Gimnazjum im janusza kusoci skiego z oddzia ami integracyjnymi w obudzicach
Download
1 / 15

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach. „20 lat wspólnie”. Gmina Zelów. Nasza gmina Zelów Mała gmina –dużych możliwości.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach' - dahlia-rice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gimnazjum im janusza kusoci skiego z oddzia ami integracyjnymi w obudzicach

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach

„20 lat wspólnie”

Gmina Zelów


Nasza gmina zel w ma a gmina du ych mo liwo ci
Nasza gmina ZelówMała gmina –dużych możliwości

Miejsko-wiejsko gmina Zelów leży w północnej części powiatu bełchatowskiego. Zajmuje powierzchnię 16698,5 ha(17,36% powierzchni powiatu) i liczy 15,372 mieszkańców.

Oprócz Zelowa na gminę składają się 64 miejscowości skupione w 35 sołectwach: Bocianicha, Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, Chajczyny, Dąbrowa, Grabostów, Grębociny, Ignaców, Jamborek, Janów, Jawor, Karczmy, Kociszew, Kolonia Kociszew, Kurówek, Łęki, Łobudzice, Łobudzice- Kolonia, Mauryców, Ostoja, Pawłowa, Pożdżenice, Pożdżenice- Kolonia, Pszczółki, Pukawica, Sobki, Sromutka, Walewice, Wola pszczółecka, Wygiełzów, Wypychów, Zabłoty, Zagłówki, Zalesie, Zelówek.

Od wschodu gmina Zelów graniczy z gminami Bełchatów i Drużbice, od południa z gminami Kluki i Szczerców, Od zachodu z gminami Buczek, Łask, Sędziejowice , Widawa i od północy z gminą Dłutów.


Zel w z lotu ptaka 1985r
Zelów z lotu ptaka– 1985r.

To miejsce na podanie źródła powyższego cytatuInstytucje w naszej gminie
Instytucje w naszej gminie

 • URZĘDY I INWESTYCJE:

 • Urząd Miejski w Zelowie

 • Powiatowy Urząd Pracy

 • Komisariat Policji w Zelowie

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Zelowie

 • Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z o.o. w Zelowie

 • Zakład Usług Komunalnych w Zelowie

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zelowie

 • Urząd Pocztowy w Zelowie

 • Fundacja Rozwoju Gminy Zelów

 • Posterunek Energetyczny w Zelowie

 • SZKOLNICTWO:

 • Przedszkole Samorządowe nr 1 w Zelowie

 • Przedszkole Samorządowe nr 4 w Zelowie

 • Przedszkole Samorządowe przy Parafii

 • Ewangelicko- Reformowanej w Zelowie

 • Szkoła podstawowa nr 2 w Zelowie

 • Szkoła podstawowa nr 4 w Zelowie

 • Szkoła podstawowa w Kociszewie

 • Szkoła podstawowa w Bujnach Szlacheckich

 • Szkoła podstawowa w Wygiełzowie

 • Gimnazjum w Łobudzicach

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie


Instytucje w naszej gminie

 • PLACÓWKI KULTURY:

 • Dom Kultury w Zelowie

 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zelowie

 • POMOC SPOŁECZNA:

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach

 • SŁUŻBA ZDROWIA:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie

 • NZOZ „Medyk” w Zelowie

 • NZOZ Przychodnia Lekarska „SIWY”

 • 6 aptek

 • KOŚCIOŁY:

 • Kościół Rzymsko- Katolicki w Zelowie

 • Kościół Chrześcijan Baptystów w Zelowie

 • Kościół Ewangelicko-Reformowany w Zelowie

 • Parafia Rzymsko-Katolicka w Łobudzicach

 • Parafia Rzymsko-Katolicka w Pożdżenicach

 • Parafia Rzymsko-Katolicka w Wygiełzowie

 • Parafia Rzymsko-Katolicka w Kociszewie
Co robimy by chronić środowisko? latach 2001-2007

 • Gmina Zelów aż trzy razy znalazła się wśród

 • finalistów konkursu EKO-LIDER województwa łódzkiego.

 • Zadania na rzecz ochrony wód:

 • 68 km sieci wodociągowej na terenach wiejskich,

 • 4 km sieci wodociągowej na terenie miasta Zelowa

 • 8 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zelowa

 • oczyszczalnia ścieków o przepustowości 25 m3 /dobę wraz z siecią kanalizacji sanitarnej we wsi Wygiełzów

 • Zadania na rzecz ochrony powietrza:

 • modernizacja 7 kotłowni placówek oświatowych na terenie miasta i gminy

 • modernizacja kotłowni komunalnej z węglowej na olejową

 • modernizacja kotłowni i termomodernizacja budynku Domu Kultury w Zelowie

Jakie inwestycje s prowadzone na terenie gminy zel w

Jakie inwestycje są prowadzone na terenie Gminy Zelów? latach 2001-2007

W wakacje remontowane są szkoły i przedszkola. W roku 2009 na remonty 6 placówek edukacyjnych wydano 700 tys. zł.

W 2009 roku zostały zmodernizowane drogi gminne. Łączna długość dróg objętych przebudową wynosi 7400 mb., a wartość zadania niecałe 780 tys. złotych.

W dniu 29 października 2009 roku odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowej siedziby budynku Urzędu Miejskiego w Zelowie. Powstała ona w budynku były biurowca ZZPB „FANAR”. Prace remontowo-budowlane trwały ponad rok, a łączny koszt inwestycji wraz z infrastrukturą i urządzeniem parkingu wyniósł nieco ponad 2,7 mln zł.

W październiku 2007 roku zakończyła się realizacja trwającego niecałe trzy lata projektu gminy Zelów pt.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa systemów wodno-kanalizacyjnych z odtworzeniem pasów drogowych w Zelowie”. Całkowita wartość projektu 18.064.438,97 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 12.257.063,13 zł.

Od listopada 2007 roku na terenie Gminy Zelów rozpoczął swoja działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Zelowie. Na realizacje dostano dotacje na ogólną kwotę ok. 1mln złotych.


Projekty realizowane w szko ach i w przedszkolach
Projekty realizowane w szkołach i w przedszkolach: latach 2001-2007

 • „Równy start” – zajęcia dodatkowe realizowane po zakończeniu lekcji

 • „Sukces zaczyna się w przedszkolu” – realizowany w przedszkolach

 • „Pierwsze uczniowskie doświadczenia” – realizowany w klasie I szkoły podstawowej, ma on

  na celu pomóc dzieciom


W sk ad zespo u projektowego wchodz
W skład Zespołu Projektowego wchodzą… latach 2001-2007

Justyna Krajewska klasa II b 1995r.

Aleksandra Moszyńska klasa II b 1995r.

Natalia Tarka klasa II b 1995r.

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach

Maria Woszczyk

Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


ad