. Hands on er viktig !. Utbrytartorsk !. Min bakgrunn for å snakke om dette: Har jobbet med torsk lenge – 1979

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Utbrytartorsk? Forebygging og betydning! Per Gunnar Kvenseth Norsk Sjømatsenter' - dale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Utbrytartorsk forebygging og betydning per gunnar kvenseth norsk sj matsenter

Utbrytartorsk?

Forebygging og betydning!

Per Gunnar Kvenseth

Norsk Sjømatsenter


Mange torskeoppdrettere i salen
Mange torskeoppdrettere i salen ?

= verdifull erfaring

Hands on er viktig !


Utbrytartorsk
Utbrytartorsk !

Min bakgrunn for å snakke om dette:

 • Har jobbet med torsk lenge – 1979

 • Egne erfaringer (HI, LMC, Sølvfisk, Villa, etc.)

 • Erfaring til samarbeidsparter i diverse prosjekter

 • Rapport; ”Rømmingssikker not for torsk” SINTEF Fiskeri og Havbruk / Norsk Sjømatsenter – september 2005 (feb-aug 05).

 • www.tekmar.no

 • Rapport; ”Fisken rømmer” – Aqua Management 2004 - AM


Oppdrett av torsk status 2005
Oppdrett av torsk – status 2005

 • Ca. 5.500 tonn oppdrettstorsk høstet

 • Eksportert 2.531 tonn fersk oppdrettstorsk i 2005

 • 519 konsesjoner pr 15/12-2005

 • 86 kons i Hordaland

 • 49 kons i RogalandEr torsken mer r mmingsvillig enn laks
Er torsken mer rømmingsvillig enn laks ?

 • Ja – torsken er nysgjerrig og smart ? – kjent for å kunne unnslippe fangst.

 • Går tett inntil notveggen som leppefisk (også en rømmefisk ved hull)

 • Torsken napper og sliter på nota – kraftige ”angrep” som gjør skade !Svinn tap havbruk norge 2004 laks og rret i sj fasen fiskeridirektoratet 2005 mill stk

Norge

Dødfisk 18,4

Utkast slakteri 1,9

Rømming 0,3

Annet 5,3

Tellefeil 1,2

Totalt 27,1

Hordaland

4,9

0,9

0,01

1,0

0,04

6,85

Svinn/tap – Havbruk Norge 2004 (laks og ørret i sjøfasen)Fiskeridirektoratet 2005 (mill stk)


Fisken r mmer rsaker am f dir data 2001 2002

Arbeidsbåt – 9%

Tidspress – 8%

Midlertidige løsninger – 6%

Frem. Fartøy sabotasje 5%

Fôrbåt – 4%

Lodding av not – 19%

Havari – 11%

Kran/vinsjbruk – 11%

Predator – 10%

Notkval/konstr 9%

Brønnbåt – 9%

Fisken Rømmer – årsaker (AM)F.dir data 2001-2002


Fisken r mmer forklaring analysert am

Kvalitetssystem – 81%

Manglende prosedyrer/ ikke dekkende – 28%

Rutinesvikt – 14%

Overvåking – 13%

Prosedyrebrudd – 8%

Manglende opplæring – 6%

Div. – 8%

Teknisk utstyr – 15%

Vedlikehold / mangler

Ekstremforhold – 4%

Fisken Rømmer –forklaring (analysert) AM


Torsk fra oppdrett p r mmen
Torsk fra oppdrett på rømmen !

 • Torsk i oppdrett kan rømme – viktig å innrømme og forebygge !

 • Den gjør det, mer enn ved laksefisk i oppdrett (10 ganger mer ?)

 • Torsk i oppdrett har skarpe tenner og kan bruke disse – også på notveggen

 • Predatorer kan lage hull i nøtene

 • Må utvikle / bruke andre rutiner og tekniske løsninger for å redusere / unngå rømming !


R mt torsk fiskeridirektoratet

Rømming av torsk fra oppdrett 2001 – mai 2005

Totalt rapportert 220.000 fisk (19 tilfeller)

75.000 rømte i 2004

148.000 rømt i 2005 pr. 1.des

296 000 torsk rømte i per 2003-sept 2005 (F.dir – Ax Arnf)

Årsaker til hull/rømming:

Revet not – uvær (3)

Revet not - predator (4)

Gnag fra lodd (1)

Biteskade fra torsk (4)

Ukjent (7)

Rømt torsk (Fiskeridirektoratet)


Hvordan hindre r mming
Hvordan hindre rømming ?

 • Utvikle sterkere not som tåler mer av alt

  • Nye fibre, konstruksjoner, dobbeltnot, etc.

 • Hindre at det oppstår hull ved teknisk drift

  • Gode rutiner, dykking, dødfisk, lodding, etc

 • Hindre at torsken kommer i ”humør” for å nappe hull

  • Torskeleker, bitterstoffer, fôring, sortering ?

 • Frata torsken muligheter til å nappe hull

  • Sliping av torsketenner gjennom fôret

 • Kombinasjonsløsninger


Hvordan hindre r mming1
Hvordan hindre rømming ?

 • Generelle tiltak

 • Spesielle tiltak

 • Spektakulære tiltak (spekulasjoner ?)


Generelle tiltak for unng r mming i
Generelle tiltak for å unngå rømming I

 • Bruk ny og sterk not

 • Impregner noten for å ”binde” notfibrene

 • Sjekk noten for hull ved dykker ETTER utsett, lodding, dødfisksystem, automater – FØR utsett av fisk

 • Fiskestørrelse og maskestørrelse MÅ være tilpasset hverandre

  • Ekstra små masker til små fisk

 • Hold nota ren

 • Sjekk noten ofte for slitasje eller hull

 • Fjern dødfisk daglig (LiftUp)


Generelle tiltak for unng r mming ii
Generelle tiltak for å unngå rømming - II

 • Still strenge krav til bøting av nota (farge, løse tråder etc.)

 • Hold notlinet stramt og godt utspilt (lodding etc.)

 • Riktig mannskapsbruk ved håndtering av fisk og not (antall, kompetanse og erfaring)

 • Sørg for at torsken er mett til enhver tid (mett fisk = rolig fisk ?)

 • Sørg for at fisken er velsortert (stresset småfisk som taper i matkampen napper på nota ?)


Spesielle tiltak for unng r mming
Spesielle tiltak for å unngå rømming

 • Bruk av ”superfibre” i nota

  • Dynema, Spektra, AquaGrid, etc.

 • Bruk av dobbelt not (mye bal + groing)

 • Impregnering med avstøtende bitterstoffer (bitterampuller ?)


Spektakul re tiltak for hindre r mming
Spektakulære tiltak for å hindre rømming

 • Forstå torskens biologi, adferd og ”psyke”

 • Montering eller innsett av ”leker” eller utstyr der torsken kan få utløp for kjedsomhet og bitetrang (ref. krybbebiting hos hest)

 • Bruk av lyd for å lære torsken lyd=mat - stay here ! (Pavlovs torsker ?)

 • Fôr som sliper tennene til torsken (tilsetting av blåskjell med skall ?)

 • ”Self-healing” notlin ?

 • Notlin med maskebruddalarm ?

 • Kombinasjonsløsninger


Torsk som predatorf de d d eller levende
Torsk som predatorføde – død eller levende

 • Predatorer kan ”spise” / tygge i seg torsk fra noten – død eller levende (pattedyr, fugl, fisk ? hai)


Endelig l sning
Endelig løsning ?

Takk for meg !

Foto:BT


ad