P slove n ur en
Download
1 / 15

Příslovečné určení - PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on

Příslovečné určení. SKLADBA (SYNTAX). Příslovečné určení - Pu. Příslovečné určení/Adverbiale - není nutným významovým doplněním slovesa - s přísudkem je spojeno vztahem slabé závislosti - přímykáním - obsazuje pravovalenční pozici. Příslovečné určení vyjadřuje:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Příslovečné určení' - dakota-hines


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Skladba syntax

SKLADBA(SYNTAX)

Příslovečné určení - Pu


Příslovečné určení/Adverbiale- není nutným významovým doplněním slovesa - s přísudkem je spojeno vztahem slabé závislosti - přímykáním- obsazuje pravovalenční pozici


P slove n ur en vyjad uje
Příslovečné určení vyjadřuje:

- průvodní okolnosti děje, jejich míru, kvalitu, vlastnosti

Př.

Přicházel pozdě večer. Běžel jako o závod. Pro potěšení si často zvesela zazpíval.


P slove n ur en je nej ast ji vyj d eno
Příslovečné určení je nejčastěji vyjádřeno:

1) příslovcem

Odjel nadlouho.

2) podstatným jménem

- prostým pádem Jel autem.

- předložkovým pádem Odjel na rok.

3) infinitivem

Odjel studovat..


Druhy p slove n ho ur en
Druhy příslovečného určení:

a) místa - Pum

b) času - Puč

c) způsobu - Puzp

d) příčiny - Pupříč


P slove n ur en m sta pum
Příslovečné určení místa - Pum

otázky:

kde ?

kudy ?

kam ?

až kam ?

odkud ?

Pracuje na zahradě.

Proběhl parkem.

Pospíchal do tanečních.

Záclony dosahovaly až na zem.

Pocházel z Rožnova pod Radhoštěm.


P slove n ur en asu pu
Příslovečné určení času - Puč

otázky:

kdy ?

odkdy ?

dokdy ?

jak dlouho ?

jak často ?

Přišel večer.

Od neděle mám angínu.

Pracuji do 4 hodin.

Budu studovat ještě 3 roky.

Potkáváme se denně.


P slove n ur en zp sobu puzp
Příslovečné určení způsobu - Puzp

otázky:

jak ?

jakým způsobem ?

a) míry – jak ?, do jaké míry ?

b) prostředku – s čí pomocí ?

c) zřetele – vzhledem k čemu ?

Zpívá falešně.

Probíhalo to zdlouhavě.

Velmi se těšil.

Cestovali lodí.

Vysvětlíme to odborně.


P slove n ur en p iny d vodu pup pud v
Příslovečné určení příčiny/důvodu – Pupříč/Pudův

otázky:

proč ?

z jaké příčiny/z jakého důvodu?

a) účelu – za jakým účelem ?

b) podmínky – za jaké podmínky ?

c) přípustky – i přestože ?

d) průvodních okolností -

Zemřel hlady.

Pro nemoc se nezúčastnil.

Šla si zaplavat.

Uvidíme podle výsledků.

Při nejlepší vůli to nejde.

Seděli mlčky.


!!! POZOR !!! Pupříč/PudůvV jedné větě se může vyskytnout několik různých druhů příslovečných určení, často jsou navzájem ve vztahu nadřazenosti, tedy jsou si členy řídícími a závislými:Letosv srpnu jsme si konečně i přes maminčin nesouhlas pořídili na zahradě tenisový kurt.

Pum

Pum

Puč

Pupřípustky


Vyhledej v n sleduj c ch v t ch p slove n ur en ur i jejich druh
Vyhledej v následujících větách příslovečné určení urči jejich druh:

Před jeho domem stál zástup lidí.

Přes zákaz tam odpoledne šel..

Venku tiše poletovaly vločky.

I přes nepřízeň osudu je optimista.

Mám to pro sestru.

Běžel jako o závod.

před domem - Pum

přes zákaz – Pupřípustky,

tam – Pum, odpoledne –

Puč

venku – Pum, tiše - Puzp

i přes nepřízeň - Pupřípustky

pro sestru - Puúčelu

jako o závod - Puzp


Dopl te vhodn p slove n ur en
Doplňte vhodná příslovečná určení: určení urči jejich druh:

Začali (Puč) … včera

Je líný jako (Puzp) … veš.

Trpěl (Pupříč) … hladem a žízní.

Pojedeme (Pupodmín) … za (hezkého) počasí.

Usmívala se (Puzp) … překrásně.

Jídlo je upravené (Puzřetele) … chutně.

Pracuje na (Pum) … zahradě.


Rozli te p slove n ur en zp sobu a m ry
Rozlište příslovečná určení způsobu a míry: určení urči jejich druh:

Most byl dlouhý 200 metrů.

Pumíry

Provaz byl příliš slabý.

Pumíry

Prázdniny ubíhají rychle.

Puzpůsobu

Pěšky tam nepůjdu.

Puzpůsobu

Velmi mě trápila smutná vzpomínka.

Pumíry


Pou it literatura
Použitá literatura: určení urči jejich druh:

Kostečka, Jiří: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. Praha, SPN 2002

Mgr. Mašková, Drahuše: Český jazyk – přehled středoškolského učiva. Třebíč, Vyuka.cz 2010

Mgr. Mužíková, Olga; PhDr. Markvartová, Barbora; Mgr. Klusáčková, Lenka; PhDr. Jeřábková, Eleonora: Odmaturuj z českého jazyka. Brno, Didaktis 2010

Kvačková, Jaromíra: Opakujeme češtinu. Nová škola 2005

Havránek, Bohuslav; Jedlička, Alois: Česká mluvnice. Praha, SPN 2008