database lust en last over marketingmogelijkheden en privacyaspecten na 1 oktober 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Database: lust en last? Over marketingmogelijkheden en privacyaspecten na 1 oktober 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Database: lust en last? Over marketingmogelijkheden en privacyaspecten na 1 oktober 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Database: lust en last? Over marketingmogelijkheden en privacyaspecten na 1 oktober 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Database: lust en last? Over marketingmogelijkheden en privacyaspecten na 1 oktober 2009. Wetgeving (spamverbod) en handhaving OPTA Ronald van den Broek Jurist team Internetveiligheid. Programma. OPTA Uitbreiding spamverbod naar bedrijven Wat mag nog wel? Klachten Handhaving door OPTA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Database: lust en last? Over marketingmogelijkheden en privacyaspecten na 1 oktober 2009' - dahlia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
database lust en last over marketingmogelijkheden en privacyaspecten na 1 oktober 2009

Database: lust en last?Over marketingmogelijkheden en privacyaspecten na 1 oktober 2009

Wetgeving (spamverbod) en handhaving OPTA

Ronald van den Broek

Jurist team Internetveiligheid

programma
Programma
 • OPTA
 • Uitbreiding spamverbod naar bedrijven
 • Wat mag nog wel?
 • Klachten
 • Handhaving door OPTA
slide3
OPTA
 • Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
 • Sinds 1997
 • Onafhankelijk toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van post en elektronische communicatiediensten
 • Zelfstandig bestuursorgaan
huidige spamverbod
Huidige spamverbod
 • 1998 spamverbod (niet voor e-mail)
 • 2004 uitbreiding naar e-mail

 • Hoofdregel vastgelegd in artikel 13 van de bijzondere privacyrichtlijn voor de elektronische communicatiesector (2002/58/EG)
 • Geïmplementeerd in de telecommunicatiewet, artikel 11.7 (Hoofdstuk 11: Bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer (eindgebruikersbelangen)
waarom uitbreiding naar bedrijven
Waarom uitbreiding naar bedrijven?
 • Overheid wil de last verminderen voor bedrijven die ongevraagd commerciële boodschappen ontvangen

 want…

- tijd kwijt aan lezen, beoordelen en

verwijderen van berichten

- hoge kosten t.b.v. bestrijden spam

- uitzonderingen in zelfregulering (visitekaartje)

- gebrek aan handhavingsinstrumenten

uitbreiding spamverbod per 1 oktober 09 de facto gaat in nederland een algeheel spamverbod gelden
Uitbreiding spamverbod per 1 oktober ‘09De facto gaat in Nederland een algeheel spamverbod gelden!
bestanddelen spamverbod
Bestanddelen spamverbod

Artikel 11.7, eerste lid, Telecommunicatiewet

Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is uitsluitend toegestaan, mits de verzender kan aantonen dat de desbetreffende abonnee daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend, onverminderd hetgeen is bepaald in het tweede en derde lid.

Spam is verboden

spamverbod
Spamverbod

Wat mag nog wel?

 • andere dan elektronische berichten (andere regels)
 • zonder commercieel, charitatief of ideëel doel
 • met toestemming*
 • aan klanten mits…*
 • indien ontvanger (bedrijf) algehele toestemming geeft*
 • buiten EER mits…*

*) met geldige afmeldmogelijkheid en identiteit verzender

spamverbod1
Spamverbod

Welke berichten vallen onder het verbod?

 • faxen
 • spraakcomputer
 • e-mail, sms, mms, vm-bericht, nieuwsbrief, ….
doeleinden bericht
Doeleinden bericht

(..) voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden (..)

doeleinden bericht1
Doeleinden bericht

Bericht met charitatief doel

doeleinden bericht2
Doeleinden bericht

Bericht met commercieel doel

doeleinden bericht3
Doeleinden bericht

Bericht met ideëel doel

doeleinden bericht4
Doeleinden bericht

aandeelhouders

Waarom verzonden?

Wat is het uiteindelijke doel?

- (in)direct promoten van organisatie -

Bericht met commercieel doel

IV. Prijzen en facturering

4.1

Levering geschiedt tegen de op het moment van bestelling bij ANP geldende prijzen.

doeleinden bericht5

Maatschappelijk belang

Doeleinden bericht

I.v.m. gifdampen

vraagtde politie

ramen en deuren

te sluiten

Openbare orde/ veiligheid

Bericht zonder commercieel, charitatief of ideëel doel

Waarom verzonden?

Wat is het uiteindelijke doel?

spamverbod2
Spamverbod

Toestemming

Een vrije, specifieke en op informatie beruste wilsuiting, waarbij de betrokkene aanvaardt dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt (art. 1 (h) WBP)

 • Dus EXPLICIETE toestemming!
   • Niet in algemene voorwaarden
   • Geen voorgevinkte vakjes □
   • Niet in e-mail
   • Visitekaartje impliceert geen toestemming!!
spamverbod3
Spamverbod

Toestemming

Zorg voor TRANSPARANTIE!!

 • Waar vraag je toestemming voor?
 • Wie is de verzender?
 • Makkelijk af te melden?
 • Toestemming op orde hebben; de verzender heeft bewijslast!
 • Dit geldt ook voor opt-out (zonder toestemming vooraf) verkregen adressen!!
 • Tip: tot 1 oktober!! Bestand m.b.t. bedrijven op orde brengen
spamverbod4
Spamverbod

Toestemming

Toestemming voor ontvangst van e-mails van dit bedrijf en zorgvuldig geselecteerde partners ?

Van belang hoe de (boodschap) mail verstuurd wordt

 • Duidelijk zijn waarvoor men toestemming geeft!!
 • Niet voldoende duidelijk? Dan acht OPTA dit in strijd met het spamverbod!
spamverbod5
Spamverbod

Toestemming

Toestemming van bedrijven geldt op e-mailadres/nummer*

 • Toestemming van directeur om alle xxxx@bedrijf.nl adressen te benaderen
 • Toestemming van specifiek adres m.janssen@bedrijf.nl
 • Toestemming van algemeen adres inkoop@bedrijf.nl

Hoe zit het bij afmelden?

*) net zoals dat nu al geldt voor natuurlijke personen

uitzondering voor bestaande klant
Uitzondering voor ‘bestaande klant’

Elektronische contactgegevens hebben verkregen in het kader van de verkoop van zijn producten of diensten

&

Boodschap moet betrekking hebben op eigen gelijksoortige producten of diensten

 • Weigermogelijkheid bieden <> toestemming
 • Bekijken vanuit de ontvanger
identiteit verzender afmeldmogelijkheid
Identiteit verzender + afmeldmogelijkheid

…altijd de volgende gegevens vermelden:

 • De werkelijke identiteit van degene namens wie de communicatie wordt overgebracht
 • Een geldig postadres of nummer (telefoonnummer, e-mailadres, …) waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging kan richten (afmelding)

(altijd: dus in ieder bericht dat commercieel, etc. is, ook als er toestemming is verkregen)

algehele toestemming
Algehele toestemming

indien de verzender (bedrijf/ondernemer) bij het

overbrengen van de communicatie gebruik maakt van

elektronische contactgegevens die door de abonnee

daarvoor zijn bestemd en bekendgemaakt, en deze

zijn gebruikt in overeenstemming met de door de

abonnee aan die contactgegevens verbonden doeleinden

Bijvoorbeeld naam@uitgeverij.nl op website (ontvanger) geplaatst met de mededeling dat naar dit adres persberichten gestuurd kunnen worden

algehele toestemming1
Algehele toestemming

- Naar dit adres (info@bedrijf.nl) mag u reclame sturen

- info@bedrijf.nl

- Naar_dit_adres_mag_alle_reclame@bedrijf.nl

- Naar dit adres mag u reclame sturen (ronald@tiscali.nl)

- Naar dit adres (info@bedrijf.nl) mag u reclame sturen over kantoormeubilair

buiten eer mits
Buiten EER, mits…

indien de abonnee is gevestigd buiten de Europese

Economische Ruimte en voldaan is aan de in het

desbetreffende land geldende voorschriften met

betrekking tot het verzenden van ongevraagde

communicatie.

(Landen van EU + IJsland Noorwegen en Liechtenstein)

spamverbod6
Spamverbod

Zender (overtreder/pleger)

 • De persoon die op de knop drukt (feitelijke verzender)
 • Opdrachtgever (materiële verzender)

Bestuursrecht: wijziging (1e kamer)  niet alleen pleger maar ook de medepleger kan overtreder zijn

(per 1 juli 2009)

spamverbod7
Spamverbod

www.spamklacht.nl

Klachten ingediend door natuurlijke personen (per 1 oktober 2009 ook door bedrijven) m.b.t. geen toestemming gegeven, het niet vermelden van de identiteit en het ontbreken van een duidelijke afmeldmogelijkheid

OPTA ontvangt uiteenlopende klachten

Klachten via Consuwijzer of via andere kanalen

Ambtshalve onderzoek

hoe handhaven
Hoe handhaven
 • Bestuursrechtelijke aanpak, geen strafrecht
  • Boetes (450.000 euro max.) en lasten (“gij zult niet meer spammen/spyware verspreiden/etc.”)
  • OPTA neemt zelf besluiten, rechterlijke toetsing achteraf.

 Snel en efficiënt.

 • OPTA heeft speciaal team internetveiligheid met digitale rechercheurs, onderzoekers en juristen
 • Niet wachten op waarschuwing!!
einde presentatie
Einde presentatie

Bedankt voor

jullie

aandacht!

R.vandenBroek@opta.nl

www.spamklacht.nl/download/090728%20Veel%20gestelde%20vragen.pdf