1 / 11

Дерикіт Любові Іванівни

Презентація досвіду вчителя початкових класів Вікнинської ЗОШ Катеринопільського району Черкаської обласної ради. Дерикіт Любові Іванівни. Моє педагогічне кредо. Будьте творцями, любіть кожну дитину від всього серця, від усієї душі, адже любов є перетворююча сила духу і серця.

dai
Download Presentation

Дерикіт Любові Іванівни

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Презентація досвідувчителя початкових класівВікнинської ЗОШ Катеринопільського району Черкаської обласної ради Дерикіт Любові Іванівни

 2. Моєпедагогічне кредо Будьте творцями, любіть кожну дитину від всього серця, від усієї душі, адже любов є перетворююча сила духу і серця. • Ш. Амонашвілі

 3. Науково-методична проблема • “ Розвиток здорової, творчої, духовно-багатої особистості”

 4. Обґрунтування проблеми • Справжня місія школи – розвиток творчих здібностей для того, щоб дитина оволоділа найвищим мистецтвом – мистецтвом життєтворчості, талантом змінювати своє життя та життя своєї країни.

 5. Ідея досвіду базуєтьсяна положеннях праць • В.Сухомлинського • О.Захаренка • Ш. Амонашвілі • К. Ушинський

 6. Принципи, якими керуюсь: • Не допускати нудьги на уроках. • Навчай так, щоб учні усвідомлювали необхідність знань для життя. • У процесі навчання став питання так, щоб викликати активне мислення учнів. • Навчай з любов'ю.

 7. Що таке творчість • любов до того, що ти робиш; • відчуття натхнення, бажання творити; • позитивна цінність результатів; • засіб власного духовного розвитку особистості; • Можливість робити кожен день життя цікавим і неповторним.

 8. Розвитку здорової творчої особистості сприяють: • Сучасні педагогічні технології • Інтерактивне навчання • Особистісно орієнтоване навчання

 9. Шляхи реалізації науково-методичної проблеми • Уроки з використанням сучасних педагогічних технологій • Застосування ігрових технологій • Гурткова робота • Пошуково-дослідницька діяльність

 10. Шляхи реалізації науково-методичної проблеми

 11. Ніщо так не спрацьовує на успіх, радість, як спільна творча робота всіх членів навчально-виховного процесу.

More Related