illegale kaartverkoop n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Illegale kaartverkoop PowerPoint Presentation
Download Presentation
Illegale kaartverkoop

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6
dale-whitfield

Illegale kaartverkoop - PowerPoint PPT Presentation

91 Views
Download Presentation
Illegale kaartverkoop
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Illegalekaartverkoop

  2. Hoe werkt het? Stelerwerken 12 personenbij het bedrijf. Verschillende e-mail adressen, verschillendecreditcards, verschillendeipadressen. Te koopaanbiedenmaarnoggeenkaartenhebben 20% van de kaartenwordenopgekocht door ditsoortbedrijven 70% van de mensenkrijgtgeenwaardevoorzijn/haar geld.

  3. www.weetwaarjekoopt.nl