terveysvaikutusarviointeja ja kuntapilotteja tekaisu hanke kehitt p t svalmistelua n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PowerPoint Presentation
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 1

- PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Terveysvaikutusarviointeja ja kuntapilotteja: Tekaisu-hanke kehittää päätösvalmistelua. Uusia yhteistyökumppaneita kuntapilotteihin haetaan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - cyrus-massey


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
terveysvaikutusarviointeja ja kuntapilotteja tekaisu hanke kehitt p t svalmistelua
Jouni Tuomisto, THLTerveysvaikutusarviointeja ja kuntapilotteja:Tekaisu-hanke kehittää päätösvalmistelua

Uusia yhteistyökumppaneita kuntapilotteihin haetaan

Onko kunnassanne alkamassa jokin ympäristöluvitukseen, YVA-prosessiin, rakennusluvitukseen tai muuten ympäristöterveyteen liittyvä valmistelu- ja päätösprosessi?

Haluatteko kokeilla päätösten avointa valmistelua yhdessä päätöksentekijöiden, asiantuntijoiden ja sidosryhmien kesken?

Haluatteko jakaa omaa tietämystänne ja oppia muilta samanlaisen aiheen parissa työskenteleviltä?

Lähtekää mukaan Tekaisu-hankkeen kuntapilottiin!

Pienempiä hankkeita käynnistämme syksyllä 2013, mutta useamman henkilökuukauden lisätyön vaativiin hankkeisiin haemme Kaste-rahoitusta vuodelle 2014 (haku syyskuussa 2013).

Johdanto

TEKAISU (ympäristöstä aiheutuvien TErveyshaittojen arviointi KAIkkeen SUunnitteluun ja päätöksentekoon) on kolmevuotinen hanke (2012 kevät – 2015 kevät), jonka tavoitteena on saattaa alkuun sellainen yhteiskunnallinen päätöksentekokäytäntöjen muutos, että ympäristöterveystietoa ja -arviointeja (erityisesti avointa dataa ja avoimia arviointeja) käytettäisiin järjestelmällisesti osana päätöksentekoa. Hankkeen nimi Tekaisu viittaa siihen, että terveysvaikutusten arviointi esimerkiksi kunnallista suunnitteluprosessia varten ei saisi olla kuukausimäärien työ, joka kiireen takia jää tekemättä, vaan nopea tekaisu, joka tuottaa hyödyllistä ja tieteellisesti pätevää tietoa päätösprosessin tiukkojen aikapaineiden puitteissa. Tekaisu on osa tietohallintolain mukaista kokonaisarkkitehtuurityötä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla. Kokonaisarkkitehtuuri on johtamisjärjestelmä, jossa päähuomio on toiminnan ja sitä tukevan tiedon ja tietojärjestelmien yhteensovittamisessa.

 • Tähänastiset päätelmät
 • Tekaisu-hankkeen tähän mennessä tärkein tulos on kuvaus avoimesta päätöksentekokäytännöstä eli miten terveysvaikutusarviointia pitäisi kunnissa lähteä toteuttamaan. Sen tärkeimmät havainnot ovat:
 • Muutospaineita on erityisesti päätösvalmistelussa. Sen lähtökohdaksi otetaan ääneen lausutut päättäjän asettamat tavoitteet päätökselle ja tunnistetut tietotarpeet päätöksen tekemiselle (tiedon kysyntäimu).
 • Päätösvalmistelu toteutetaan avoimesti asiantuntijat, päättäjät ja sidosryhmät osallistamalla.
 • Päätösvalmistelua ohjataan jatkuvan seurannan avulla kohti päätöksen kannalta hyödyllistä lopputulosta.
 • Päätösvalmistelu vaatii uudenlaisia tietokäytäntöjä ja vanhojen käytäntöjen muuttamista. Erityisesti yhteenvetämisen taitoa (tieteellisen tiedon ja arvojen jäsentämistä johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi) kehitetään ja hyödynnetään selvästi nykyistä ahkerammin.
 • Päätösvalmistelussa noudatetaan kuutta toimintaperiaatetta:
  • tavoitteellisuus,
  • kohteellisuus (yhteisen kuvauksen työstäminen työn organisointitapana),
  • syysuhteiden kuvaus,
  • kritiikki,
  • avoimuus ja
  • tiedon uusiokäyttö.
 • Lisätietoja
 • Avoin päätöksentekokäytäntö (ns. Tekaisu-menetelmä) ja projektikuvaus: http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu
 • Avoimen päätöksentekokäytännön kuvaus Innokylässä: https://www.innokyla.fi/web/malli166788
 • Tautikuormalaskennan työkalu: http://en.opasnet.org/w/HIA
 • Kaivosten riskinarvioinnin avoin ohjeistus ja malli: http://fi.opasnet.org/fi/Minera
 • Talousveden riskinarviointi: http://fi.opasnet.org/fi/Vesiopas
 • Projektikoordinaattori Jouni Tuomisto: puh 029 5246305, email jouni.tuomisto(at)thl.fi

Havaintojen (oranssi), tiedon (sininen) ja toiminnan (vihreä) virrat avoimessa päätöksentekokäytännössä, jossa kohde eli yhteinen kuvaus toimii tiedon jalostamisen ja levittämisen välineenä.