Budoucnost struktur ln ch fond plze 2014 arnost marks
Download
1 / 14

Budoucnost strukturálních fondů Plzeň 2014+ | Arnost Marks - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Budoucnost strukturálních fondů Plzeň 2014+ | Arnost Marks. Budoucí politika soudržnosti EU a ČR . Věcné zaměření sektorové 11 tematických tj. sektorových cílů EU2020/návrhů nařízení 8 národních Tématických oblastí ČR Územní dimenze Důraz na zohlednění územní dimenze

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Budoucnost strukturálních fondů Plzeň 2014+ | Arnost Marks' - dacey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Budoucnost struktur ln ch fond plze 2014 arnost marks

Budoucnost strukturálních fondů Plzeň 2014+|Arnost Marks


Budouc politika soudr nosti eu a r
Budoucí politika soudržnostiEU a ČR

Věcné zaměření sektorové

 • 11 tematických tj. sektorových cílů EU2020/návrhů nařízení

 • 8 národních Tématických oblastí ČR

  Územní dimenze

 • Důraz na zohlednění územní dimenze

  • Selekce územně specifických cílů a priorit

  • Speciální nástroje implementace v území

   • ITI

   • JAP

   • CLLD


Zemn dimenze r
Územní dimenze ČR

 • Politika územního rozvoje (PUR)

  • 14 center plus rozvojová území

 • Zásady urbánního rozvoje (ZUR)

  • přehled možných intervencí ve městech

 • Strategie regionálního rozvoje (SRR - návrhová část aktuální verze)

  • Metropolitní oblasti 400.000 +

  • Sídelní centra

  • Venkov

   • Stabilizovaná území

   • Periferní území


 • Priority urb nn a zemn dimenze smo
  Priority urbánní a územnídimenze/SMO


  N vrh mmr vl da
  Návrh MMR vláda

  • OP Podnikání pro inovace a konkurenceschopnost

  • OP Výzkumvývoj a vzdělávání

  • OP Doprava

  • OP Životníprostředí

  • OP Zaměstnanost

  • IROP  Zemn dimenze smo
  Územní dimenze SMO

  • Urbánní dimenze I:

   • póly růstu jako klíčové ekonomické zóny aglomerace (zahrnuje území největších měst a aglomerací).

   • Orientačně aglomerace

  • Urbánní dimenze II:

   • tzv. národní urbánní centra rozvoje (zahrnuje středně velká centra, která mají regionální význam a integrují ekonomické, společenské a sociální aktivity pro své zázemí).

   • Centra nadregionálního významu a regionální centra

   • Orientačně - 25.000

  • Územní dimenze:

   • zahrnuje především menší města a jejich okolí jako nositele dlouhodobé stabilizace území.

   • Poradní sbory ORP a obce pod 25.000

   • ;


  V chodiska
  Východiska

  • Plzeň (další data a obrázky)

   • Plzeň město 167.000

   • Okres Plzeň město 185.000

   • Okres Plzeň sever 76.000

   • Okres Plzeň jih 62.000

   • Celkem 323.000

   • Koncentrace průmyslu, služeb, VŠ

   • Posice na západní hranici, blízkost trhů SRN a EU

   • Škoda Transportation, Škoda Energo, PilsnerUrquel,

   • EHMK Plzeň 2015  C le eu r a plze
  Cíle EU/ČR a Plzeň

  • SMO priority obcí

   • 1. Konkurenceschopnost města

    • návaznost na tematické okruhy Podnikání, Výzkum, vývoj a inovace.

   • 2. Udržitelná a ekologická infrastruktura

    • návaznost především na následující tematické okruhy Mobilita-dostupnost-energie, Životní prostředí, Efektivní správa, Rozvoj území

   • 3. Efektivní veřejné služby

    • návaznost na tematické okruhy: Efektivní veřejná správa a agenda reformy veřejné správy, Trh práce

   • 4. Dynamický trh práce a sociální soudržnost

    • návaznost na tematické okruhy: Trh práce, Boj s chudobou a inkluze, Rozvoj území.


  C le plzn
  Cíle Plzně

  • Dlouhodobý ekonomický a sociální rozvoj

   • Funkční ekonomická aglomerace nadregionálního významu

    • Vyspělý průmysl

    • Kreativita

    • Kvalita života a spokojení a bohatí občané


  Vize plzn 2014
  Vize Plzně 2014+

  Inteligentní město

  • Hlavní cíl pilíře: Město využívající a rozvíjející svůj lidský potenciál k ekonomickému a společenskému rozvoji¨

   • EHMK, univerzita, průmysl

    Udržitelné město

  • Hlavní cíl pilíře: Rozvoj města při udržitelném využívání jeho prostředí a zdrojů.

   Soudržné město

  • Hlavní cíl pilíře: Město vytvářející soudržnou společnost, nabízející příležitosti a podporující začleňování do společnosti.


  OP a urbánní a územní dimenze

  PRV (EAFRD)

  OP

  OP

  OP

  OP

  OP

  Územní dimenze

  město  ad