program p t p
Download
Skip this Video
Download Presentation
Program Pět P

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Program Pět P - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Program Pět P. Marie Forgáčová koordinátorka programu. Co je to dobrovolnictví?. Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Program Pět P' - dacey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
program p t p

Program Pět P

Marie Forgáčová

koordinátorka programu

co je to dobrovolnictv
Co je to dobrovolnictví?
 • Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu.
 • Přirozený projev občanské zralosti.
 • Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje.
 • Poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností a dovedností a obohacením v mezilidských vztazích.
dobrovoln k
Dobrovolník
 • JE KAŽDÝ, KDO ZE SVÉ DOBRÉ VŮLE, VE SVÉM VOLNÉM ČASE A BEZ NÁROKU NA FINANČNÍ ODMĚNU VYKONÁVÁ ČINNOST VE PROSPĚCH JINÝCH LIDÍ NEBO ORGANIZACÍ.
 • DOBROVOLNÍKEM SE MŮŽE STÁT KDOKOLIV, PROTOŽE KAŽDÝ Z NÁS UMÍ NĚCO, CO MŮŽE POSKYTNOUT DRUHÝM.
co je to program p t p p t p je soci ln preventivn volno asov program pro d ti
Co je to program Pět P?Pět P je sociálně preventivní, volnočasový program pro děti
 • nabízí:
 • Podporu
 • Přátelství
 • Prevenci
 • Péči
 • Pomoc
historie programu
Historie programu

Progam vznikl v USA před 100 lety pod názvem Big Brothers Big Sisters měl za úkol pomáhat znevýhodněným dětem.

Postupně se rozšířil do celého světa.(Velká Británie,Litva, Kanada,Japonsko, Jižní Korea…).

V ČR funguje od r. 1996 pod názvem Pět P. V současné době je realizován v 18ti městech a je koordinován Národním dobrovolnickým centrem Hestia a Asociací Pět P v Praze.

Ve Zlíně tento program funguje od r. 2001 pod o.s. DOMEK.

Jsme součástí mezinárodní dobrovolnické organizace Big Brothers Big Sisters Internacional.

c le programu
Cíle programu
 • Podpořit zdravý vývoj dítěte.
 • Odstranit negativní vliv party.
 • Bojovat proti kriminalitě.
 • Smysluplné trávení volného času.
 • Socializace dítěte.
 • Vytvářet kvalitní zázemídítěti i jeho rodině.
 • Působit na vývoj dítěte.
slide7
Komu je program určen ?Do programu se může zapojit dítě ve věku od 6 do 15 let, v případě somatického nebo mentálního postižení to mohou být i děti starší. Podmínkou je souhlas rodičů.

Děti přicházejí do programu z různých důvodů:

 • nízké sebevědomí
 • obtížě se začleňováním do kolektivu vrstevníků
 • sociálně slabá rodina
 • zdravotní postižení
 • se slabými školními výsledky
 • neúplná rodina
 • rodiče nemají na dítě čas
 • nebo i pro ty, kteří chtějí zažít něco nového
 • pěstounská péče
pil e programu
Pilíře programu
 • Rodiče + dítě – uživatelé .
 • Dobrovolník – poskytovatel terénní.
 • Koordinátor + supervizor – poskytovatel organizační a řídící.
jak program funguje
Jak program funguje ?
 • Dítě se schází jednou týdně na 2 až 3 hodinys vyškoleným mladým člověkem , starším 18ti let a tráví spolu volný čas.
 • Mohou společně jezdit na výlety, hrát různé hry, chodit do kina, plavat, bruslit a zkrátka dělají, co oba dva baví a co je pro dítě přínosem, ale hlavně spolu kamarádí.
kdo se m e st t dobrovoln kem
Kdo se může stát dobrovolníkem?
 • Osoba starší 18ti let s čistým výpisem z rejstříku trestů, která prošla: - motivačním pohovorem, – psychologickými testy, - výcvikem sociálně- psychologických dovedností, - má předpoklady pro práci s dětmi.
koordin tor programu
Koordinátor programu
 • Zajišťuje organizační , koordinační a administrativní činnost:
 • nábor,výběr, výcvik a supervizi dobrovolníků,
 • výběr dětí,
 • vytváří dvojice ( dobrovolník + dítě ),
 • spolupracuje se supervizorem,
 • koordinuje činnost dvojic v průběhu programu,
 • je nápomocen dobrovolníkům, dětem i jejich rodičům.
supervizor programu
Supervizor programu
 • Je většinou psycholog.
 • Má zkušenosti s problematikou Pět P (psychika dítěte, komunikační oblast…).
 • Řeší případné problémy, které mohou ve vztahu dítě-rodič–dobrovolník nastat.
 • Garantuje, že program neprobíhá živelně a neodborně.
rodi e z konn z stupce d t te
Rodiče (zákonný zástupce) dítěte
 • Dítě přihlašují do programu sami, nebo využijí nabídky instituce, která je s koordinátorem programu v kontaktu.
 • Spolupracují s dalšími účastníky programu (koordinátor, dobrovolník, supervizor).
 • Dodržují dohodnutá pravidla programu.
hymna
Hymna

Dobrovolník z pěti P

Dobrovolník z pěti P žádné béčko žádné šmé

O litlíka postará se když má srdce zmatené

Dobrovolník z pěti P žádné béčko žádné šmé

O litlíka postará se když má problémy

Dobrovolník nezradí pomůže a poradí

O litlíka postará se všechny síly nasadí

Dobrovolník nezradí bratra sestru nahradí

O litlíka postará se když má problémy

Dobrovolník dovede na cestu ho zavede

O litlíka postará se z bludiště ho vyvede

Dobrovolník dovede všechno správně provede

O litlíka postará se když má problémy

Dobrovolník svůj čas dá o gáži se nestará

O litlíka postará se i když občas nadává

Dobrovolník pracuje o litlíka pečuje

O litlíka postará se jeho přítel je

d kuji za pozornost
Kontakt:

Marie Forgáčová

tel.: 608 781 909

e-mail:([email protected])

OS a SVP Domek, Česká 4789, ZLÍN

577 242 786, 606 818 818

Děkuji za pozornost.
ad