ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

play fullscreen
1 / 21
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
115 Views
Download Presentation
dale-scott
Download Presentation

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣΣΤΙΣ ΗΠΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12 Μαΐου 2006 Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος Ίδρυμα Fulbright

 2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣΣΤΙΣ ΗΠΑ • ΕΙΣΑΓΩΓΗ • Το Ίδρυμα Fulbright • ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΗΠΑ • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ • Το δίπλωμα Master’s • Το διδακτορικό (Ph.D.) • Διάφορα

 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ • Επιλογή μεταπτυχιακού προγράμματος • Απαραίτητα δικαιολογητικά για αποδοχή • Εξετάσεις εισαγωγής (τεστ) • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ • Κόστος • Υποτροφίες • ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ • Το Ίδρυμα Fulbright • Σύντομη ιστορία του Ιδρύματος • Προσφερόμενες υπηρεσίες • Προγράμματα υποτροφιών για Έλληνες πολίτες Μεταπτυχιακές σπουδές Πρόγραμμα για έρευνα Πρόγραμμα για καλλιτέχνες • Προγράμματα υποτροφιών για Αμερικανούς πολίτες Πρόγραμμα για διδακτορικό Πρόγραμμα για έρευνα

 5. ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ #1 • Το Ίδρυμα Fulbright χορηγεί 18-22 υποτροφίες ετησίως για μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους εκτός της Ιατρικής • Προϋποθέσεις: • Πτυχίο ή μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 8.00/10.00 • 2 χρόνια προϋπηρεσία για υποψήφιους MBA • TOEFL/GRE/GMAT

 6. ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ #2 • Η υποτροφία περιλαμβάνει: • Χρηματική επιδότηση μέχρι $18.000 μόνο για το πρώτο έτος σπουδών • Έξοδα μετάβασης και επιστροφής από και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλη τη διάρκεια των σπουδών

 7. Σύμβουλος Υποτροφιών • Σοφία Κούσουλα scousoula@fulbright.gr Τηλ. 210-7241811 και 812, Εσωτ. 103

 8. Προσφερόμενες υπηρεσίες • Συμβουλευτική υπηρεσία • Κέντρα Εξετάσεων • Δωρεάν παροχή υπηρεσιών

 9. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΗΠΑ • Ποιότητα Σπουδών • Επιλογές • Υποτροφίες • Διεύρυνση των προσωπικών σας εμπειριών

 10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ • Το δίπλωμα Master’s • Master of Arts (M.A.) • Master of Science (M.S.) • M.Arch, LLM, MBA, MSM, M.Acc, M.Eng • Ακαδημαϊκοί και επαγγελματικοί τίτλοι Master

 11. Το διδακτορικό (Ph.D.) • (D.B.A., Ed.D.) • Διάφορα • Διάρκεια Σπουδών • Ακαδημαϊκό έτος • Πολιτειακά/Ιδιωτικά ΑΕΙ

 12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ • Επιλογή μεταπτυχιακού προγράμματος • Αναζήτηση πληροφοριών στο Ίδρυμα Fulbright • Καθορισμός ακαδημαϊκών και επαγγελματικών στόχων Αναγνώριση προγράμματος (accreditation) Βαθμός ακαδημαϊκής δυσκολίας (rankings) Οικονομικό κόστος και δυνατότητα βοήθειας Τοποθεσία • Υποβολή αιτήσεων

 13. Απαραίτητα δικαιολογητικά για αποδοχή • Αίτηση • Αναλυτική βαθμολογία • Συστατικές επιστολές • Προσωπικό σημείωμα (Personal statement) • Αποτελέσματα των απαιτούμενων τεστ: TOEFL, GMAT ή GRE

 14. Εξετάσεις εισαγωγής (τεστ) • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) • GRE (Graduate Record Examination), General/Subject • GMAT (Graduate Management Admissions Test)

 15. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ • Κόστος Σπουδών στα πανεπιστήμια των Η.Π.Α. • Πολιτειακά Δίδακτρα 8.000 – 18.000 δολλάρια Στέγη-Τροφή 7.000 – 11.000 δολλάρια Διάφορα 2.000 – 3.000 δολλάρια • Ιδιωτικά Δίδακτρα 12.000 – 25.000 δολλάρια Στέγη-Τροφή 9.000 – 13.000 δολλάρια Διάφορα 2.000 – 4.000 δολλάρια

 16. Οικονομική Βοήθεια/Υποτροφίες • Οικογενειακοί πόροι • Πανεπιστήμια Θέσεις βοηθών έρευνας (Resident Assistant – RA) Θέσεις διδασκαλίας (Teaching Assistantships – TA) Υποτροφίες/fellowships • Ελληνικά Ιδρύματα υποτροφιών • Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright

 17. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Προτελευταίος χρόνος φοίτησης στην Ελλάδα (15-18 μήνες προετοιμασία) • Χειμώνας/Άνοιξη • Επίσκεψη στο συμβουλευτικό γραφείο, συλλογή πληροφοριών, προγραμματισμός δραστηριοτήτων, τεστ, κ.α. • Καλοκαίρι/Φθινόπωρο • Επαφή με τα επιλεγμένα πανεπιστήμια, διεξαγωγή των τεστ, συγκέντρωση απαραιτήτων δικαιολογητικών

 18. Φθινόπωρο/Χειμώνας • Υποβολή αιτήσεων. Προσοχή στις προθεσμίες υποβολής! • Άνοιξη • Επιλογή πανεπιστημίου που θα ακολουθήσετε σπουδές, τακτοποίηση εκκρεμοτήτων, π.χ. διαμονή • Καλοκαίρι • Βίζα, συνάλλαγμα, στρατολογία, ταξίδι

 19. WWW.FULBRIGHT.GR