Клинови
Download
1 / 19

??????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Клинови. Машински елементи 2-17. Садржај. 1. Клинови. 2. Уздужни клинови са нагибом. 3. Прорачун уздужних клинова са нагибом. 4. Уздужни клинови без нагиба. 5 . Прорачун уздужних клинова са нагибом. 1. Клинови.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????' - dacian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5727830

Клинови

Машински елементи

2-17


5727830
Садржај

1. Клинови

2. Уздужни клинови са нагибом

3. Прорачун уздужних клинова са нагибом

4. Уздужни клинови без нагиба

5. Прорачун уздужних клинова са нагибом


5727830
1. Клинови

Клинови служе за спајање, вођење, подешавање и осигуравање делова и слопова машина.

У зависности од положаја клипа у споју, разликујемо:

Text

Text

Уздужни клин

(са нагибом,без нагиба)

Попречни клин


5727830
1. Клинови

Уздужни клинови се постављају дуж осе вратила и могу би-

ти са нагибом или без нагиба.

Клинови без нагиба служе само за преношење обртног

кретања од вратила ка главчини или обрнуто.

Клинови са нагибом преносе обртно кретање али такође

преносе и уздужне силе, а служе и за осигуравање делова

споја.

Попречни клинови су увек са нагибом и користе се за пре-

ношење уздужних сила и за подешавање међусобног по-

ложаја делова у споју.


5727830

1. Клинови

Чивије су врста клинова који имају кружни попречни пресек.

Служе за преношење обртног кретања и уздужних сила и за

осигуравање делова споја.


5727830
Садржај

1. Клинови

2. Уздужни клинови са нагибом

3. Прорачун уздужних клинова са нагибом

4. Уздужни клинови без нагиба

5. Прорачун уздужних клинова са нагибом


5727830
2. Уздужни клинови са нагибом

Према облику попречног пресека и положају

према вратилу, уздужни клинови са нагибом

могу бити:

Нормални клин Тетивни клин Издубљени клин Тангентни клин


5727830
2. Уздужни клинови са нагибом

 • Нормални клинови имају нормалне жлебове и служе за преношење великог оптерећења и најчешће су у употреби.

 • Тетивни и издубљени клинови се примењују код мање оптерећењих веза.

 • Тангентни клинови се примењују за преношење великих променљивих оптерећења.

  Нормални, тетивни и издубљени клинови изводе се са правим

  челом или са куком. Нормални клинови такође могу бити и са

  полуокруглим челом.

  Клинови са правим челом се користе кад је спој клином приступа-

  чан са обе стране.

  Кукасти клинови се користе кад је веза приступачна само са једне

  стране, па се он забија и избија помоћу куке.


5727830
2. Уздужни клинови са нагибом

 • Уздужни клинови са нагибом имају доста недостатака који понекад онемогућују или искључују њихову примену.

 • Осим тога, при забијању клина настају јаки напони и долази до деформације елемената или до оштећења делова у споју и до померања елемената на вратилу.


5727830
2. Уздужни клинови са нагибом

 • Тетивни клинови имају мању висину од нормалних клинова.У вратилу се не израђује жлеб, већ се вратило поравна тетивно. Издубљени клинови омогућују спој елемената без слабљења вратила

 • Тангентни клинови су погодни за спојеве који преносе велике обртне моменте и за наизменично оптерећење.

  Постављају се у паровима,

  обично под углом од 120°или 180°.

  Нагиб износи 1:60 до 1:100.

  Код ових жлебова је дубина

  жлеба у главчини мања него

  код обичних.


5727830
3. Уздужни клинови са нагибом

Таблица уздужних

клинова


5727830
Садржај

1. Клинови

2. Уздужни клинови са нагибом

3. Прорачун уздужних клинова са нагибом

4. Уздужни клинови без нагиба

5. Прорачун уздужних клинова са нагибом


5727830
3. Прорачун уздужних клинова са нагибом

Димензије попречног пресека уздужних клинова (b x h) као и димензије жлеба у главчини и у вратилу су стандардизоване и одређују се према пречнику вратила.

Корисна дужина клинова (lk) се одређује према пречнику вратила и материјалу главчине: lk = (1-1,3) d – за главчину од челика и челичног лива и lk = 1,5d за главчину од сивог лива. Исправно димензионисани клинови имају исту носивост као и вратило,односно главчина.

Напонско стање између клина и жлебова вратила и главчине зависи од

врсте клина.

Код клинова са нагибом, бочне стране су после монтаже неоптерећене.

Међутим, у раду, нарочито при преношењу ударног оптерећења, може доћи до проклизавања,па клин належе једном бочном површином на вратило а другом на главчину. Ове клинове етреба бирати само за мала оптерећења, и то кад је режим рада машине равномеран


5727830
Садржај нагибом

1. Клинови

2. Уздужни клинови са нагибом

3. Прорачун уздужних клинова са нагибом

4. Уздужни клинови без нагиба

5. Прорачун уздужних клинова са нагибом


5727830
4. Уздужни клинови без нагиба нагибом

 • Клинови без нагиба се користе:

 • када се главчина треба поставити тачно на одређено место

 • да се избегну деформације вратила и главчине точка

 • да се главчина може померати дуж вратила

 • При преношењу обртног момента долази до површинског притиска на бочним странама клина и жлеба вратила и главчине.

 • Клинови са једним или два притезна вијка се користе када је потребно да се главчина помера дуж вратила и када је дужина клина велика.


5727830
Садржај нагибом

1. Клинови

2. Уздужни клинови са нагибом

3. Прорачун уздужних клинова са нагибом

4. Уздужни клинови без нагиба

5. Прорачун уздужних клинова са нагибом


5727830
5. Прорачун уздужних клинова без нагиба

 • Код уздужних клинова без нагиба оптерећење се преноси деловима бочних површина.

 • Налегање клина и жлебова треба да је чврсто (h9/P9, N9 ili J9).

 • Површина додира вратила и клинаA1 = lk *t

 • Површина додира између вратила и клина A2 = lk * t1.


5727830
5. Прорачун уздужних клинова без нагиба

 • Обимна сила на клину Ftk = 2T/d у N изазива површинске притиске:

  p1 = Ftk/A1 y N/mm2

  p2 = Ftk/A2 y N/mm2

  Обртни моментT=P/W * KА y Nmm, где је P y kW–снага

  која се преноси клином,KА –фактор удара, W = π* n/30

  y s-1 –угаона брзина, а n y min-1 –број обртаја.

  Истовремено, клин је изложен смицању:

  ΣS= Ft/As = Ft/lk*b y N/mm2, где је b у mm–ширина клина


5727830

Литература нагиба

Књига: Машински елементи 1 (за други разред машинске школе, Спасоје Драпић)

Сајтови: http://mit.mas.bg.ac.rs

http://www.scribd.com

http://tehnika.page.tl

TEXT


ad