racionalni model odlu ivanja i vrste odluka
Download
Skip this Video
Download Presentation
Racionalni model odlučivanja i vrste odluka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Racionalni model odlučivanja i vrste odluka - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Racionalni model odlučivanja i vrste odluka. Izvršni posao. Posao odlučivanja. Izvršna radna mjesta. Menadžerska radna mjesta. izvršitelji vs. menadžeri. Struktura radnog vremena zaposlenih. Sastavnice odlučivanja. Kriterij – standardi koje koristimo za vrednovanje alternativa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Racionalni model odlučivanja i vrste odluka' - dale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
struktura radnog vremena zaposlenih
Izvršni posao

Posao odlučivanja

Izvršna radna mjesta

Menadžerska radna mjesta

izvršitelji vs. menadžeri

Struktura radnog vremena zaposlenih
slide3
Sastavnice odlučivanja
 • Kriterij – standardi koje koristimo za vrednovanje alternativa
 • Alternative – različite inačice među kojima vršimo odabir
 • Uzročno posljedične veze – poveznice alternativa i kriterija
slide4
Racionalni model: Koraci
 • Nabrojite sve kriterije na temelju kojih ćete vrednovati alternative
 • Ocijenite kriterije
 • Napravite sveobuhvatnu listu alternativa među kojima ćete napraviti odabir
 • Ocijenite svaku alternativu po svakom kriteriju
 • Odaberite alternativu koja najbolje odgovara kriteriju (koja maksimizira vaše poželjne ishode)
slide5
Pretpostavke racionalnog modela
 • Ljudi imaju pristup svim informacijama koje su im potrebne za donošenje odluka te se mogu koristiti tim informacijama
 • Neograničeno dostupno vrijeme i trud za donošenje odluka
 • Ljudi donose odluke odabirom najboljeg rješenja problema ili odgovora na priliku
slide7
Administrativni model odlučivanja
 • Deskriptivni pristup – kako zapravo donosimo odluke
 • Nepotpune informacije, psihološki i sociološki procesi, kognitivne sposobnosti donositelja odluke utječu na donošenje odluke (vezana racionalnost)
 • Donositelji odluke često odabiru zadovoljavajuća, a ne optimalna rješenja
slide8
Sociološki utjecaji - grupne norme i uloge; organizacijske norme i sustavi; vrijednosti nacionalne kulture

Psihološki utjecaji – osobnost i sposobnost; perceptualni procesi; kognitivni stil; osobne vrijednosti; iskustva i znanja

Iskustvo i znanje

Utjecaji na odluke

slide9
Intuicija u odlučivanju
 • Intuicija u odlučivanju
 • Intuicija kao iskustvo/ekspertiza
 • Intuicija kao ''predosjećaj'‘
 • Uloga feedback-a i učenja u brušenju intuicije
 • Integracija racionalnog i intuitivnog procesa donošenja odluka
slide10
velike

male

1.1.

Odlučivanje teško(najteže)

Mogućnost greške u odlučivanju velika

1.2.

Odlučivanje relativnolako

Mogućnost greške postoji

ŽELJE

2.1.

Odlučivanje relativnoteško

Mogućnost greške postoji

2.2.

Odlučivanje lako(najlakše)

Mogućnost greške mala gotovo i ne postoji

male velike

MOGUĆNOSTI

Odnos između želja i mogućnosti u odlučivanju

slide11
Grupni rad

RACIONALNI I INTUITIVNI DONOSITELJI ODLUKA

slide12
VRSTE ODLUKA
 • Rutinske, adaptivne (bave se problemom, a ne zadatkom) te inovativne (promjene ciljeva). Što je problem jasniji, to je odluka više rutinska
 • S obzirom na važnost: strateške (efektivnost), taktičke (operacionalizacija strateških, efikasnost) i operativne (realizacija taktičkih). Što važnije to veća razina
 • S obzirom na izvršitelja: odluke organa upravljanja, odluke menadžmenta te izvršne odluke (zaposleni)
 • S obzirom na broj izvršitelja: individualne, skupne, kolektivne (skupština dioničara)
slide13
Odnos pojedinih razina menadžmenta i vrsta odluka koje se donose na pojedinim razinama

Rutinske odluke

Nerutinske odluke

Srednja razinamenadžmenta

Najviša razinamenadžmenta

Najniža razinamenadžmenta

slide15
Programirane ili neprogramirane odluke??
 • Prijem pacijenata u bolnicu
 • Obrada potrošačkog kredita komitentu banke
 • Izbor nove strategije poslovanja i razvoja poduzeća
 • Prijem novih zaposlenika (provođenje regrutiranja i selekcije kadrova)
 • Izgradnja aneksa zgrade zbog nedostatka kapaciteta
 • Obračun putnih naloga
 • Definiranje mjera vlade kojima bi se smanjila nezaposlenost u državi, osigurala stabilnost cijena i povećao gospodarski rast
 • Uvođenje nove telekomunikacijske mreže
 • Organizacija seminara za obuku menadžera
slide16
5 pravila odlučivanja
 • Svaka odluka je bolja nego biti neodlučan
 • Valjanost odluke se određuje prema namjeri s kojom je donesena
 • Tehničke analize nemaju vrijednost iznad nivoa srednjeg menadžmenta
 • Kvaliteta odluke je funkcija koristi za organizaciju
 • Odluke se donose uzimajući u obzir koristi za donositelja odluke
ad