klim de i ikli i ve ula m sekt r s rd r lebilir ula m i in kent planlama ve ula m politikalar l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İklim Değişikliği ve Ulaşım Sektörü Sürdürülebilir Ulaşım için Kent Planlama ve Ulaşım Politikaları PowerPoint Presentation
Download Presentation
İklim Değişikliği ve Ulaşım Sektörü Sürdürülebilir Ulaşım için Kent Planlama ve Ulaşım Politikaları

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

İklim Değişikliği ve Ulaşım Sektörü Sürdürülebilir Ulaşım için Kent Planlama ve Ulaşım Politikaları - PowerPoint PPT Presentation


 • 311 Views
 • Uploaded on

İklim Değişikliği ve Ulaşım Sektörü Sürdürülebilir Ulaşım için Kent Planlama ve Ulaşım Politikaları . Y.Doç.Dr. Ela Babalık Sutcliffe ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü. Sürdürülebilirlik Kavramlar – Tanımlar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'İklim Değişikliği ve Ulaşım Sektörü Sürdürülebilir Ulaşım için Kent Planlama ve Ulaşım Politikaları' - dacey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
klim de i ikli i ve ula m sekt r s rd r lebilir ula m i in kent planlama ve ula m politikalar

İklim Değişikliği ve Ulaşım SektörüSürdürülebilir Ulaşım için Kent Planlama ve Ulaşım Politikaları

Y.Doç.Dr. Ela Babalık Sutcliffe

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

s rd r lebilirlik kavramlar tan mlar
SürdürülebilirlikKavramlar – Tanımlar
 • Yenilenebilir kaynakların tüketim hızı bu kaynakların yeniden yaratılma hızlarını aşmamalı
 • Yenilenemeyen kaynakların tüketim hızı yenilenebilir alternatiflerinin yaratılma hızını aşmamalı
 • Hava ve çevre kirlilik oranları doğanın taşıma kapasitesini aşmamalı
 • Gelişme (ve ulaşım) insan sağlığına ve ekosisteme zarar vermemeli
g n m zde ula t rma sekt r ve evresel etkiler
Günümüzde ulaştırma sektörüve çevresel etkiler
 • Ulaştırma sektörü ve iklim değişikliği
  • Avrupa Birliği sınırlarında yapılan 1998 tarihli çalışmada Karbondioksit (CO2) emisyonlarının % 28’inin ulaştırma sektörü kaynaklı olduğu bulundu.
  • Bu oran artmakta
   • Diğer insan etkinliklerinde yaratılan CO2 miktarları azalmakta
   • Ulaşım sektöründe yaratılan CO2 miktarları hızla artmakta
   • Avrupa Birliği 2001 yılı “White Paper” dökümanında 2000 – 2010 yılları arasında ulaşım sektörünün yarattığı CO2 miktarının % 50 oranında artacağı tahmininde bulunmakta.
g n m zde ula t rma sekt r ve evresel etkiler4
Günümüzde ulaştırma sektörüve çevresel etkiler
 • Ulaştırma sektörü ve iklim değişikliği
  • CO2 emisyonlarının sera etkisinde büyük payı var
  • Ulaşım sektöründe yaratılan diğer gazlar da iklim değişikliği, çevre kirliliği ve ekolojik sistemin tahribi açısından tehlike taşımakta:
   • metan
   • azot monoksit ve azot oksitler (NOx – havayolları kaynaklı)
   • kloroflorokarbon (CFC – soğutma sistemleri kaynaklı)
kaynak t ketimi ve ula t rma sekt r
Kaynak tüketimi ve ulaştırma sektörü
 • Günümüzün ulaştırma sektöründe enerji gereksinimi % 99 oranında petrol
 • Petrol ürünlerinin tüketiminden % 60 oranında ulaşım sektörü sorumlu
 • Petrol yenilenemeyen bir kaynak
arazi ve do al evrenin t ketimi ve ula t rma sekt r
Arazi ve doğal çevrenin tüketimi ve ulaştırma sektörü
 • Ulaşım altyapısı en temel arazi kullanım türlerinden biri
 • Ulaşım sistemleri ve bağlantıları (özellikle otoban ve diğer karayolları) doğal alanları kullanmakta
 • Ulaşım ile kent çeperlerine erişim arttıkça kentler yayılmakta ve doğal çevreyi ve rezerv arazileri işgal etmekte
nsan sa l ve ula t rma sekt r
İnsan sağlığı ve ulaştırma sektörü
 • Kirlilik etkileri
 • Gürültü etkileri
 • Trafik kazaları
 • Trafik sıkışıklığı
  • Daha fazla emisyon
  • Stres
  • Zaman kaybı
ula t rma alt t rleri ve s rd r lebilirlik
Ulaştırma alt türleri ve sürdürülebilirlik
 • Karayolu ve havayolu çevreyi en çok kirleten; Demiryolu ve denizyolu çevresel etkisi en az olan türlerdir
 • Ulaştırma sektöründe ortaya çıkan CO2 emisyonlarının % 84’ü karayolu sektörü kaynaklıdır (AB White Paper 2001)
 • Karayolu ve havayolu en çok petrol tüketen ulaştırma sektörüdür
 • Karayolu ve havayolu en çok arazi işgal eden türlerdir
g n m z ula t rma sekt r ne derece s rd r lebilir nitelikte
Günümüz ulaştırma sektörü ne derece sürdürülebilir nitelikte?
 • Yolcu ve yük taşımacılığında en ağırlıklı sektör karayolu
 • Havayolunun payı az ancak taşımada en çok artış gösteren sektörlerden biri
g n m z ula t rma sekt r ne derece s rd r lebilir nitelikte13
Günümüz ulaştırma sektörü ne derece sürdürülebilir nitelikte?

Yük taşımacılığında ulaşım türlerinin payı

g n m z ula t rma sekt r ne derece s rd r lebilir nitelikte14
Günümüz ulaştırma sektörü ne derece sürdürülebilir nitelikte?

Yolcu taşımacılığında ulaşım türlerinin payı

g n m z ula t rma sekt r ne derece s rd r lebilir nitelikte15
Günümüz ulaştırma sektörü ne derece sürdürülebilir nitelikte?
 • Gelişmiş ülke kentlerinde kentsel ulaşımda özel araba hakim
 • Gelişmekte olan ülke kentlerinde toplu taşım ve yaya kullanımı yüksek ancak sürekli azalmakta; ve en büyük artış gösteren tür özel araba
 • Tüm dünyada toplu taşım kullanımı azalmakta
 • Tüm dünyada yaya ulaşımı azalmakta
 • Bisiklet ile ulaşım yok denilecek kadar az
 • Kentsel ulaşımda çevreye dost türler:
  • toplu taşım (özellikle raylı sistemler), bisiklet, yaya
g n m z ula t rma sekt r ne derece s rd r lebilir nitelikte16
Günümüz ulaştırma sektörü ne derece sürdürülebilir nitelikte?
 • Kentler arası ulaşımda (yük ve yolcu taşımada) hakim olan sistemler sürdürülebilir değil
 • Kentsel ulaşımda hakim olan sistemler sürdürülebilir değil
s rd r lebilir ula m i in
Sürdürülebilir Ulaşım için
 • Karayolları ve arabanın hakimiyeti dikkate alınarak:
  • Temiz yakıt türlerinin kullanılması özendirilmeli
 • Karayolları ve arabanın hakimiyetini değiştirmek için:
  • Çevreyi en az kirleten ulaşım türleri kullanılmalı
  • (Demiryolları, deniz ve su yolları, toplu taşım, yaya ve bisiklet)
 • Arazi kullanım ve kent planlarıyla araba kullanım gereksinimini azaltan; toplu taşım, yaya ve bisiklet kullanımını özendiren kentler tasarlanmalı
 • Ulaşım gereksinimini ve talebini azaltmak için İletişim Teknolojilerindeki gelişmelerden faydalanılmalı
s rd r lebilir ula m politikas olarak yak t t rlerinin kontrol
Sürdürülebilir Ulaşım politikası olarak yakıt türlerinin kontrolü
 • Temiz yakıt kullanımı için teşvikler
  • Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından öne sürülen “Kurşunlu Benzin Kullanımının Aşamalı Olarak Kaldırılması” bildirgesi uyarınca bu bildirgeyi imzalayan ülkeler 1 Ocak 2005 tarihine kadar karayolu araçlarında kurşunlu benzin kullanımına son vereceklerdir. Türkiye bu belgeyi imzalamamıştır.
 • Çevreye zararlı yakıt kullanımında denetleme ve ceza sistemleri
  • AB 2001 “White Paper” politika dökümanı uyarınca karayolu araçları çevreye olan olumsuz etkilerine göre ücretlendirileceklerdir. Petrole alternatif yakıt kullanan araçlar için ücretlendirme olmayacaktır. “Çevreyi kirleten öder” ilkesine dayalı ücretlendirme politikası tüm Birlik kapsamında uygulanacak olup, aday ülkelerde de buna uyumlu sistemlerin geliştirilmesi gerekmektedir.
s rd r lebilir ula m politikas olarak petrole alternatif yeni teknolojiler
Sürdürülebilir Ulaşım politikası olarak petrole alternatif yeni teknolojiler

Yeni teknolojiler

 • Elektrik enerjisi kullanan araçlar
 • Güneş enerjisi kullanan araçlar
 • Rüzgar enerjisi kullanan araçlar
s rd r lebilir ula m politikas olarak evreye dost t rlerin desteklenmesi
Sürdürülebilir Ulaşım politikası olarak çevreye dost türlerin desteklenmesi
 • Yük ve yolcu taşımacılığında demiryolu ve denizyolları
  • Demiryollarının yaygınlaştırılması, modernize edilmesi
  • Deniz ve su yollarının yaygın kullanımı, hizmet düzeylerinin artırımı
  • Sistemler arası entegrasyon
 • Kentsel ulaşımda “yeşil türler”: toplu taşım, yaya ve bisiklet
  • Yeni sistemlerin geliştirilmesi: metro, hafif raylı, tramvay, otobüs yolları
  • Trafikte hafif raylı, tramvay ve otobüs sistemlerine öncelik veren çözümler
  • Yayalaştırma, yaya yolları, yaya öncelikli kent mekanları tasarımı
  • Bisiklet yolları, bisiklet parkları, bisiklet öncelikli trafik çözümleri
s rd r lebilir ula m politikas olarak araba kullan m kontrol ve k s tlamalar
Sürdürülebilir Ulaşım politikası olarak araba kullanımı kontrolü ve kısıtlamalar
 • Fiziksel müdahaleler ile özel araba kullanımını kısıtlama
  • Kent merkezinde yayalaştırma, trafikte toplu taşım önceliği
  • Toplu taşım hatlarına özel yol tahsis ederek araba yolu kapasitesini azaltma
  • Kaldırımları genişleterek araba yolu kapasitesini azaltma
  • Merkezi alanlarda araba parkı kapasitesini sınırlı tutma
 • Parasal yöntemler ile özel araba kullanımını kısıtlama
  • Petrol fiyat ve vergilerinde artışlar
  • Araba park fiyatlarında artışlar
  • Kentin belli bölgelerine (örn. kent merkezi) araba ile girişin ücretlendirilmesi
s rd r lebilir ula m politikas olarak kent planlar
Sürdürülebilir Ulaşım politikası olarak kent planları
 • Özel araba kullanım gereksinimini en aza indiren tasarımlar
  • Yaygın olmayan, yoğun kent dokuları
  • Karma arazi kullanımı ile ev, işyeri, rekreasyon kullanımlarını birarada yürüme mesafesi içinde sunmak
  • En çok yolcu çeken temel etkinlik merkezlerini yüksek kapasiteli toplu taşım sistemleri (raylı sistemler gibi) ile birbirine bağlamak
 • Toplu taşım, yürüme ve bisiklet türlerini özendiren tasarımlar
  • Araba gerektirmeyecek mesafelerin benimsenmesi (az yaygın form)
  • Temel kullanımlara toplu taşım duraklarında yer verilmesi
  • Toplu taşım boyunca yoğun konut kullanımlarının diğer kullanımlarla (karma arazi) beraber tasarlanması
  • Kullanımlar arası yaya yollarıyla bağlantılar; yaya ve bisiklet alanları...
s rd r lebilir ula m politikas olarak leti im teknolojilerinden faydalanma
Sürdürülebilir Ulaşım politikası olarak İletişim Teknolojilerinden Faydalanma
 • Araçlı yolculuk yerine bilgisayar kullanımı
  • Evden çalışma
  • Uzaktan eğitim
  • E-bankacılık
  • E-devlet
  • E-alışveriş
s rd r lebilir ula m kapsam nda sgp klim de i ikli i proje alanlar
Sürdürülebilir Ulaşım kapsamında SGP İklim Değişikliği proje alanları
 • Bilinçlendirme ve Farkındalığı artırmaya yönelik toplumsal projeler
  • Çevreyi kirleten türler konusunda bilinçlendirme
  • Çevreyi kirleten türlerin alternatifsiz olmadığının anlaşılması
  • Trafik sıkışıklığının çözümünün yeni yollar olmadığının anlaşılması
  • Özel araba yerine toplu taşım kullanımının (özellikle yoğun saatlerde, kent merkezi yolculuklarında) kentlilik sorumluluğu olduğunun anlaşılması
  • Kentlilerin araba yolları yerine yaya sistemleri içeren yeşil ve açık alan sistemleri için kamuoyu yaratmasına yönelik çalışmalar

(örn: Londra’daki “Squares for All = Kent Meydanları Herkes İçindir” hareketi)

 • Kampanyalar, Toplantılar, İlan ve Afişler, Kent Çalıştayları, Örnek Alan Uygulamaları
s rd r lebilir ula m kapsam nda sgp klim de i ikli i proje alanlar25
Sürdürülebilir Ulaşım kapsamında SGP İklim Değişikliği proje alanları
 • Yaya alanlarını artırma, iyileştirme projeleri
  • Kampanyalar
  • Yerel Yönetimler ile ortak Örnek Alan Uygulamaları
  • Yaya alanları ile temel toplu taşım duraklarını entegre etmeye yönelik tasarım ve uygulama projeleri
 • Bisiklet Yolları uygulamaları
  • Bisiklet yolları ve park yerleri
  • Bisiklet ile yaya alanlarının entegrasyonu
  • Bisiklet ile toplu taşımın entegrasyonu
  • Bisiklet kullanımına yönelik kampanyalar
s rd r lebilir ula m kapsam nda sgp klim de i ikli i proje alanlar26
Sürdürülebilir Ulaşım kapsamında SGP İklim Değişikliği proje alanları
 • Toplu taşım kullanımını destekleyici uygulamalar
  • Otobüs Yolları uygulaması
  • Toplu Taşım – Yaya sistemleri entegrasyonunu artırıcı uygulamalar
  • Trafik Yönetimi ile toplu taşım öncelikli çözümlerin denenmesi
   • Otobüslerin trafikte bekleme sürelerinin en aza indirilmesi; dolayısıyla yolculukların daha kısa sürede yapılabilmesi
 • Örnek hatlarda veya alanlarda çevre etkisi en az olan yeni teknolojilerin denenmesi
  • “Yeşil” Otobüsler
s rd r lebilir ula m kapsam nda sgp klim de i ikli i proje alanlar27
Sürdürülebilir Ulaşım kapsamında SGP İklim Değişikliği proje alanları
 • Trafik Yönetimi
  • Toplu taşım öncelikli sinyalizasyon ve kavşak uygulamaları
  • Bisiklet öncelikli sinyalizasyon ve kavşak uygulamaları
  • Yaya yoğun alanlarda “trafik sakinleştirme/durultma” (traffic calming) yöntemleriyle yaya öncelikli güvenli alanların oluşturulması