szem lynevek egys ges t se a matarka ban dr bakonyi g za eml k re
Download
Skip this Video
Download Presentation
Személynevek egységesítése a MATARKA-ban dr. Bakonyi Géza emlékére

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Személynevek egységesítése a MATARKA-ban dr. Bakonyi Géza emlékére - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Személynevek egységesítése a MATARKA-ban dr. Bakonyi Géza emlékére. Minkó-Csontos Anna SZTE Egyetemi Könyvtár [email protected] Probléma In medias res…. Névváltozatok (magyar) Mesterházy Nagy Márta Lécesné Mesterházi-Nagy Márta Deutsch Tamás Deutsch Für Tamás Kovács András

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Személynevek egységesítése a MATARKA-ban dr. Bakonyi Géza emlékére' - dacey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
szem lynevek egys ges t se a matarka ban dr bakonyi g za eml k re

Személynevek egységesítése a MATARKA-bandr. Bakonyi Géza emlékére

Minkó-Csontos Anna

SZTE Egyetemi Könyvtár

[email protected]

probl ma in medias res
ProblémaIn medias res…
 • Névváltozatok (magyar)
  • Mesterházy Nagy Márta
  • Lécesné Mesterházi-Nagy Márta
  • Deutsch Tamás
  • Deutsch Für Tamás
  • Kovács András
  • Kovács-Magyar András
lehets ges vari ci k
Lehetséges variációk

Papp István és Kiss Judit házasságkötése

 • Kiss Judit
 • Papp Istvánné
 • Papp Istvánné Kiss Judit
 • Pappné Kiss Judit
 • Papp Judit
 • Papp-Kiss Judit
 • Kiss-Papp Judit
 • Papp István
 • Kiss István
 • Kiss-Papp István
 • Papp-Kiss István
probl ma
Probléma
 • Névváltozatok (külföldi)
  • John Winston Lennon
  • John Ono Lennon (Yoko Ono)
  • Tomas Masaryk
  • Tomas G. Masaryk (Charlotte Garrigue)
 • Külföldi szerzők feltüntetése
nemzetk zi egys ges t si t rekv sek
Nemzetközi egységesítési törekvések
 • 1961 IFLA Párizsi Alapelvek (a bibliográfiai leírás nemzetközi szabványosításának alapelvei)
  • az egységesített név fogalmának sokféle értelmezése, sokféle gyakorlata alakult ki
 • 1969 Nemzeti bibliográfiai információ koncepciója (saját országon belül egységesített besorolási adatok létrehozása, hozzáférés biztosítása) - ISBD
 • 1973 UBC (Universal Bibliographic Control = Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel)
 • 1977 UNIMARC adatcsere formátum
 • 1993 ISADN (International Standard Authority Data Number) koncepció ötletének felmerülése (elnapolva)
 • 2003 (Frankfurt) IFLA konferencia (Párizsi Alapelvek on-line könyvtári katalógusokhoz igazítása)
hazai p ld k
Hazai példák

„Az elképzelések szerint a bibliográfiai rekordokkal

együtt az egységesített névalakokat

tartalmazó úgynevezett

authority rekordok is feltöltésre kerülnek.

Ezzel a MOKKA projekt megpróbálja elősegíteni

a magyar nevek egységesített alakját tartalmazó

névlista (authority file) létrejöttét. „

SZTE EK

dr. Bakonyi Géza

Személyek esetében a polgárok személyi adatainak

nyilvántartása: (személy neve, születési/halálozási hely, pontos ideje)

Az anyakönyvekről, házasságkötési eljárásról és a

névviselésről vezetett nyilvántartás a fentieken kívül

tartalmazza: az apa és az anya név- és születési, házasságkötési adatait.

Az elkészült anyagok:

Az elkészült anyagok:

Az elkészült anyagok:

• 1. Személyek, testületek állami nyilvántartásai:

• 1. Személyek, testületek állami nyilvántartásai:

• 1. Személyek, testületek állami nyilvántartásai:

• 1.1. Személyek esetében a polgárok személyi adatainak

• 1.1. Személyek esetében a polgárok személyi adatainak

• 1.1. Személyek esetében a polgárok személyi adatainak

nyilvántartása: (jelenleg kb. 16 millió személy adatait tárolják az

nyilvántartása: (jelenleg kb. 16 millió személy adatait tárolják az

nyilvántartása: (jelenleg kb. 16 millió személy adatait tárolják az

adatbázisban) amelyek közül hasznosítható adatok:

adatbázisban) amelyek közül hasznosítható adatok:

adatbázisban) amelyek közül hasznosítható adatok:

• a személy neve, születési/halálozási hely, pontos ideje.

• a személy neve, születési/halálozási hely, pontos ideje.

• a személy neve, születési/halálozási hely, pontos ideje.

• 1.2.Az anyakönyvekről, házasságkötési eljárásról és a

• 1.2.Az anyakönyvekről, házasságkötési eljárásról és a

• 1.2.Az anyakönyvekről, házasságkötési eljárásról és a

névviselésről vezetett nyilvántartás a fentieken kívül

névviselésről vezetett nyilvántartás a fentieken kívül

névviselésről vezetett nyilvántartás a fentieken kívül

tartalmazza:

tartalmazza:

tartalmazza:

• az apa és az anya név- és születési, házasságkötési adatait. (Ez a

• az apa és az anya név- és születési, házasságkötési adatait. (Ez a

• az apa és az anya név- és születési, házasságkötési adatait. (Ez a

nyilvántartás a II. világháború után születettekre vonatkozik és

nyilvántartás a II. világháború után születettekre vonatkozik és

nyilvántartás a II. világháború után születettekre vonatkozik és

nincs információnk arról, hogy digitalizálása megtörtént-e.)

nincs információnk arról, hogy digitalizálása megtörtént-e.)

nincs információnk arról, hogy digitalizálása megtörtént-e.)

terminol gia
Terminológia
 • (Egységes) besorolási rekord   – (authority (entry)record)
 • Besorolási adat  (authority data)
 • Egységes besorolási adat 
 • Besorolási adatok ellenőrzése  (authority control)
 • Besorolási adatok egységesítése  (létrehozása) (authority work)
 • Egységes besorolási adatállomány (adattár) (authority file)
 • Egységes besorolási jegyzék  (authority list)

(Dudás Anikó)

matarka p lda
MATARKA példa

Bara Tamásné

BaránéHerczeg Ottilia

javaslat
Javaslat
 • Egységesített névalak
  • böngészőből
  • egyéb segédanyagból (pl. kiadói jegyzékek, NDA névtér, egyetemi, intézeti honlapok stb.)
 • Utaló készítése a beviteli űrlapon

konvertált állomány revíziója (kurrens és retrospektív)

kézi bevitel revíziója

(kurrens és retrospektív)

a n valak meghat roz i
A névalak meghatározói
 • Hagyományos tényezők
  • szabvány
  • történelmi névhasználat
  • nyelv (amelyen alkotott)
  • nemzeti hovatartozás
  • hagyomány (köztudat, rövidítések, stb.)
  • transzliteráció, transzkripció
  • a katalógus (adatbázis) nyelve
a n valak meghat roz i1
A névalak meghatározói
 • A könyvtárgépesítés következményei
  • adatformátum
  • mezőkitöltések eltérő módja
  • diakritikus jelek kezelése
  • homonímák
  • duplikációk
a n vrekord feladata
A névrekord feladata
 • A személy kizárólagos azonosítása
 • A személy kereshetősége
 • Szabványosság (nemzeti és nemzetközi szabványok, szabályok - pl.: MSZ, ISBD, ISO – alkalmazása integrált keresés céljából
 • Az ellenőrzés biztosítása, megkönnyítése a bevitel során
msz 3440 2 79 a bibliogr fiai le r s besorol si adatai szem lyek nevei ltal nos el r sok
MSZ 3440/2-79 A bibliográfiai leírás besorolási adatai . Személyek nevei. Általános előírások
 • Mindig ugyanazon a néven kell megnevezni
 • Mindig ugyanabban a névalakban kell írni
 • Egységesített név:
  • amelyen működését kifejtette
  • amelyen a nemzeti hovatartozásának megfelelő bibliográfiai gyakorlat a személyt számon tartja
  • a fentiek hiányában a személy által utolsóként használt név, vagy
  • a bibliográfia gyakorlatában először előforduló név
msz 3440 2 79 a bibliogr fiai le r s besorol si adatai szem lyek nevei ltal nos el r sok1
MSZ 3440/2-79 A bibliográfiai leírás besorolási adatai . Személyek nevei. Általános előírások
 • Nem tartoznak az egységesített névhez a különböző címek, tudományos fokozatok, stb.
 • Ha a személy neve rövidebb alakjában vált ismertté (H. Takács Marianna), e rövidebb név az egységesített név.
 • Az egységesített nevet a bibliográfia által használt írásrendszerben kell leírni

(fonetika )

msz 3440 2 79 a bibliogr fiai le r s besorol si adatai szem lyek nevei ltal nos el r sok2
MSZ 3440/2-79 A bibliográfiai leírás besorolási adatai . Személyek nevei. Általános előírások
 • Írásjelek használata:
  • sorrendcsere [,]
  • többszörös csere esetén mindegyiknél [,]
  • rövidítés [.]
  • kiegészítő adatok [()]
  • több kiegészítő adat esetén vagy külön-külön zárójelpárokkal, vagy

egy kerek zárójelen belül [(;)] tagolni

  • minden egyes jelet szóköz követ
  • a pontosvesszőt szóköz előzi meg és szóköz követi
msz 3440 2 79 a bibliogr fiai le r s besorol si adatai szem lyek nevei modern n vhaszn lat
MSZ 3440/2-79 A bibliográfiai leírás besorolási adatai . Személyek nevei. Modern névhasználat
 • A név elemei: családnév, felvett név, egyéni név, atyai név
  • egyszerű családnevek (pl. Babits Mihály)
  • névelőzékes családnevek

Ha a névelőzéket kötőjel kapcsolja a családnévhez, akkor együtt alkotják a rendszót. Pl.: La-Rosa Toro, Augustin de

A minősítő névelőzék a rendszó első eleme. Pl.: Santa Croce, Antonio

Külön szóként írt névelőzék (névelő, elöljáró stb.) esetén, a nemzeti, nyelvterületi szabályok szerint kell eljárni

az msz 3440 2 79 nyelvter leti jellegzetess gek
Az MSZ 3440/2-79 nyelvterületi jellegzetességek

Angol nyelvterület: minden névelőzék a rendszó első eleme

 • Pl.: De la Mare, Walter
  • Utaló: La Mare, Walter De
 • Pl.: De Quincey, Thomas
  • Utaló: Quincey, Thomas De
az msz 3440 2 79 nyelvter leti jellegzetess gek1
Az MSZ 3440/2-79 nyelvterületi jellegzetességek

Belga személyek: minden névelőzék a rendszó első eleme

 • Pl.: De la Faille, Antoine
  • Utaló: La Faille, Antoine De
 • Pl.: Van den Eede, Louis
  • Utaló: Den Eede, Louis Van
az msz 3440 2 79 nyelvter leti jellegzetess gek2
Az MSZ 3440/2-79 nyelvterületi jellegzetességek

Cseh személyek:

minden névelőzéket hátra kell vetni!

 • Pl.: Karel zŽerotina
  • Utaló: Žerotina, Karel z
az msz 3440 2 79 nyelvter leti jellegzetess gek3
Az MSZ 3440/2-79 nyelvterületi jellegzetességek

Francia nyelvterülethez tartozó személyek: minden névelőzék a rendszó első eleme, kivéve a de (illetve d’) elöljárót.

 • Pl.: Le Sage, Alain René
 • Pl.: La Fontaine, Jean de
az msz 3440 2 79 nyelvter leti jellegzetess gek4
Az MSZ 3440/2-79 nyelvterületi jellegzetességek

Magyar személyek: az idegen eredetű nevekben a névelőzék a rendszó első eleme.

 • Pl.: Di Gléria János
  • Utaló: Gléria János, Di
 • Pl.: Dell’Adami Rezső
  • Utaló: Adami Rezső, Dell’
az msz 3440 2 79 nyelvter leti jellegzetess gek5
Az MSZ 3440/2-79 nyelvterületi jellegzetességek

Német nyelvterület : a névelővel összevont előljáró, az idegen eredetű nevek közül a román nyelvekből származókban a névkezdő névelő a rendszó első eleme, minden egyéb névelőzéket hátravetünk.

 • Pl.: Vom Berg, Fritz
  • Utaló: Berg, Fritz Vom
 • Pl.: Hagen, Friedrich von der
  • Utaló: Von der Hagen, Friedrich
az msz 3440 2 79 sszetett csal dnevek
Az MSZ 3440/2-79 Összetett családnevek
 • Az összetett családnév – külön szóként írott, vagy kötőjellel összekapcsolt – elemei együtt alkotják a rendszót (kivételek).
 • Az összetett családnév második stb. eleméről utalók készíthetők.
 • Pl.: Bajcsy-Zsilinszky Endre
  • Utaló: Zsilinszky Endre, Bajcsy-
az msz 3440 2 79 asszonynevek
Az MSZ 3440/2-79 Asszonynevek
 • Ha a férjezett személy lánykori családneve helyett férje családnevét használta, a férj családneve, illetve ennek képzett változata minősül rendszónak.
 • Az egységesített névben ezt követi a nő egyéni neve, vagy a férj egyéni nevének képzett változata, vagy a férj egyéni neve és az asszonynévre utaló megszólító cím.
 • Pl.: Veres Pálné
 • Pl.: Smith, James, Mrs.
 • Pl.:Lenormant, Charles, Mme
az msz 3440 2 79 asszonynevek1
Az MSZ 3440/2-79 Asszonynevek
 • Ha a férjezett személy férje családnevét és lánynevét együttesen használja, a két családnév – összetett családnévként – együtt minősül rendszónak.
 • Pl.: Déryné Széppataki Róza
  • Utaló: Széppataki Róza, Déryné
 • Pl.: Poblete de Espinoza, Olga
  • Utaló: De Espinoza, Olga Poblete
  • Utaló: Espinoza, Olga Poblete de
az msz 3440 2 79 egy ni nevek
Az MSZ 3440/2-79 Egyéni nevek
 • A személy által nem használt egyéni nevet (neveket) az egységesített névben nem kell közölni!
 • A személy által kezdőbetűvel rövidített egyéni nevet (neveket) nem kell kiegészíteni!
 • Ha azonban a személy működése során egyéni nevét (neveit) egyáltalán nem használta, és e mellőzött egyéni név (nevek) megállapítható(k), közülük legalább az elsőt az egységesített névben közölni kell!
 • Pl.: Degas, Edgar Nem pedig: Degas, Hilaire Germain Edgar
az msz 3440 2 79 r i nevek m v sznevek lnevek
Az MSZ 3440/2-79 Írói nevek, művésznevek, álnevek
 • Ha a személy irodalmi, művészi tevékenységét nem valódi (polgári) nevén fejtette ki, hanem helyette felvett nevet használt, ez az írói névnek (művésznévnek) minősülő név a személy egységesített neve.
 • A valódi névről utaló készíthető.
 • Pl.: Voltaire
  • Utaló: Arouet, Francois Marie d’
az msz 3440 2 79 azonos nev szem lyek
Az MSZ 3440/2-79 Azonos nevű személyek

Kiegészítő adatok

 • Az id. vagy ifj. jelző
  • Pl.: Ábrányi Kornél (id.)
 • Születés és/vagy halálozás éve
  • Pl.: Bókay János (1922)
 • Foglalkozás, működési terület
  • Pl.: Kalmár László (filmrendező)
hogyan tov bb
Hogyan tovább?

Tóthné

Horváth Rozália

MOKKA

MSZ 3440/2-79

Horváth Rozália, Tóthné

SZTE EK

bibliogr fia
Bibliográfia
 • Bakonyi Géza [2003b]: A Magyar Országos Közös Katalógus projekt első szakaszának tapasztalatai. In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. 50 (2003) 5. sz. p. 191-197.
 • Berke Barnabásné: Párizstól Frankfurtig és tovább… : Beszámoló az IME ICC-tevékenységéről. In: Könyvtári Figyelő. 50 (2004) 3. sz. p. 581-586.
 • Dudás Anikó: A könyvtári névírás rejtelmei. In: Könyvtári Figyelő. 48 (2002) 3. sz. p. 457-474.
 • Dudás Anikó: A sorolási adatoktól a névtérig - a besorolási adatok kontrolljának kutatástörténete. In: Könyvtári Figyelő. 51 (2005) 2. sz. p. 223-256.
 • Matarka (http://www.matarka.hu/)
 • Magyar Országos Közös Katalógus MOKKA Katalogizálási Szabályzat. 4.rész. Személynevek. /szerk.: Koltay Klára. Bp. ,1989 (http://www.mokka.hu/ksz4.rtf. )
 • MSZ 3440/2-79. A bibliográfiai leírás besorolási adatai . Személyek nevei.
 • Mi az NDA? (http://www.gkm.gov.hu/data/531355/nda.pdf. 2007. ápr. 16.)
 • NDA Névtér: A munkacsoport beszámolója

http://www.nda.hu/resource.aspx?ResourceID=Nevter_beszamolo_konf_V2. (2007. ápr. 14.)

 • Sipos Márta: USMARC – UseMARCON – HUNMARC: A bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma és a konverzió. In.: Könyvtári Figyelő. 43 (1997) 1. sz. p.73-80.
 • Az IFLA szakértők 1. Tanácskozása által elfogadott tervezet a Nemzetközi Katalogizálási Szabályzatról (http://www.ddb.de/standardisierung/pdf/statement_hungarian.pdf. )
ad