slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HYDROSFÉRA PowerPoint Presentation
Download Presentation
HYDROSFÉRA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

HYDROSFÉRA - PowerPoint PPT Presentation

dagan
284 Views
Download Presentation

HYDROSFÉRA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HYDROSFÉRA

 2. VODA NA ZEMI Hydrosféra – vodní obal země

 3. VÝSKYT VODY VE TŘECH SKUPENSTVÍCH • KAPALNÉ • PLYNNÉ • PEVNÉ

 4. ROZLOŽENÍ VODY NA ZEMIDOPLŇTE POVRCHOVÁ VODA SLADKÁ VODA PODPOVRCHOVÁ VODA SLANÁ VODA VODA V LEDOVCÍCH

 5. ROZLOŽENÍ VODY NA ZEMI sladká ledovce Podzemní voda

 6. KOLOBĚH VODY

 7. OBĚH VODY NA ZEMI • Velký oběh (oceány x pevnina) • Malý oběh (pevnina x pevnina)

 8. VODNÍ CYKLUS

 9. MALÝ A VELKÝ VODNÍ CYKLUS Velký vodní cyklus – přesun vody mezi oceánem a pevninou Malý vodní cyklus – přesun vody pouze v rámci pevniny

 10. 1. MOŘSKÁ VODA VLASTNOSTI • Obsahuje rozpuštěné soli = SALINITA =SLANOST (průměrná salinita je 35 promile). • Od rovníku k pólům se teplota mořské vody ____________ • NELZE JI ____ ANI S NÍ _______

 11. 1. MOŘSKÁ VODA VLASTNOSTI • Obsahuje rozpuštěné soli = SALINITA =SLANOST (průměrná salinita je 35 promile). • Od rovníku k pólům se teplota mořské vody _____SNIŽUJE_______ • NELZE JI _PÍT___ ANI S NÍ ZAVLAŽOVAT_

 12. OCEÁNY PODLE VELIKOSTI SEVERNÍ LEDOVÝ ATLANTSKÝ INDICKÝ TICHÝ

 13. SVĚTOVÝ OCEÁN • pokrývá ___ celkového povrchu planety • hranice jsou ________ • VYUŽITÍ: • Těžba ropy…… video: obří vlny,

 14. SVĚTOVÝ OCEÁN • pokrývá 71% celkového povrchu planety • hranice jsou pomyslné • využití • Těžba ropy – pevninský šelf • rybolov • doprava video: obří vlny,

 15. ČÁSTI OCEÁNU • MOŘE– menší části oceánů • vnitřní moře – obklopená souší spojená průlivy (Středozemní moře) • okrajové moře – přechází volně do oceánu (Severní moře) • břežní čára – místo styku vody a pevniny • pobřeží – pruh území podél břežní čáry (členité) • záliv – moře, oceán proniká hluboko do pevniny (Perský záliv) • poloostrov – výběžek pevniny do oceánu obklopené ze tří stran vodou (Florida) • průliv – zúžené části oceánů mezi pevninou a ostrovem nebo mezi pevninami či ostrovy • průplav – stavba lidí, na úzkém místě prokopána pevnina, aby lodě neobeplouvaly celou pevninu Panamský průplav, Suezský průplav

 16. OSTROVY • ostrovy – části pevnin nad oceánem, ze všech stran obklopené mořem • souostroví – skupina ostrovů • OSTROVY • pevninské = kdysi součástí pevnin (pevninská tektonika) – Madagaskar, Nová Guinea • sopečné = podmořské sopky dosáhnou hladiny – Havajské ostrovy • korálové = atoly = teplé moře, po vyhasnutí sopky, která vyčnívala nad hladinu, se na okrajích kužele usadí kolonie korálů, po propadnutí kužele zůstanou korály,na nich se vytvoří půda, vítr přinese semínka, korálové útesy,animace - vznik atolu, kde jsou atoly

 17. ATOL

 18. DOPLŇTE ČÁSTI MOŘÍ OCEÁNŮ Ostrov, souostroví, záliv, moře okrajové, moře vnitřní, oceán, šíje, průplav, průliv, poloostrov.

 19. ČÁSTI MOŘÍ A OCEÁNŮ - ŘEŠENÍ Jde o zjednodušený nákres Asie. Pokuste se vyhledat v mapě Asie geografické názvy jednotlivých částí.