slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OEF /CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR PowerPoint Presentation
Download Presentation
OEF /CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

OEF /CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

OEF /CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů. Plán čerpání prostředků TP RPS pro období 2004 – 2008. Přehled čerpání prostředků TP RPS v letech 2004-2007. TA RPS. Statut Technické pomoci

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OEF /CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR' - daisy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

OEF/CSF

Česká republika 2004>2006

Rámec podpory Společenství

Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR

Odbor evropských fondů

ta rps
TA RPS
 • Statut Technické pomoci
 • Nařízení Evropské komise č.448/2004, pravidlo č.11 odst. 2, umožňuje České republice financovat z TP opatření pro přípravu, monitorování, hodnocení a kontrolu nezbytnou při řízení a implementaci strukturálních fondů.
 • Komise pro technickou pomoc je poradním orgánem řídících orgánů se sídlem na MMR a jejím účelem je zkvalitnění procesů při nakládání s prostředky technické pomoci při výkonu odpovědnosti Ministerstva pro místní rozvoj jako řídícího orgánu Rámce podpory Společenství. Komisi jmenuje ministr pro místní rozvoj.
kone n p jemci technick pomoci
Koneční příjemci technické pomoci
 • Ministerstvo pro místní rozvoj:
 • Řídící orgán Odbor evropských fondů
 • Oddělení řízení operač. programu technická pomoc
 • Oddělení řízení a metodik
 • Oddělení monitoringu a technické pomoci 2004-2006
 • Oddělení monitorování strukturální pomoci
 • Oddělení komunikace a podpory absorpční kapacity
 • Oddělení evaluace a analýz

Odbor kontroly

Ministerstvo financí – Platební orgán

n pl 5 2 1 a 5 2 2
Náplň 5.2.1 a 5.2.2
 • Podopatření 5.2.1 – Aktivity spojené s řízením RPS
 • Zaměření na financování aktivit podporujících efektivní řízení a monitorování realizace Rámce podpory Společenství a na aktivity společné pro všechny operační programy vyžadující jednotný přístup na národní úrovni
 • Podopatření 5.2.2 – Ostatní náklady technické pomoci RPS
 • Činnosti, které mohou být spolufinancovány v rámci technické pomoci a nejsou kofinancovány podopatřením 5.2.1. Náklady na odměňování úředníků provádějících tyto činnosti nejsou uznatelné. Konkrétně je možné prostředky SF.
v znamn projekty realizovan ta rps
Významné projekty realizované TA RPS
 • Projekt „Podpora zpracování indikátorů NDP/NSRR a OP pro programové období 2007-13“
 • Cílem projektu bylo poskytnutí metodické pomoci při implementaci doporučení/návrhů vzešlých z projektu „6/04 - Hodnocení indikátorů/ ukazatelů a vhodnosti jejich nastavení“.
 • Projekt „Infolinka o EU (Eurofon)“
 • Projekt technické pomoci RPS „Infolinka o EU: komunikační nástroj pro strukturální fondy“ umožňoval prostřednictvím bezplatné informační linky o EU (Eurofonu) poskytnout široké veřejnosti (a z ní generovaným potenciálním předkladatelům projektů) další zdroj aktuálních informací o možnostech využití SF v ČR.
v znamn projekty realizovan ta rps1
Významné projekty realizované TA RPS
 • Zajištění přizpůsobení softwarového nástroje MONIT a BENEFIT pro podmínky programovacího období 2007-2013.
 • Cílem projektu bylo zajistit úpravu (přizpůsobení) softwaru MONIT a BENEFIT pro podmínky období 2007-2013 v provázanosti na celý monitorovací systém strukturálních fondů k využití operačními programy.
 • Projekt „Mediální prezentace strukturálních fondů EU“
 • Mediální strategie komunikační kampaně byla realizována s cílem zvýšit úroveň povědomí a znalostí veřejnosti o pojmu a významu strukturálních fondů.
slide9

Děkuji za pozornost

Mgr. Zoran Nerandžič

Odbor Evropských fondů

Kontakt: zoran.nerandzic@mmr.cz

info.rps@mmr.cz