selekt vna a rozdelen pozornos pri binaur lnej detekcii sluchov ch podnetov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Selektívna a rozdelená pozornosť pri binaurálnej detekcii sluchových podnetov PowerPoint Presentation
Download Presentation
Selektívna a rozdelená pozornosť pri binaurálnej detekcii sluchových podnetov

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Selektívna a rozdelená pozornosť pri binaurálnej detekcii sluchových podnetov - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Selektívna a rozdelená pozornosť pri binaurálnej detekcii sluchových podnetov. Technická univerzita v Košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra kybernetiky a umelej inteligencie. Obsah. Úvod Úloha DP Experiment Vyhodnotenie Záver. Úvod.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Selektívna a rozdelená pozornosť pri binaurálnej detekcii sluchových podnetov' - dai-townsend


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
selekt vna a rozdelen pozornos pri binaur lnej detekcii sluchov ch podnetov

Selektívna a rozdelená pozornosť pri binaurálnej detekcii sluchových podnetov

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra kybernetiky a umelej inteligencie

obsah
Obsah
 • Úvod
 • Úloha DP
 • Experiment
 • Vyhodnotenie
 • Záver
slide3
Úvod
 • Množstvo podnetov vs. Obmedzenie spracovania
 • Pozornosť - mechanizmus filtrácie informácie
  • Exogénna – vynútená vonkajším prostredím
  • Ednogéna – riadená myšlienkovým procesom
cocktail party effect
Cocktail party effect
 • Spojenie dvoch fenoménov:
  • Schopnosť detekcie tónu v zašumenom prostredí (odmaskovanie tónu od šumu)
  • Schopnosť zamerať sa na jeden cieľ (zameranie pozornosti)
 • Výsledok:
  • Výrazne lepšie porozumenie reči
  • Potlačenie zvukov z okolia
loha dp
Úloha DP
 • Kedy človek dokáže lepšie detekovať tón?
  • Ak nevie o ňom nič?
  • Ak vie aspoň niečo?
 • Ak pomáha dodatočná informácia, tak ktorá?
  • poloha?
  • frekvencia?

ZLEPŠÍ SA SCHOPNOSŤ DETEKCIE AK VIEME VÝŠKU TÓNU, ALEBO POLOHU?

n vrh experimentu
Návrh experimentu
 • Zvuk:
  • Ignoruje: biely šum – imitácia hluku prostredia
  • Sústredí sa na: čistý tón 400Hz alebo 4kHz - zvuk ktorý má subjekt
 • Poloha:
  • Šum – vždy spredu
  • Tón – z vpredu, alebo zo strany
 • Pozornosť:
  • Rozdelená na frekvenciu a priestor súčasne
  • Rozdelená na frekvenciu, selektívna na priestor
  • Rozdelená na priestor, selektívna na frekvenciu
  • Úplne selektívna
 • Úlohy subjektu:
  • Detekcia prítomnosti tónu
  • Identifikácia výšky tónu
  • Identifikácia polohy tónu
n vrh experimentu trukt ra
Návrh experimentu - štruktúra
 • Experiment = 128 blokov
 • Blok
  • 25 meraní (odznenie prezentácie + odpoveď)
  • Hlasitosť tónu je vždy premenlivá
  • Patrí do jednej z 15 skupín
 • Skupina – bloky s
  • rovnakou úlohou
  • rovnakým typom pozornosti
 • 5 úrovní hlasitosti tónu

Mám spomenúť aj to že sa mal rozhodnúť to v ktorom intervale bol tón a že ten tón tam bol vždy?

predpoklad
Predpoklad
 • Selektívna pozornosť lepšia než rozdelená
 • Výraznejší vplyv bude mať prítomnosť informácie o polohe
  • Rozoznanie frekvencie – slimák
  • Rozoznanie polohy – mozgový kmeň
 • Prah pri detekcii <= Prah pri identifikácii
psychometrick funkcia
Psychometrická funkcia
 • Je vyjadrením psychickej odozvy na podnet
 • Môže sa meniť:
  • Sklon
  • Poloha inflexného bodu (do strán)
 • Skúmame pohyb inflexného bodu
zhrnutie
Zhrnutie
 • Zlepšenie výsledkov pozorované iba pri tóne 400Hz prezentovaného zboku.
 • Pomáha:
  • Informácia o výške tónu
  • Informácia o polohe tónu
 • Predpoklad vs. výsledky:
  • Selektívna pozornosť vykazuje lepšie výsledky ako rozdelená
  • Informácia o výške tónu pomáha vo významnej miere
  • Platnosť predošlých bodov sa vzťahuje iba na tón 400Hz zo strán
z ver
Záver
 • Potvrdil sa vplyv pozornosti v procese detekcie.
 • Pozornosť výrazne ovplyvňuje proces detekcie sluchového vnemu už na úrovni senzorov slimáka.
 • Pozornosť je obmedzená na tón 400Hz vysielaný z iného smeru ako rušivý šum