TAZKIYAH DIRI UNTUK TETAMU ALLAH DALAM IBADAT HAJI - PowerPoint PPT Presentation

dahlia
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TAZKIYAH DIRI UNTUK TETAMU ALLAH DALAM IBADAT HAJI PowerPoint Presentation
Download Presentation
TAZKIYAH DIRI UNTUK TETAMU ALLAH DALAM IBADAT HAJI

play fullscreen
1 / 46
Download Presentation
TAZKIYAH DIRI UNTUK TETAMU ALLAH DALAM IBADAT HAJI
127 Views
Download Presentation

TAZKIYAH DIRI UNTUK TETAMU ALLAH DALAM IBADAT HAJI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Khutbah Multimedia TAZKIYAH DIRI UNTUK TETAMU ALLAH DALAM IBADAT HAJI

 2. PujianKepada Allah S.W.T. الْحَمْدُ ِللهِ Segalapuji-pujianhanyabagi Allah S.W.T.

 3. Syahadah وَأَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ Dan kamibersaksibahawasesungguhnyatiadatuhanmelainkan Allah, KeesaanNyatiadasekutubaginyadanjugakamibersaksibahawanabi Muhammad S.A.W hambaNyadanrasulNya,.

 4. SelawatKeAtas Nabi Muhammad S.A.W اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيْبِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ Ya Allah, CucurilahrahmatdansejahterakeataspenghulukamiNabi Muhammad S.A.W dankeataskeluarganyadanparasahabatnyaserta yang mengikutinyasehinggaharimerekadibangkitkan.

 5. WasiatTaqwa فَيَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ، اتَّقُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْهُ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ فِيْ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ Wahaiorang-orang yang berimanbertaqwalahkepada Allah dantaatilahkamukepadaNya, mogakamudiberikankejayaandiduniadanakhirat.

 6. PesananTaqwa Bertakwakepada Allah LaksanakanperintahNyadanhindarkanlaranganNya Marilahmengabdikandirikepada Allah Murnikannilaitaqwadengan program hablunminallahdanhablunminannas.

 7. KhutbahHariIni ….. Khutbah Multimedia TAZKIYAH DIRI UNTUK TETAMU ALLAH DALAM IBADAT HAJI 7 Zulkaedah, 1431 / 15 Oktober, 2010 http ://e-khutbah.terengganu.gov.my

 8. Firman Allah TaalamenyeruumatNyamenunaikanHaji …… Dan serulah umat manusia untuk Haji, mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki, dan dengan menunggang berjenis-jenis unta, yang datangnya dari berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Supaya mereka menyaksikan berbagai faedah bagi mereka, serta memperingati dan menyebut nama Allah, pada hari-hari yang tertentu, atas kurniaan-Nya kepada mereka dari binatang ternak; maka makanlah kamu darinya dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir. Kemudian hendaklah mereka membersihkan diri, dan sempurnakanlah nazar mereka, dan hendaklah mereka tawaf akan Baitullah yang tua itu. Itulah yang wajib dipatuhi; dan sesiapa yang menghormati hukum-hukum Allah, maka yang demikian menjadi kebaikan baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu binatang-binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepada kamu tentang haramnya, maka jauhilah kekotoran syirik yang disebabkan oleh berhala-berhala, serta jauhilah perkataan dusta (Surah Al –Hajj : 27-30)

 9. LafazkanTalbiyah yang dilaungkanolehjemaahhaji …. لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ “HambaMudatangmenyahutpanggilanMu, YaAllah, HambaMudatangmenyahutpanggilanMu, HambaMudatangmenyahutpanggilanMu, TiadasekutubagiMu. Ya Allah sesungguhnyasegalakepujiandannikmatsertakerajaanadalahbagiMu, TiadasekutubagiMu”.

 10. LaunganlafaztalbiyahmembuktikanummatIslam menerimaseruan Allah Taala KETUNDUKAN PENYERAHAN DIRI PENGABDIAN KEPATUHAN

 11. Halangandalammenyempurnakan ibadathajiditempuhiiaitu …. Kesengsaraan Pengertiansebagaihamba Allah Taala yang akurdengansegalasuruhan. Keresahan Kesusahan Kerumitandll

 12. Ujiandandugaan Allah kepadaumatNya …. Melahirkankeinsafandiri Walau pun menyukai / sebaliknya, menguntungkan / merugikan. Umat Islam tidakbolehendahdarisegalaperintah Allah.

 13. Nikmatdiataspenyempurnaanhaji yang ikhlas, iaitu … Mengenalierti PERSAMAAN & KEADILAN. Di Mekah, umat Islam akan Dilayan Sama Rata danAdil oleh Allah

 14. DalampelaksanaanIbadatHaji yang ikhlas, jemaahhajiakandapatmerasaibahawa ….. ALLAH Tuhanmereka MUHAMMAD S.A.W Nabimereka ISLAM Syariatmereka AL-QURAN & HADITH Panduanmereka ZIKIR & DOA Percakapanmereka

 15. Kesandariperbuatan yang ikhlasdalamibadathajiiaitu… Melahirkan SIKAP BERTANGGUNGJAWAB Pemimpinkepadarakyat Yang kayakepadaorangmiskin Ketuakepadaorangbawahan

 16. IbadatHajijugamengajarkankepadaerti…. KEBEBASAN & KEMERDEKAAN Merasainikmatbukanhambakepadamanusia HanyaMilik ALLAH (KHALIQ) sahaja, akanmengikutsetiapperintahNYA

 17. Apa yang berlakudiTimur Tengah keatasumat Islam …… MerekabelumbebasmerdekatetapimasihdicengkamdantundukkepadaYahudi Di tahun 70an umat Islam dikuasaiolehsekutuAmerika (Kapitalis) danRusia (Sosiolis)

 18. Antara lain tarbiyahdalampenyempurnaanibadathajiiaitu …. KESABARAN PerhimpunandiMekahdenganberbagaijenismanusiadugaandanragam SABAR iaitumenahankata-katadarilafazan / perbuatan yang burukketikaberlakunyadugaandari Allah.

 19. SabdaNabis.a.w. الْحَجُّ الْمَبْرُوْرَ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةَ “Ibadathaji yang mabrur, tiadadibalasbaginyamelainkandengansyurga”.

 20. HikmahdisebalikHajiMabruriaitu … Hatiikhlasdansumberhalal Dapatmenghasilkanhajisebagaipusatpentarbiyahdiri

 21. Firman Allah dalamSurah Al-Imran Ayat 96 – 97 … إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَفِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

 22. Maksudnya: Sesungguhnya Rumah Ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia (beribadat kepada Tuhannya) ialah Baitullah yang di Mekah, yang berkat dan (dijadikan) petunjuk hidayah bagi umat manusia. Di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata (yang menunjukkan kemuliaannya; diantaranya ialah) Makam Nabi Ibrahim. Dan sesiapa yang masuk ke dalamnya, aman tenteramlah dia. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat Haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur (ingkarkan kewajipan ibadat haji itu), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak berhajatkan sesuatu pun) dari sekalian makhluk

 23. DoaAntaraDuaKhutbah AamiinYaRabbalAalamin.. TuhanYang MemperkenankanDoaOrang-orang Yang Taat, BerilahTaufikKepadaKami Di DalamMentaatimu, AmpunilahKepada Mereka Yang MemohonKeampunan. Aamiin

 24. PujianKepada Allah S.W.T. الْحَمْدُ لِلَّهِ Segalapuji-pujianhanyabagi Allah S.W.T.

 25. Syahadah أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ AkunaiksaksibahawasanyatiadaTuhanselain Allah, keesaanNyatiadasekutubagiNyasertaakunaiksaksibahawaNabi Muhammad, hambaNyadanRasulNya.

 26. SelawatKeAtas Nabi Muhammad S.A.W اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيْبِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ Ya Allah, CucurilahrahmatdansejahterakeataspenghulukamiNabi Muhammad S.A.W dankeataskeluarganyadanparasahabatnyaserta yang mengikutinyasehinggaharikemudian.

 27. WasiatTaqwa فَيَا أَيُّهَا النَّاسَ، اتَّقُوْا رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطِيْعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ Wahaimanusia, Bertaqwalahkepadatuhankamu yang MahaAgongdantaatilah Allah mogakamuberolehkejayaan.

 28. Seruan : Marilahmeneruskanketakwaankepada Allah LaksanakanperintahNyadanjauhilaranganNya Insyaallah, akanmendapatkebahagiaankepadaorang yang bertakwa.

 29. Kesimpulan ….. Beriltizamdenganajaran Islam agar menjadimanusia yang bertanggungjawab. Tanggungjawab yang disempurnakanolehsuamikepadaisteridankepadaanak-anakakandapatmembentukkeluargaharmonimengikutsyariat Islam.

 30. Kemajuandunia yang menakutkan … Institusikeluargatidakselaridengansyariatislam Akibatnyagagalmengawalanak-anak Ketagiahdadah Merempit Pergaulanbebas Dan lain-lain

 31. Kawallahanak-anakkita… Janganbiarkanmerekamenjadibalakepadaummahdanbangsa Yang akanmengakibatkan.. Mewarisigenerasi yang lemahdanakhirnyatergadaiapa yang dimiliki.

 32. SeruanKepadaBakal- BakalHaji Terengganu Jadilah model kepadamasyarakat Suburkanlahbudayaberibadatsebagaimanaditanahsuci

 33. Khususkepadabakalhaji TingkatkanjatidiridanBerazamlah… Kepulangan kalian memberimaknakepadakamisemua. Kamidoakan SelamatBerangkatKe Tanah Suci Dan SelamatKembali..

 34. MarilahucapkanselawatdansalamkepadaRasulullahs.a.w. sebagaimanafirman Allah … (Surah Al-Ahzab : Ayat 56) “Sesungguhnya Allah TaalaDan Para MalaikatSentiasaBerselawatKeAtasNabi (Muhammad) . WahaiOrang-orangBeriman! BerselawatlahKamu KeAtasnya Serta Ucapkanlah Salam Sejahtera DenganPenghormatanKeAtasnyaDenganSepenuhnya”.

 35. Selawat

 36. Doa وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَآءِ الرَّاشِدِيْن وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ أَجْمَعِيْن وَالتَّابِعِيْنَ وَتَابِعِي التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلىَ يَوْمِ الدِّيْن. Ya Allah, kurniakanlahkeredhaankepadaKhulafa’ Rasyidindansahabatseluruhnyasertaparatabiindenganihsanhinggaharikemudian.

 37. Doa اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسلِمِيْنَ وَالْمُسلِمَاتِ وِالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤمِنَاتِ اﻷَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَاﻷَمْوَاتِ Ya Allah, ampunkanlahdosagolonganmuslimindanmuslimat, mu’minindanmu’minaatsamada yang masihhidupatau yang telahmati.

 38. Ya Allah … PeliharakanlahSeri PadukaBaginda Yang DipertuanAgong Al WathiquBillahTuankuMizanZainalAbidin Ibni Al Marhum Sultan Mahmud Al MuktafiBillahShah Dan Seri PadukaBaginda Raja PermaisuriAgongTuankuNurZahirah. PeliharakanlahJuaZuriat-zuriatnya Serta KaumKerabatnya.

 39. Ya Allah … PeliharakanlahPemangku Raja, Tengku Mohammad Ismail Ibna Al-WathiqiBillah Sultan Mizan ZainalAbidin. Dan PeliharakanlahJuaPemimpin-Pemimpinnya, Ulama-Ulamanya, Pekerja-Pekerja Serta SeluruhRakyatnya Dari KalanganUmat Islam DenganRahmatMu. WahaiTuhan Yang MahaPenyayang.

 40. Doa YaAllah Muliakanlah Islam danOrang-orang Islam. Tolonglah Islam danOrang-orang Islam sertahimpunkanlahmerekadiataslandasankebenarandanagama.Hancurkanlahkekufurandanorang – orang yang syiriksertaorangmunafikdanjugamusuh-musuhMusertamusuh-musuh agama.

 41. Doa Ya Allah… AmpunkanlahDosa-dosaKami Dan Saudara-saudaraKami Yang TerdahuluTelahBeriman Dan JanganlahEngkauBiarkanKedengkianDalamHatiKamiTerhadapOrang-orang Yang Beriman.SesungguhnyaEngkauMahaPenyantun Dan MahaPenyayang.

 42. Doa Ya Allah … KamiTelahMenzalimiDiriKamiSendiri Dan SekiranyaEngkauTidakMengampunkanKami Dan MerahmatiKamiNescayaKamiAkanMenjadiOrang Yang Rugi. Ya Allah… KurniakanlahKepadaKamiKebaikan Di Dunia Dan Kebaikan Di Akhirat Serta HindarilahKami Dari SeksaanNeraka.

 43. WahaiHamba-hamba Allah…. Sesungguhnya ALLAH menyuruhberlakuadil, danberbuatkebaikan, sertamemberibantuankepadakaumkerabatdanmelarangdaripadamelakukanperbuatan-perbuatankejidanmungkarsertakezaliman. Iamengajarkamu (dengansuruhandanlarangannyaini) supayakamumengambilperingatanmematuhinya.

 44. MakaIngatlah Allah Yang MahaAgungNescayaDiaAkanMengingatimu Dan Bersyukurlah Di AtasNikmat-nikmatnyaNescayaDiaAkanMenambahkanLagiNikmatItuKepadamu, danPohonlah Dari Kelebihannya, NescayaAkanDiberikannyaKepadamu. Dan SesungguhnyaMengingati Allah ItuLebihBesar (Faedah Dan Kesannya) Dan (Ingatlah) Allah MengetahuiApa Yang KamuKerjakan.