slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základní informace o projektu: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základní informace o projektu:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Základní informace o projektu: - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Představení projektu Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT), CZ.1.07/2.2.00/15.0176 15.2.2011 Prezentace projektu na společném zasedání vedení univerzity a součástí, AS SU a AS fakult v Krnově. Základní informace o projektu:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Základní informace o projektu:' - dale-higgins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Představení projektuRozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT), CZ.1.07/2.2.00/15.0176 15.2.2011 Prezentace projektu na společném zasedání vedení univerzity a součástí, AS SU a AS fakult v Krnově

z kladn informace o projektu
Základní informace o projektu:
 • projekt OP VK 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání
 • název: „Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT)“
 • zkrácený název: „Profesionalizace VŠ v MSK“
 • hlavní řešitel – RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.
 • doba realizace: 1.1.2011 – 31.12.2013
 • finanční objem: 15.879.831,27 Kč (z toho SU 12.541.140,12 Kč)
 • partner – Ostravská univerzita v Ostravě

podíl na rozpočtu cca 3,3 mil. Kč

hlavní koordinátor za OU – Ing. Eva Burianová, Ph.D.

slide3
Stručný obsah projektu:
 • Systematické zvyšování úrovně pedagogických a řídících činností zaměstnanců SU a OU

2. Vytvoření strukturovaného, diferencovaného a koordinovaného systému odborného vzdělávání

3. Zvýšení odborných a jazykových kompetencí, gramotnosti ICT a manažerských dovedností v oblasti řízení VŠ

4. Vytvoření systémů kurzů a jejich pilotní ověření

slide4
Cíle projektu:

1. Zvýšení kvality a efektivnosti práce pracovníků SU a OU, zejména kvality pedagogické a řídící činnosti (přidaná hodnota pro systém celoživotního vzdělávání na VŠ)

2. Vytvoření lepších předpokladů pro spolupráci v rámci mezinárodních programů a VaV činnosti

3. Vytvoření a pilotní ověření systému rozvoje kompetencí pracovníků SU a OU

4. Struktura vzdělávacích aktivit bude reflektovat konkrétní potřeby a požadavky zaměstnanců

5. Koordinace metodologických přístupů mezi vysokými školami za účelem zvýšení kvality řízení a pedagogické činnosti

slide5
Cílová skupina:

1. Akademičtí pracovníci

- Autoři a lektoři/tutoři (zapojení do vytváření systému vzdělávání, školení, výměna zkušeností, konference, workshopy)

- Účastníci kurzů (prezenční, kombinovaná forma)

2. Pracovníci v manažerských funkcích (+ připravující se na man. Funkce)

- Dvoudenní benchlearningová setkání

- Účastníci manažerských kurzů (intenzivní výuka outdoor)

3. Studenti doktor. studia

- Účastníci kurzů (prezenční, kombinovaná forma,)

slide6
Klíčové aktivity projektu:

1. Zahájení projektu a analýza potřeb a požadavků

2. Zpracování koncepce systému vzdělávání pracovníků a vytvoření metodiky

3. Příprava autorů

4. Příprava studijních materiálů

5. Zabezpečení technologií

6. Příprava lektorů

7. Organizace pilotních kurzů

8. Vzájemná výměna zkušeností

9. Vyhodnocení projektu

slide8

v projektu bude vytvořeno a následně pilotně ověřeno 35 kurzů

 • kurzy budou rozděleny do 4 bloků:
  • 1. BLOK KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ
   • 10 kurzů, proškoleno 300 osob
  • 2. BLOK ICT
   • 10 kurzů, proškoleno 200 osob
  • 3. BLOK ODBORNÝCH KOMPETENCÍ
   • 10 kurzů, proškoleno 300 osob
  • 4. BLOK MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ
   • 5 kurzů, proškoleno 150 osob
 • v kurzech bude od ledna 2012 do září 2013 proškoleno cca 950 pracovníků SU a OU, včetně 50 doktorských studentů
 • vytvořené kurzy budou zaměstnancům SU nabízeny i po ukončení realizace projektu

Výstupy projektu:

slide11

v současné době probíhá intenzivní příprava analýzy vzdělávacích potřeb, která umožní navrhnout optimální strukturu vzdělávání

 • proběhne dotazníkové šetření, které umožní posoudit stávající stav (3/2011)
 • na základě analýzy bude zpracována koncepce s návrhem systému vzdělávání (4/2011)
 • budou stanoveny obsahy a náplně 35 kurzů (4-9/2011)
 • Pozn:
 • průzkum i kurzy budou probíhat v rámci všech součástí univerzity
 • způsob vzdělávání – prezenční/kombinovaná forma – bude stanoven podle možností cílových skupin a charakteru kurzu

Nejbližší aktivity projektu:

slide12

Děkuji za pozornost

Kontakt:

RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.

hlavní řešitel projektu

tel: 596 398 281

e-mail: vanek@opf.slu.cz

Další informace o projektu:

http://elearning.opf.slu.cz/course/category.php?id=127