a le hukuku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A?LE HUKUKU PowerPoint Presentation
Download Presentation
A?LE HUKUKU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

A?LE HUKUKU - PowerPoint PPT Presentation


 • 287 Views
 • Uploaded on

AİLE HUKUKU. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile Danışmanlığı Sertifika Programı Prof. Dr. Yasemin Işıktaç. Nişanlılığın Hükümleri.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A?LE HUKUKU' - dacey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a le hukuku
AİLE HUKUKU

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

Prof. Dr. Yasemin Işıktaç

ni anl l n h k mleri
Nişanlılığın Hükümleri

Nişanlılar karşılıklı evlenme vaadinde bulundukları için, nişanlılığın temel hükmü taraflardan her ikisinin de vaadine uygun davranmasıdır.

 • Evlenmeyi gerçekleştirme
 • Evlenmeyi engelleyecek davranışlardan kaçınma
 • Sadakat
ni anl l n h k mleri1
Nişanlılığın Hükümleri

Nişanlı, gerekli zamanda yükümlülüğünü yerine getirmezse nişanın bozulması için haklı sebep sağlamış olur. Bu haklı sebeple nişan bozulursa, kusurlu olan diğer nişanlıdan tazminat isteyebilir (TMK m.120)

ni anl l n h k mleri2
Nişanlılığın Hükümleri
 • Nişanlılar Türk Medeni Kanunu anlamında yakın sayılırlar (TMK m.151)
 • Nişanlılardan birinin ölümü üzerine sağ kalan nişanlı ölüme sebep olan kişiden manevi tazminat isteminde bulunabilir (BK m.47)
 • Nişanlılardan birisi davalı olan nişanlısı ile ilgili hususlarda tanıklıktan kaçınabilme hakkına sahiptir (HMK m.245, CMK m.47)
ni an bozmada hakl sebepler
Nişanı Bozmada Haklı Sebepler

Haklı Sebep Kavramı:

Nişanlılığın devamını ve evlenmeyi, dürüstlük kuralı çerçevesinde bir taraftan beklenemez kılan sebepler nişanı bozma için haklı sebep sayılır.

Haklı sebep, karşı tarafın kusurundan kaynaklanabileceği gibi her iki tarafın kusurunun bulunmadığı hallerde de söz konusu olur.

ni an bozmada hakl sebepler1
Nişanı Bozmada Haklı Sebepler

Haklı sebebi hakim takdir edecektir.

Maddi ve manevi tazminat talep edilebilir.

TMK m.123’e göre nişanlılığın sona ermesinden doğan talep hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

evlenme
EVLENME

Evlenmenin hukuki niteliği iki bağlamda tartışılır.

İlk görüş, evlenmeyi bir sözleşme olarak nitelendirir. Çünkü taraf iradeleri evlilik sözleşmesini ortaya çıkarır.

İkinci görüş, tarafların evlilik hükümlerini kararlaştırmakta serbest olmadıklarını, belirli bir statüye girme hususunda iradelerini açıkladıkları için evlenmenin şart-tasarruf olduğunu düşünür.

Bizce, evlenme bir sözleşmedir.

evlenmen n artlari
EVLENMENİN ŞARTLARI
 • Evlilik Töreni Öncesi Şekil Şartları

TMK m.134’te düzenlenmiştir:

- Evlenecek olan kadın ve erkeğin birinin oturduğu yer evlenme memurluğuna birlikte başvururlar.

- Evlenme başvurusu yazılı veya sözlü yapılabilir.

- Yazılı başvuru evlenme beyannamesinin doldurulup imzalanmasıyla olur.

evlenmen n artlari1
EVLENMENİN ŞARTLARI

Bu beyanname dışında şu evraklar gerekir:

* Nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örneği (fotoğraflı)

* Evlenmeye engel bir hastalığının bulunmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu.

Eşlerden biri yabancı uyruklu ise evlendirmeye il ve ilçe belediyesi evlendirme memurları ile nüfus müdürleri yetkilidir.

evlenmen n artlari2
EVLENMENİN ŞARTLARI

- Evlenme başvurusunun incelenmesi ve itiraz

Evlendirme memuru, kendisine verilmiş olan evlenme beyannamesini ve eklerini inceler. Sonrasında evlendirme başvurusunun kaydını yaparak taraflara başvuru sırasına göre evlenmenin yapılacağı gün ve saati bildirir.

Evlendirme memuru evlenme için gerekli olan şartların varlığını saptarsa evlenmeye izin belgesi verir (TMK m.139). Bu belge altı ay için geçerlidir. Bu süre sonunda evlenme işlemleri yeniden yapılır.

evlenmen n artlari3
EVLENMENİN ŞARTLARI

2. Evlenme Töreni Sırasındaki Şartlar

- Evlenme töreni bunun için tahsis edilmiş yerde yapılır. Ancak tarafların talebi ile memurun da uygun göreceği yerlerde de nikah yapılabilir.

- Evlenme töreni evlendirme memuru önünde iki tanık huzurunda yapılır.

evlenmen n artlari4
EVLENMENİN ŞARTLARI

- Evlendirme memuru tanıklar önünde kadın ve erkeğe birbirleriyle evlenmeyi isteyip istemediklerini sorar ve anlaşılır şekilde sözlü beyan istenir. Yazılı olarak kütüğe yazılır, tanıklara da imzalatılır.

- Yabancılık unsuru olan hallerde tercüman kullanılır.

- Evlenme, tarafların olumlu sözlü beyanı ile oluşur (TMK m.142)

evlenmen n artlari5
EVLENMENİN ŞARTLARI

3. Evlenme Töreninden Sonraki Şekil Şartları

- Aile (evlenme) cüzdanının verilmesi. Bu belge evlenmenin yapılmış olduğuna ilişkin belgedir.

- Evlenme nüfus idaresine bildirilir ve aile kütüğüne tescil edilir. Bildirimi evlendirme memuru yapar. Nüfus idaresi bildirimi yaparken evlenmede bir mutlak butlan hali varsa Cumhuriyet Savcılığı’na durumu bildirir.

evlenmen n artlari6
EVLENMENİN ŞARTLARI

4. Evlenmenin Şekil Şartlarına Uyulmamasının Sonuçları

evlenmen n artlari7
EVLENMENİN ŞARTLARI

Mutlak Butlan Halleri

 • Eşlerden birinin evlenme sırasında evli olması (TMK m.145)
 • Eşlerden birinin ayırt etme gücünden yoksun olması
 • Yakın hısımlık halleri
evlenmen n artlari8
EVLENMENİN ŞARTLARI

Nisbî Butlan Halleri

 • Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk (TMK m.148)
 • İrade sakatlıkları
 • Yanılma (TMK m.149)
 • Sözleşmenin niteliğinde yanılma
 • Eşin kişiliğinde (şahsında) yanılma
 • Diğer eşin önemli bir niteliğinde yanılma
evlenmen n artlari9
EVLENMENİN ŞARTLARI
 • Aldatma
 • Eşin namus ve onuru hakkında doğrudan doğruya onun tarafından veya onun bilgisi altında bir başkası tarafından aldatılarak evlenmeye razı olması halinde
 • Davacının veya altsoyunun sağlığı için ağır tehlike oluşturan bir hastalık kensdisinden gizlenmiş ise TMK m.150’ye göre aldatma sayılır.
 • Namus ve onur hakkında aldatma
 • Tehlikeli hastalığın gizlenmesi
evlenmen n artlari10
EVLENMENİN ŞARTLARI
 • Korkutma
 • Yasal temsilcinin izninin bulunmaması (TMK m.153).

Not: Mutlak ve Nisbî butlana ilişkin davalarda boşanmaya ilişkin hükümler örneksemeyle uygulanır!