Download
slovan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Slované PowerPoint Presentation

Slované

272 Views Download Presentation
Download Presentation

Slované

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VY_32_INOVACE_151 Slované pro 4. ročník ZŠ Člověk a jeho svět – Lidé a čas – Nejstarší dějiny ČR – Příchod Slovanů duben 2011 Mgr. Hana Patschová

  2. Lze využít k doplnění výkladu nebo ke shrnutí učiva.

  3. 5. st.n.l. (přišli z Ukrajiny a Polska) stěhování národů

  4. pastevci, zemědělci • tkali látky • používali hlavně dřevo • výměnný obchod • jazyk praslovanština • pohanské náboženství (více bohů) • počátek středověku

  5. Slovanské jazyky http://cs.wikipedia.org/wiki/Praslovan%C5%A1tina

  6. Rozšíření slovanských jazyků http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Slovanske_jazyky_cz.png/651px-Slovanske_jazyky_cz.png

  7. Sámův kmenový svaz • 7.st.n.l. – napadli naše území Avarové • kupec Sámo z Francké říše vedl Slovany proti Avarům • 623 n.l. se stal Sámo vládcem slovanských kmenů  Sámův kmenový svaz • porazil Avary a franckého krále • po smrti Sáma se svaz rozpadá

  8. Sámo Freska Sáma ve Znojmě z roku 1134. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Samon.jpg

  9. Sámova říše http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Samovo_kraljevstvo.png

  10. Obydlí Slovanů • http://www.slovane.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2008040004