hudba 20 storo ia n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hudba 20. storo?ia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Hudba 20. storo?ia - PowerPoint PPT Presentation


 • 365 Views
 • Uploaded on

Hudba 20. storočia. Vo všeobecnosti v 20. storočí prevláda snaha o nájdenie nových vyjadrovacích možností: štvrťtónová hudba dodekafonická hudba elektronická hudba ( akustický štýl ) konkrétna hudba seriálna hudba syntetická hudba.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hudba 20. storo?ia' - dagan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Vo všeobecnosti v 20. storočí prevláda snaha o nájdenie nových vyjadrovacích možností:

 • štvrťtónová hudba
 • dodekafonická hudba
 • elektronická hudba (akustický štýl)
 • konkrétna hudba
 • seriálna hudba
 • syntetická hudba
slide3

Ústredným problémom hudby 20. storočia je tónina a tonalita.

 • Popri jadrnej dur-molovejtonalite sa stretávame so zahmlievaním tonálnej určitosti, s používaním tónin starých, s celotónovou stupnicou, s rôznymi stupnicami novo zostavenými, s časťami skladieb alebo s celými skladbami bez tóniny (atonálnymi).
slide4

Po formovej stránke sa hudba veľmi bohato rozrôzňuje do najrozmanitejších útvarov, často len celkom vzdialene súvisiacich s formami staršími, ale vždy možno v skladbách sledovať určité členenie na čiastkové úseky, dvoj-, troj- i viacčasťové formy, pričom na celkovú formu majú vedľa melódie väčší vplyv i ďalšie zložky hudobného výrazu, dynamika, farba, tempo a i.

 • Dvadsiate storočie prinieslo do hudby slobodu a rôzne experimenty s novými hudobnými žánrami, štýlmi a formami, ktoré napádali dovtedy akceptované hudobné pravidlá.
klasick hudba
Klasická hudba
 • V 20. storočí veľa skladateľov pokračovalo v práci podľa vzorov a foriem, ktoré sa odvíjali od hudby 19. storočia. K týmto autorom patrili Rachmaninoff a EdwardElgar. Ale modernizmus v hudbe sa stával čoraz dôležitejším. K prvým modernistom patrili Bartók, Stravinsky a Ives. Schoenberg a ďalší „dvanásť tónový“ skladatelia, ako napríklad AlbanBerg a Anton von Webern doviedli až do extrémnej podoby.
slide6

Do hudby 20. storočia sa niekedy zaraďuje aj impresionistická hudba (pozri vyššie).

 • Medzi 1910 a 1920 prevláda hudobný expresionizmus zdôrazňujúci výrazovú zložku, ktorý okolo roku 1920 vyústil do hudobného konštruktivizmus (Schönberger, Berg, Webern).
 • Smery klasickej hudby v 20. stor. sú aj napríklad:
 • punktualizmus (Webern)
 • hudobný neoklasicizmus a neorealizmus (Prokofiev, Šostakovič)
 • hudba socialistického realizmu
 • súčasná hudba (Penderecki, Lutoslawski) – syntéza stupňovaného výrazu vysokej konštruktívnej disciplíny a dôrazu na farebnosenzuálnu pôsobivosť
popul rna hudba
Populárna hudba
 • Okrem klasickej hudby sa rozvíjajú rôzne smery tzv. populárnej hudby (pop music v širšom zmysle).
udovky folkl r
Ľudovky,folklór
 • Folk, v pôvodnom zmysle slova je hudba ľudí a o ľuďoch. Folk najlepšie prežíva v spoločnosti nepoznačenej prostriedkami masovej komunikácie a komercializáciou kultúry. Folk bol pôvodne zdieľaný celou komunitou a nie iba špeciálnou vrstvou expertov, či profesionálnych umelcov a bol prenášaný ústnou tradíciou.
slide9

Počas 20. storočia sa do folklóru dostal novú podobu: slúži ako pomenovanie pre istý druh populárnej hudby, ktorá je z kultúrneho hľadiska dedičstvom tradičného folklóru. Ako príklad môže slúžiť napríklad Bob Dylan či iný pesničkár. Táto hudba sa vo vzťahu k inej populárnej hudbe vyznačuje väčšou jednoduchosťou, hlási sa k tradíciám a je podobná country, bluegrassu a iným podobným žánrom.