sadr aj n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sadržaj PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sadržaj

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Sadržaj - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Sadržaj. I deo – Kontekst medjunarodnog računovodstva Značaj izučavanja i uzroci razlika Glavne medjunarodne razlike u finansijskom izveštavanju Regulativa finansijskog izveštavanja u V.Britaniji, SAD, Australiji i Kanadi Harmonizacija finansijskog izveštavanja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sadržaj' - dagan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sadr aj
Sadržaj

I deo – Kontekst medjunarodnog računovodstva

 • Značaj izučavanja i uzroci razlika
 • Glavne medjunarodne razlike u finansijskomizveštavanju
 • Regulativa finansijskog izveštavanja u V.Britaniji,SAD, Australiji i Kanadi
 • Harmonizacija finansijskog izveštavanja

II deo – Sistemi pojedinih izabranih zemalja

 • Finansijsko izveštavanje u Severnoj Americi
 • Finansijsko izveštavanje u V.Britaniji i Australiji
 • Finansijsko izveštavanje u Francuskoj
 • Finansijsko izveštavanje u Nemačkoj
 • Finansijsko izveštavanje u Holandiji
 • Finansijsko izveštavanje u Japanu
 • Finansijsko izveštavanje u Centralnoj i Istočnoj Evropi
11 finansijsko i zve tavanje u centralnoj i isto noj evropi 1
11. Finansijsko izveštavanje u Centralnoj i Istočnoj Evropi (1)

Uvod

 • Promena političkog sistema dovela je i do
  • promene načina finansiranja preduzeća (banke i privatni investitori umesto državnih fondova)
  • primene računovodstvenih pravila radi zaštite poverilaca
  • uvodjenja anglosaksonskog sistema finansijskog izveštavanja zbog podsticanja stranih investicija
 • Iako “kapitalističko” računovodstvo nije bilo nametnuto, ono je predstavljalo strani koncept koji je morao biti adaptiran lokalnim uslovima i koji je zahtevao promenu regulative i promenu prakse
11 finansijsko i zve tavanje u centralnoj i isto noj evropi 2
11. Finansijsko izveštavanje u Centralnoj i Istočnoj Evropi (2)
 • Mnoge zemlje postale su 2004. godine članice EU, pa su prihvatile medjunarodne standarde finansijskog izveštavanja
 • Posle sloma Sojvetskog Saveza pokazalo se da izmedju zemalja Centralne i Istočne Evrope postoje političke, ekonomske i kulturološke razlike koje nisu ništa manje u poredjenju sa zemljama Zapadne Evrope. Te razlike manifestuju se i u oblasti finansijskog izveštavanja kao i u mnogim drugim oblastima.
 • U svakoj zemlji računovodstvena regulativa se više ili manje menjala, a i dalje se menja
11 finansijsko i zve tavanje u centralnoj i isto noj evropi 3
11. Finansijsko izveštavanje u Centralnoj i Istočnoj Evropi (3)
  • Poljska je primer zemlje u kojoj su se računovodstvena regulativa i računovodstvena praksa već dovoljno ustalile
  • Bivša Istočna Nemačka je prihvatila računovodstvena pravila Savezne Republike Nemačke
 • Iako je došlo do diskontinuiteta u razvoju sistema finansijskog izveštavanja (što, na primer, nije bio slučaj u Velikoj Britaniji i SAD) ipak su ostali izvesni uticaji iz prošlosti i to kako iz perioda pre komunizma tako i iz perioda komunizma
11 finansijsko i zve tavanje u centralnoj i isto noj evropi 4
11. Finansijsko izveštavanje u Centralnoj i Istočnoj Evropi (4)

Računovodstvo u periodu pre komunizma

 • Računovodstvo u periodu pre komunizma (izuzimajući zemlje koje su bile u sastavu Sovjetskog Saveza izmedju dva svetska rata) imalo je mnogo sličnosti sa računovodstvom u Nemačkoj
  • U nedostatku razvijenog tržišta kapitala akcenat je bio na zaštiti poverilaca i naplati poreza
  • Korišćeni su nacionalni kontni planovi zasnovani na nemačkom kontnom planu (Schmalenbach, 1920.)
  • Tokom drugom svetskog rata, mnoge okupirane zemlje bile su naterane da primenjuju nemački kontni plan
11 finansijsko i zve tavanje u centralnoj i isto noj evropi 5
11. Finansijsko izveštavanje u Centralnoj i Istočnoj Evropi (5)

Tranzicija iz komandne ekonomije u tržišnu ekonomiju

 • Posle propasti Sovjetskog Saveza u zemljama Centralne i Istočne Evrope došlo je do promene privrednog sistema, odnosno do tranzicije komandne ekonomije u tržišnu ekonomiju
 • U komandnoj ekonomiji sredstva za proizvodnju su bila u državnoj svojini i država je imala dominantnu ulogu u upravljanju privrednim aktivnostima
 • U tržišnoj ekonomiji sredstva za proizvodnju su uglavnom u privatnoj svojini. Država stvara okvir za obavljanje privrednih aktivnosti, a u privredi vladaju zakoni tržišta.
11 finansijsko i zve tavanje u centralnoj i isto noj evropi 6
11. Finansijsko izveštavanje u Centralnoj i Istočnoj Evropi (6)
 • Transformacija računovodstva bila je vrlo teška s obzirom da su decenijama postojale velike razlike izmedju zemalja Centralne i Istočne Evrope i zapadnih zemalja.
 • Osnovne karakteristike računovodstva u komandnoj ekonomiji
  • računovodstvo je imalo za cilj da obezbedi statističke podatke (pre svega količinske) koji su se koristili u planiranju na višim nivoima
  • nije postojala odgovornost rukovodilaca u preduzećima za kontrolu i racionalno korišćenje resursa na način koji je svojstven tržišnim privredama
  • nije postojao koncept “istinitog i poštenog prikaza”
11 finansijsko i zve tavanje u centralnoj i isto noj evropi 7
11. Finansijsko izveštavanje u Centralnoj i Istočnoj Evropi (7)
 • finansijski izveštaji su bili namenjeni državnim kontrolnim organima, a ne poslovnim partnerima i drugim korisnicima koji su karakteristični za tržišnu privredu
 • računovodstvo je bilo uglavnom svedeno na administrativno vodjenje knjiga i bilo je obavezno za sva preduzeća
 • sve zemlje su uglavnom koristile sovjetski kontni plan
 • računovodstveni zapisi bili su važniji od finansijskih izveštaja
11 finansijsko i zve tavanje u centralnoj i isto noj evropi 8
11. Finansijsko izveštavanje u Centralnoj i Istočnoj Evropi (8)

Problemi tranzicije ka tržišnoj ekonomiji

 • Priroda računovodstvo u komandnoj ekonomiji otežavala je njegovu tranziciju
 • Za vreme komunizma nije razvijana računovodstvena i revizorska profesija (računovodje su tretirane kao slabo obrazovana birokratija)
 • Zbog loše reputacije, računovodstvo nije bilo atraktivno zanimanje za mlade ljude
11 finansijsko i zve tavanje u centralnoj i isto noj evropi 9
11. Finansijsko izveštavanje u Centralnoj i Istočnoj Evropi (9)
 • U periodu tranzicije pojavio se nedostatak obrazovanih računovodja i revizora, pa profesija nije mogla da uzme ozbiljnije učešće u procesu unapredjenja prakse (reforme su sprovodili već diskreditovani državni autoriteti, što je bio svojevrstan paradoks)
 • Uglavnom su ministarstva finansija preuzela dominantnu poziciju u reformi računovodstvenog sistema i uskladjivanju sa direktivama EU
 • Iako su postojala vrlo bogata inostrana iskustva, ona nisu značajnije olakšala tranziciju, jer postoje vrlo bitne razlike unutar EU (medjunarodni računovodstveni standardi potiču iz anglosaksonskih zemalja a ne iz kontinentalne Evrope)
11 finansijsko i zve tavanje u centralnoj i isto noj evropi 10
11. Finansijsko izveštavanje u Centralnoj i Istočnoj Evropi (10)
 • Različite zemlje pravile su različite izbore prilikom reformisanja računovodstvenog sistema (iz političkih i tehničkih razloga)
  • Rusija je zadržala kontni plan iz komunističkog perioda koji je bio napravljen po ugledu na Schmalenbach-ov kontni plan
  • Rumunija je zamenila stari sovjetski kontni plan i počela da koristi novi po ugledu na Francuski kontni plan
  • Madjarski zakon o računovodstvu odražava, u skoro svim aspektima, četvrtu, sedmu i osmu direktivu EU i preporučuje primenu medjunarodnih računovodstvenih standarda
  • Češka je reformisala računovodstvo koristeći iskustva Austrije, Francuske i anglosaksonskih zemalja
11 finansijsko i zve tavanje u centralnoj i isto noj evropi 11
11. Finansijsko izveštavanje u Centralnoj i Istočnoj Evropi (11)
 • Kombinacija stare prakse i savremenih pristupa, preuzetih iz drugih zemalja, imala je prednosti i nedostatke (nekadašnja praksa je bila zastarela, a savremeni pristupi su bili suviše kompleksni i neodgovarajući u pogledu primene)
 • Uticaj na računovodstvo izvršile su velike računovodstvene firme koje su vrlo brzo razvile svoje prisustvo u zemljama Centralne i Istočne Evrope
 • Nezavisna revizija postala je potpuno novi koncept
 • Tražnja za kvalifikovanim računovodjama i revizorima podstakla je razvoj sistema za obuku zasnovanih na iskustvima zapadnih zemalja
11 finansijsko i zve tavanje u centralnoj i isto noj evropi 12
11. Finansijsko izveštavanje u Centralnoj i Istočnoj Evropi (12)
 • Anticipirajući prijem u članstvo EU (2004.) mnoge zemlje su uskladile računovodstvenu regulativu sa regulativom EU
  • Češka je donela Računovodstveni dekret, 2001. godine, a Poljska je usvojila Amandmane na računovodstveni akt, 2003. godine
  • Zajedno sa postojećim članicama EU, zemlje Centralne i Istočne Evrope prihvatile su regulativu EU iz 2002. godine o primeni medjunarodnih standarda finansijskog izveštavanja
  • Opšte je prihvaćeno da velike kompanije, čijim se akcijama trguje na berzi, moraju pripremati finansijske izveštaje prema medjunarodnim standardima finansijskog izveštavanja
11 finansijsko i zve tavanje u centralnoj i isto noj evropi 13
11. Finansijsko izveštavanje u Centralnoj i Istočnoj Evropi (13)
 • Primena medjunarodnih standarda finansijskog izveštavanja proširena je u nekim zemljama i na kompanije koje nisu listirane na berzi
 • Reforma računovodstva bila je najsporija u Rusiji i zemljama koje su nastale od bivšeg Sovjetskog Saveza zbog
  • vrlo razvijene tzv. sive ekonomije
  • visokog stepena korupcije
  • nedovoljne primene zakona
  • nedostatka tradicije u pogledu eksterne revizije i nezavisnosti revizora
11 finansijsko i zve tavanje u centralnoj i isto noj evropi 1 4
11. Finansijsko izveštavanje u Centralnoj i Istočnoj Evropi (14)
 • U Rusiji je osnovna uloga revizora da obezbedi da ne bude problema sa poreskim organima
 • Računovodstvo u Rusiji će najverovatnije još dugo zadržati karakteristike nasledjene iz perioda pre komunizma, kao i iz perioda komunizma
  • naglašenu kontrolnu funkciju računovodstva,
  • zadržavanje nacionalnog kontnog plana,
  • detaljna regulativa i instrukcije od strane centralnih autoriteta (ministarstvo finansija)
 • Poslednjih godina Rusija nastoji da proširi primenu medjunarodnih standarda finansijskog izveštavanja