Download
1 / 17

Etapy formování Celní unie Ruské federace, Běloruska a Kazachstánu - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Etapy formování Celní unie Ruské federace, Běloruska a Kazachstánu. Implementace Jednotn é ho celního tarifu Celní unie, Komisi Celní unie jsou předány pravomoc i ve sféře celního, tarifního a netarifního regulování. 1. ledna r. 2010. Nabyl platnosti Celní kodex Celní unie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Etapy formování Celní unie Ruské federace, Běloruska a Kazachstánu' - dagmar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Etapy formování Celní unie Ruské federace, Běloruska a Kazachstánu

Implementace Jednotného celního tarifu Celní unie,

Komisi Celní unie jsou předány pravomoci ve sféře celního, tarifního a netarifního regulování

1. ledna r. 2010

Nabyl platnosti Celní kodex Celní unie

1. července r. 2010

Unifikace obchodních režimů s třetími zeměmi

Založení jednotného informačního systému

1. července r. 2011

Splnění plánu opatření pro přesun státní kontroly na vnější hranici

2

Торгпредство России в Чехии


Jednotn hospod sk prostor
Jednotný hospodářský prostor Kazachstánu

Od 1.ledna roku 2012 na území Ruské federace, Běloruska a Kazachstánu začal fungovat Jednotný hospodářský prostor (JHP).

V plném rozsahu integrační dohody JHP začnou fungovat od července r. 2012.

Základními účely formování Jednotného hospodářského prostoru jsou:

 • efektivní fungování domácího trhu zboží, služeb, kapitálu a práce;

 • vytvoření podmínek pro stabilní rozvoj strukturní přestavby ekonomiky stran v zájmu zvýšení životní úrovně jejich obyvatelstva;

 • provedení dohodnuté daňové, peněžní a kreditní, devizové a finanční, obchodní, celní a tarifní politiky;

 • rozvoj jednotných dopravních, energetických a informačních systémů;

 • založení jednotného systému opatření státní podpory pro rozvoj prioritních odvětví hospodářství, výrobní a vědecko-technologické kooperace.

3

Торгпредство России в Чехии


Euroasijsk ekonomick komise
Euroasijská ekonomická komise Kazachstánu

 • Euroasijská ekonomická komise (EEK) byla založena usnesením prezidentů Ruské federace, Republiky Belarus a Republiky Kazachstán na konci r. 2011 jako jednotný trvale fungující regulující orgán Celní unie a Jednotného ekonomického prostoru (ke dnešnímu dni sem patří Ruská federace, Bělorusko a Kazachstán, rovněž existuje možnost připojení dalších států)

 • Má statut nadnárodního orgánu správy. Není podřízena žádné vládě třech zemí. Usnesení Komise jsou povinné pro plnění na území tří zemí

 • Základním úkolem EEK je zabezpečení podmínek fungování a rozvoje Celní unie a Jednotného ekonomického prostoru a také rozpracování nabídek pro další rozvoj integrace. Euroasijské ekonomické komisi se předávají pravomoci Komise Celní unie

4

Торгпредство России в Чехии


Statistika zahrani n ho obchodu
Statistika zahraničního obchodu Kazachstánu

Zahraniční obchod Ruské federace a České republiky.

Česká republika je jedním z důležitých a spolehlivých partnerů Ruské federace

(21. místo podle obratu zboží na základě výsledků roku 2011).

Ruská federace rovněž patří mezi přední zahraničně-obchodní partnery České republiky

(6.místo podle obratu zboží na základě výsledků roku 2011)

mld. USD

5

Торгпредство России в Чехии


Statistika zahrani n ho obchodu1
Statistika zahraničního obchodu Kazachstánu

Složení exportu RuskadoČeskav roce 2011podle nomenklaturySITC

Stroje a dopravní prostředky

Ostatní

3,7%

0,4%

Nerostné suroviny, s výjimkou paliv

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

7,4%

6,6%

Chemikálie a příbuzné výrobky

Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

3,7%

78,2%

6

Торгпредство России в Чехии


Statistika zahrani n ho obchodu2
Statistika zahraničního obchodu Kazachstánu

Složení importu Ruska z Česka v roce 2011 podle nomenklatury SITC

Potraviny a živá zvířata

Ostatní

1,3%

2,0%

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

Chemikálie a příbuzné výrobky

8,8%

10,3%

Tržní výrobky tříděné

hlavně podle materiálu

10,1%

Stroje a dopravní prostředky

67,5%

7

Торгпредство России в Чехии


Technologi c k platformy
Technologi Kazachstánucké platformy

Vládní komise pro vysoké technologie a inovace navrhla ke schválení seznam technologických platforem v rozmanitých oblastech průmyslu:

 • Lékařské a biotechnologie

 • Informační a komunikační technologie

 • Photonika

 • Aviakosmické technologie

 • Jaderné a radiační technologie

 • Energetika

 • Dopravní technologie

 • Technologie v hutnictví a nové materiály

 • Těžba přírodních surovin, zpracování nafty a plynu

 • Elektronika a strojírenství

8

Торгпредство России в Чехии


Zvl tn ekonomick z ny
Zvláštní ekonomické zóny Kazachstánu

Turistické a rekreační zóny

Průmyslové a výrobní zóny

Technické a implementační zóny

Přístavní zóny

9

Торгпредство России в Чехии


Průmyslově-výrobní zvláštní ekonomické zóny Kazachstánu

ZEZ "Titanovaja Dolina"

ZEZ "Alabuga"

ZEZ "Lipeck"

ZEZ "Togliatti"

10


P stavn zvl tn ekonomick z ny
Přístavní zvláštní ekonomické zóny Kazachstánu

Murmansk

Chabarovsk

Uljanovsk

11

Торгпредство России в Чехии


Zvl tn ekonomick z ny1
Zvláštní ekonomické zóny Kazachstánu

Systém řízení zvláštních ekonomických zón

 • realizace obecné politiky ve sféře ZEZ

 • přilákání potenciálních investorů a řídicích společností

 • poskytnutí statutu rezidenta investorům

 • podepsání dohod o činnosti s nerezidenty a řídicími společnostmi

 • kontrola plnění dohod o činnosti nerezidenty

Ministerstvo pro ekonomický rozvoj Ruské federace

1

a.s. "Zvláštní ekonomické zóny"

 • plánování a rozvoj ZEZ

 • projektování a budování infrastruktury

 • přilákání potenciálních investorů

 • řízení ZEZ

 • poskytnutí rezidentům pozemků

 • zapojení do komunikačních sítí

2

Pobočkya.s. "Zvláštní ekonomické zóny"

12

Торгпредство России в Чехии


Zvláštní ekonomické zóny Kazachstánu

Daňové úlevy

Zvláštní správní režim (režim jednoho okna)

Kvalifikovaný personál

Až 30% snížení investičních nákladů

Transparentní legislativa a řízení

Volný celní režim (DPH a celní poplatky – 0%)

Zvláštnídaňový režim (redukce daně ze zisku, nejsou daně z nemovitosti, pozemků a dopravních prostředků)

Všechna potřebná infrastruktura (plyn, voda, elektřina, kancelářské prostory)

13

Торгпредство России в Чехии


Zvláštní ekonomické zóny Kazachstánu

Potenciální investoři ZEZ

 • Průmyslové a výrobní zóny

 • světový lídr odvětví

 • vysoce konkurenční produkce

 • použití domácích surovin

 • společnosti, zaměřené na vývoz

 • společnost se podílí na celkovém výrobním postupu

 • Přístavní zóny

 • mezinárodní společnosti, řídicí jeden nebo několik přístavů

 • logistické společnosti

 • špičkové společnosti ve sféře technologických služeb a obsluhování lodí

 • Technické a implementační zóny

 • výzkumné sekce velké technologické společnosti

 • společnosti, které rozpracují unikátní inovační technologie

 • vysoký potenciál komercializace výrobků

 • společnost se podílí na celkovém výrobním postupu

 • Turistické a rekreační zóny

 • mezinárodní hotelové a rekreační sítě

 • společnosti, které nabízejí konkurenceschopné a vysoce kvalitní turistické služby

 • sportovní a turistické společnosti

14

Торгпредство России в Чехии


Celní unie a KazachstánuZvláštní ekonomické zóny

 • Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republicepořádá odborné semináře o všech aspektech problematiky Celní unie a Zvláštních ekonomických zón

 • Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice spolupracuje s Velvyslanectvími Běloruska a Kazachstánu

 • Na seminářích přednášejí odborníci příslušných úřadů všech tří členských zemí Celní unie

Termín příštího semináře a další zajímavé a užitečné informacenajdete na webuObchodního zastupitelství Ruské federace

www.rustrade.cz

15

Торгпредство России в Чехии


Rusko a esko 90 let vz jemn v hodn ch obchodn hospod sk ch vztah
Rusko a Česko Kazachstánu – 90 let vzájemně výhodnýchobchodně-hospodářských vztahů

5. června uplyne 90 let ode dne podpisu dočasné smlouvy o navázání obchodně-ekonomických vztahů Ruska s Československem

 • 15.–.22 června r. 2012 spolu s Čestným konzulátem Ruska v Ostravě je naplánováno provedení Dnů Ruska v Ostravě 2012.

 • V rámci 54. Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV-2012) 10.–14.září r. 2012 vBrně se bude konat konference "Business-den Ruské federace"

 • V rámci 8. zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou jenaplánováno provedení Podnikatelského fóra, věnovaného modernizaci, s širokým zapojením ruských a českých podniků.

 • Vydání knihy "Obchodně-hospodářské vztahy s Českou republikou – 90 let, dějiny a současnost".

16

Торгпредство России в Чехии


Obchodní zastupitelství Ruské federace Kazachstánu

v České republice

Sibiřské nám., 1027

160 00 Praha 6

Tel.: (420) 224311267

Fax: (420) 224311543

E-mail: [email protected]

Web: www.rustrade.cz

Děkuji za pozornost!

17

Торгпредство России в Чехии


ad