ผังระบบบริการอัตโนมัติ
Download
1 / 7

ผังระบบบริการอัตโนมัติ - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

ผังระบบบริการอัตโนมัติ. ตู้สาขา โทรศัพท์. คู่สายนอก 0-2241-1147 0-2241-5920 0-2241-1967 0-2668-7490. เจ้าหน้าที่ 100 - 404. สมาชิก. โอเปอเรเตอร์ 0. PABX. คู่สายภายใน 3532 3560 3561. IVR 4 คู่สาย. IVR system. ฐานข้อมูลของสหกรณ์. ผังหัวข้อบริการ รายการหลัก.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ผังระบบบริการอัตโนมัติ' - dakota-chavez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ผังระบบบริการอัตโนมัติผังระบบบริการอัตโนมัติ

ตู้สาขา

โทรศัพท์

คู่สายนอก

0-2241-1147

0-2241-5920

0-2241-1967

0-2668-7490

เจ้าหน้าที่

100 - 404

สมาชิก

โอเปอเรเตอร์ 0

PABX

คู่สายภายใน

3532

3560

3561

IVR

4 คู่สาย

IVR system

ฐานข้อมูลของสหกรณ์


ผังหัวข้อบริการผังระบบบริการอัตโนมัติรายการหลัก

 • กดหมายเลขติดต่อเอง

 • กดเลือกจากรายชื่อแผนก

 • ใช้บริการข้อมูลอัตโนมัติ

 • ต่อโอเปอเรเตอร์

กรุณากดหมายเลขเพื่อต่อสายที่ต้องการติดต่อ

 • ติดต่อฝ่ายสินเชื่อ กด 5

 • ฝ่ายบัญชี กด 6

 • ฝ่ายการเงิน กด 7

 • ฝ่ายสำนักงาน กด 8

 • บริการข้อมูลอัตโนมัติกด 9

 • ต่อโอเปอเรเตอร์ กด 0


ผังหัวข้อบริการผังระบบบริการอัตโนมัติบริการข้อมูลอัตโนมัติ

9-บริการข้อมูลอัตโนมัติ

1.-ประกาศ

2.-สมัครสมาชิก และสิทธิประโยชน์

3.-หลักเกณฑ์เงินฝากและเงินกู้

4.-บริการข้อมูลสำหรับสมาชิก

9-บริการข้อมูลอัตโนมัติ

9.1.-ประกาศ

1.-ประกาศ

2.-สมัครสมาชิก และสิทธิประโยชน์

3.-หลักเกณฑ์เงินฝากและเงินกู้

4.-บริการข้อมูลสำหรับสมาชิก

1.-ข่าว 1

2.-ข่าว 2

3.-ข่าว 3


ผังหัวข้อบริการผังระบบบริการอัตโนมัติบริการข้อมูลอัตโนมัติ

9-บริการข้อมูลอัตโนมัติ

1.-ประกาศ

2.-สมัครสมาชิก และสิทธิประโยชน์

3.-หลักเกณฑ์เงินฝากและเงินกู้

4.-บริการข้อมูลสำหรับสมาชิก

9.2.-สมัครสมาชิก และสิทธิประโยชน์

1.-การสมัครสมาชิก

3.-สิทธิประโยชน์สมาชิกสามัญ

1.-คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.-หลักฐานการสมัคร

3.-การได้สิทธิเป็นสมาชิก

4.-สิทธิต่างๆ ของสมาชิก

5.-อัตราการถือหุ้นรายเดือน

1.-เงินปันผล

2.-เงินเฉลี่ยคืน

3.-ดอกเบี้ยเงินฝาก

4.-ดอกเบี้ยเงินกู้

4.-สวัสดิการสำหรับสมาชิก

2.-เรื่องของสมาชิกภาพ

1.-สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

2.-สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก กรณีถึงแก่กรรม

3.-สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบสาธารภัย

4.-สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบอุบัติภัย

5.-ทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

6.-เงินทุนสงเคราะห์สมาชิก

7.-ทุนน้ำใจสหกรณ์

1.-เหตุที่ทำให้ขาดสมาชิกภาพ

2.-การให้ออกจากสหกรณ์

3.-กรณีตาย

4.-การขอลาออก

5.-การขอ งด หรือ ลด ส่งค่าหุ้นรายเดือน

6.-สมาชิกภาพหลังเกษียณหรือลาออกจากราชการ

7.-กรณีย้ายหน่วยงาน


ผังหัวข้อบริการผังระบบบริการอัตโนมัติบริการข้อมูลอัตโนมัติ

9-บริการข้อมูลอัตโนมัติ

1.-ประกาศ

2.-สมัครสมาชิก และสิทธิประโยชน์

3.-หลักเกณฑ์เงินฝากและเงินกู้

4.-บริการข้อมูลสำหรับสมาชิก

9.3.-หลักเกณฑ์เงินฝาก และเงินกู้

1-ประเภทเงินฝาก

1-ประเภทเงินฝาก

1.-เงินฝากออมทรัพย์

2.-เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพ

3.-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

4.-เงินฝากประจำ

2-ประเภทเงินกู้

9.3.1.3-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

1.-อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

2.-การเปิดบัญชี

3.-การฝากเงิน

4.-การฝากเงินด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี

5.-การถอนเงิน

6.-การมอบอำนาจให้ผู้อื่นถอนเงินแทน

7.-การปิดบัญชี

8.-การออกหนังสือยอดเงินฝาก


ผังหัวข้อบริการผังระบบบริการอัตโนมัติบริการข้อมูลอัตโนมัติ

9-บริการข้อมูลอัตโนมัติ

1.-ประกาศ

2.-สมัครสมาชิก และสิทธิประโยชน์

3.-หลักเกณฑ์เงินฝากและเงินกู้

4.-บริการข้อมูลสำหรับสมาชิก

9.3.-หลักเกณฑ์เงินฝาก และเงินกู้

1-ประเภทเงินฝาก

2-ประเภทเงินกู้

2-ประเภทเงินกู้

9.3.2.1-ประเภทเงินกู้ฉุกเฉิน

1.-ประเภทเงินกู้ฉุกเฉิน

2.-ประเภทเงินกู้สามัญ

3.-ประเภทเงินกู้หุ้นตนเอง

4.-ประเภทเงินกู้พิเศษ

1.-วงเงิน,อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อนชำระ

2.-หลักประกันเงินกู้

3.-คุณสมบัติของผู้กู้

4.-คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

5.-การกู้ยืมครั้งต่อไป

6.-ระยะเวลายื่นเรื่อง และรับเงิน

7.-เอกสารประกอบ

8.-การมอบฉันทะ


ผังหัวข้อบริการผังระบบบริการอัตโนมัติบริการข้อมูลอัตโนมัติ

9-บริการข้อมูลอัตโนมัติ

1.-ประกาศ

2.-สมัครสมาชิก และสิทธิประโยชน์

3.-หลักเกณฑ์เงินฝากและเงินกู้

4.-บริการข้อมูลสำหรับสมาชิก

9-บริการข้อมูลอัตโนมัติ

1.-ประกาศ

2.-สมัครสมาชิก และสิทธิประโยชน์

3.-หลักเกณฑ์เงินฝากและเงินกู้

4.-บริการข้อมูลสำหรับสมาชิก

9.4-บริการข้อมูลสำหรับสมาชิก

1.-สอบถามยอดเงินฝาก

2.-ทุนเรือนหุ้น, เงินปันผล,และเฉลี่ยคืน

3.-ยอดเงินกู้

4.-สิทธิกู้เงินสามัญ

5.-สิทธิค้ำประกันเงินกู้

6.-อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก

7.-สอบถามใบเสร็จเรียกเก็บประจำเดือน

8.-สอบถามยอดเงินทุนสงเคราะห์


ad