de verdieping n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De verdieping PowerPoint Presentation
Download Presentation
De verdieping

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 96
cyrus-massey

De verdieping - PowerPoint PPT Presentation

147 Views
Download Presentation
De verdieping
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DEEL 2 LES 19 De verdieping Les 19 Uitkomen versie 08-02-2014

 2. Analyseer de uitkomst van de partner Uitkomst: Actie: kleintje/plaatje  kleur vervolgen top of nothing  kies andere kleur Bedenk wat de leider van plan is Bijvoorbeeld: voorkomen van introever  troef wegspelen verhinderen extra slagen  ophouden VORIGE LES DEEL 2 LES 19

 3. Begin met Bridge – deel 2 Hoofdstuk 15 DEZE LES DEEL 2 LES 19 • Bespreken toets 18.91 • Bij uitkomen • kiezen uit ‘gelijke’ mogelijkheden • analyseren van het bieden • Korte serie • Verschil uitkomen tegen SA en tegen troef • Oefenspellen

 4. DEEL 2 LES 19 TOETS LES 18 TAFELBLAD V-18.91 UITWERKING

 5. TOETS LES 18 – VRAAG 1 DEEL 2 LES 19 ♠ H B 8 6 ♥ 7 2 ♦ H 6 2 ♣ B 9 3 2 ♠ ♥ ♦ ♣ N W O Z analyse: 1SA 2♠ 3SA  range = 15-17  4-kaart ♠  range = 16-17 2♣ 2SA  range = 8+  geen 4-kaart ♠ wel 4-kaart ♥ range = 8-9 TAFELBLAD V-18.91

 6. TOETS LES 18 – VRAAG 1 analyse punten oost: totaal = 40 min punten west = 8 min punten noord = 8-9 min punten zuid = 16-17 DEEL 2 LES 19 ♠ H B 8 6 ♥ 7 2 ♦ H 6 2 ♣ B 9 3 2 ♠ ♥ ♦ ♣ N W O Z 8-9 16-17 punten = 8 rekenwijzer W N Z 8 8 16 32 - - - - 8 9 17 34 range = 8-9 range = 16-17 O = 8 - 6 TAFELBLAD V-18.91

 7. TOETS LES 18 – VRAAG 2 DEEL 2 LES 19 ♠ A 4 ♥ 7 6 2 ♦ 9 8 7 6 ♣ A 8 7 6 ♠ ♥ ♦ ♣ N W O Z analyse: 1♠ 3♣  4-kaart ♠ / 12+  4-kaart ♣ 2♣ 4♠  range = 10+  4-kaart ♠ hoeveel ♣ heeft oost?  TAFELBLAD V-18.91

 8. TOETS LES 18 – VRAAG 2 DEEL 2 LES 19 ♠ A 4 ♥ 7 6 2 ♦ 9 8 7 6 ♣ A 8 7 6 ♠ ♥ ♦ ♣ N W O Z ?♣ west heeft 4-kaart ♣ NZ hebben samen 8+ kaarten in ♣ + NZ = totaal 12+ kaarten in ♣ west NZ blijft voor oost maximaal singleton ♣ hoe start west?  TAFELBLAD V-18.91

 9. TOETS LES 18 – VRAAG 2 DEEL 2 LES 19 ♠ A 4 ♥ 7 6 2 ♦ 9 8 7 6 ♣ A 8 76 ♠ ♥ ♦ ♣ N W O Z renonce of singleton ♣ slag 1: ♣A slag 2: ♣6 oost troeft met een ♠ slag x: west komt aan slag met ♠ A slag x+1: ♣7 oost troeft met een ♠ TAFELBLAD V-18.91

 10. TOETS LES 18 – VRAAG 3 DEEL 2 LES 19 ♠ 8 4 ♥ H 9 ♦ B 8 5 2 ♣ A 9 8 4 3 ♠ ? ♥ 2 ♦ ? ♣ ? ♠ 6 5 ♥ A B 7 3 ♦ V 10 9 6 4 ♣ 7 2 N W O Z 1♠ 3♠  4-kaart ♠ range = 12+  6-kaart ♠ range = 15-17 analyse: 1SA 4♠  range = 6-9 geen 4-kaart ♠  range = 8-9 2-kaart ♠ TAFELBLAD V-18.91

 11. TOETS LES 18 – VRAAG 3 DEEL 2 LES 19 ♠ 8 4 ♥ H 9 ♦ B 8 5 2 ♣ A 9 8 4 3 range = 15-17 ♠ ? ♥ 2 ♦ ? ♣ ? ♠ 6 5 ♥ A B 7 3 ♦ V 10 9 6 4 ♣ 7 2 range = 8-9  8 N W O Z rekenwijzer analyse punten west: totaal = 40 min punten noord = 8 min punten oost = 7 min punten zuid = 15-17 N O Z 8 7 15 30 - - - - 8 7 17 32 W = 10 - 8 TAFELBLAD V-18.91

 12. TOETS LES 18 – VRAAG 3 DEEL 2 LES 19 zuid  4♠ ♠ 8 4 ♥ H 9 ♦ B 8 5 2 ♣ A 9 8 4 3 slag 1: ♥2 - ♥9 - ♥? welke ♥ speelt oost?  ♠ ? ♥ 2 ♦ ? ♣ ? ♠ 6 5 ♥ A B 7 3 ♦ V 10 9 6 4 ♣ 7 2 ♥? N W O Z TAFELBLAD V-18.91

 13. TOETS LES 18 – VRAAG 3 DEEL 2 LES 19 zuid  4♠ ♠ 8 4 ♥ H 9 ♦ B 8 5 2 ♣ A 9 8 4 3 slag 1: ♥2 - ♥9 - ♥? ♠ ? ♥ 2 ♦ ? ♣ ? ♠ 6 5 ♥ A B 7 3 ♦ V 10 9 6 4 ♣ 7 2 ♥? N W O Z analyse: ♥2 betekent kleintje/plaatje enige ‘onzichtbare’ plaatje is ♥V  ♥B is dus hoog genoeg TAFELBLAD V-18.91

 14. TOETS LES 18 – VRAAG 3 DEEL 2 LES 19 zuid  4♠ ♠ 8 4 ♥ H 9 ♦ B 8 5 2 ♣ A 9 8 4 3 slag 1: ♥2 - ♥9 - ♥? slag 1: ♥2 - ♥9 - ♥B - ♥4  ♠ ? ♥ 2 ♦ ? ♣ ? ♠ 6 5 ♥ A B 7 3 ♦ V 10 9 6 4 ♣ 7 2 ♥? N W O Z analyse: ♥2 betekent kleintje/plaatje enige ‘onzichtbare’ plaatje is ♥V  ♥B is dus hoog genoeg welke kleur speelt oost na?  TAFELBLAD V-18.91

 15. TOETS LES 18 – VRAAG 3 DEEL 2 LES 19 zuid  4♠ ♠ 8 4 ♥ H 9 ♦ B 8 5 2 ♣ A 9 8 4 3 slag 1: ♥B (oost) slag 2: welke kleur na? ♠ ? ♥ 2 ♦ ? ♣ ? ♠ 6 5 ♥ A B 7 3 ♦ V 10 9 6 4 ♣ 7 2 N W O Z analyse: als in slag 2 ♥A zou worden gespeeld, kan zuid (later) een ♥ in noord introeven kan oost dit verhinderen?  TAFELBLAD V-18.91

 16. TOETS LES 18 – VRAAG 3 DEEL 2 LES 19 zuid  4♠ ♠ 8 4 ♥ H 9 ♦ B 8 5 2 ♣ A 9 8 4 3 slag 1: ♥B (oost) slag 2: welke kleur na? ♠ ? ♥ 2 ♦ ? ♣ ? ♠ 6 5 ♥ A B 7 3 ♦ V 10 9 6 4 ♣ 7 2 N W O Z analyse: als in slag 2 ♥A zou worden gespeeld, kan zuid (later) een ♥ in noord introeven oost moet proberen een ♥-introever te voorkomen welke kleur speelt oost na?  TAFELBLAD V-18.91

 17. TOETS LES 18 – VRAAG 3 DEEL 2 LES 19 zuid  4♠ ♠ 8 4 ♥ H 9 ♦ B 8 5 2 ♣ A 9 8 4 3 slag 1: ♥B (oost) slag 2: ?? ♠ B 7 2 ♥ V 6 5 2 ♦ H 7 ♣ V 10 6 5 ♠ 6 5 ♥ A B 7 3 ♦ V 10 9 6 4 ♣ 7 2 N W O Z oost moet proberen een ♥-introever te voorkomen dat kan door de troef van de dummy weg te spelen  oost speelt ♠5 na TAFELBLAD V-18.91

 18. TOETS LES 18 – VRAAG 3 DEEL 2 LES 19 zuid  4♠ ♠ 8 4 ♥ H 9 ♦ B 8 5 2 ♣ A 9 8 4 3 slag 1: ♥B (oost) slag 2: ♠A ♠ B 7 2 ♥ V 6 5 2 ♦ H 7 ♣ V 10 6 5 ♠ 6 5 ♥ A B 7 3 ♦ V 10 9 6 4 ♣ 7 2 N W O Z ♠ A H V 10 9 3 ♥ 10 84 ♦ A 5 ♣ H B zuid wil toch proberen een ♥-verliezer in de dummy te troeven en speelt ♥ na. TAFELBLAD V-18.91

 19. TOETS LES 18 – VRAAG 3 DEEL 2 LES 19 zuid  4♠ ♠ 8 4 ♥ H9 ♦ B 8 5 2 ♣ A 9 8 4 3 slag 1: ♥B oost slag 2: ♠A zuid slag 3: ♥A oost slag 4: welke kleur na? ♠ B 7 2 ♥ V 6 52 ♦ H 7 ♣ V 10 6 5 ♠ 6 5 ♥ AB 7 3 ♦ V 10 9 6 4 ♣ 7 2 N W O Z ♠ A H V 10 9 3 ♥ 10 84 ♦ A 5 ♣ H B zuid wil een ♥-verliezer in de dummy troeven en speelt ♥ na voor ♥A van oost welke kleur speelt oost na?  TAFELBLAD V-18.91

 20. TOETS LES 18 – VRAAG 3 DEEL 2 LES 19 zuid  4♠ ♠ 8 4 ♥ H9 ♦ B 8 5 2 ♣ A 9 8 4 3 slag 1: ♥B oost slag 2: ♠A zuid slag 3: ♥A oost slag 4: welke kleur na? ♠ B 7 2 ♥ V 6 52 ♦ H 7 ♣ V 10 6 5 ♠ 6 5 ♥ AB 7 3 ♦ V 10 9 6 4 ♣ 7 2 N W O Z oost moet nogmaals proberen een ♥-introever te voorkomen dat kan door nu voor de 2e keer een troef van de dummy weg te spelen  oost speelt ♠6 na TAFELBLAD V-18.91

 21. TOETS LES 18 – VRAAG 3 DEEL 2 LES 19 ♠ 8 4 ♥ H 9 ♦ B 8 5 2 ♣ A 9 8 4 3 slag 1: ♥B oost slag 2: ♠A zuid slag 3: ♥A oost slag 4: ♠H zuid ♠ B 7 2 ♥ V 6 52 ♦ H 7 ♣ V 10 6 5 ♠ 6 5 ♥ A B 7 3 ♦ V 10 9 6 4 ♣ 7 2 N W O Z ♠ A H V 10 9 3 ♥ 10 84 ♦ A 5 ♣ H B resultaat: 4 verliezers 3 in ♥ 1 in ♦ 4♠ - 1 TAFELBLAD V-18.91

 22. TOETS LES 18 – VRAAG 4 DEEL 2 LES 19 ♠ A H V 6 2 ♥ 9 8 5 4 ♦ A ♣ 8 6 5 ♠ 10 8 5 ♥ A 10 2 ♦ 10 9 8 7 3 ♣ B 7 ♠ ? ♥ ? ♦ ? ♣ ? N W O Z analyse: 1♠ 3♥  4-kaart ♠ range = 12+  4-kaart ♥ range = 12-14 2♥ 4♥  4-kaart ♥ range = 10+  range = 12+ TAFELBLAD V-18.91

 23. TOETS LES 18 – VRAAG 4 DEEL 2 LES 19 zuid  4♥ ♠ A H V 6 2 ♥ 9 8 5 4 ♦ A ♣ 8 6 5 ♠ 10 8 5 ♥ A 10 2 ♦ 10 9 8 7 3 ♣ B 7 ♠ ? ♥ ? ♦ ? ♣ ? N W O Z analyse punten oost: totaal = 40 punten noord = 13 min punten west = 5 30+ punten zuid = 12+  voor oost = 10- TAFELBLAD V-18.91

 24. TOETS LES 18 – VRAAG 4 DEEL 2 LES 19 zuid  4♥ ♠ A H V 6 2 ♥ 9 8 5 4 ♦ A ♣ 8 6 5 slag 1: ♣A voor oost slag 2: ♣H voor oost slag 3: ♣V  zuid troeft met ♥B ♠ 10 8 5 ♥ A 10 2 ? ♦ 10 9 8 7 3 ♣ B 7 ♠ ? ♥ ? ♦ ? ♣ A H V ? punten oost: 10- N W O Z ♠ ? ♥ B ? ♦ ? ♣ 4 3 ? welke ♥ speelt west?  TAFELBLAD V-18.91

 25. TOETS LES 18 – VRAAG 4 DEEL 2 LES 19 zuid  4♥ ♠ A H V 6 2 ♥ 9 8 5 4 ♦ A ♣ 8 6 5 slag 1: ♣A (oost) slag 2: ♣H (oost) slag 3: ♣V  zuid troeft met ♥B ♠ 10 8 5 ♥ A 10 2 ? ♦ 10 9 8 7 3 ♣ B 7 ♠ ? ♥ ? ♦ ? ♣ A H V ? punten oost: 10- N W O Z analyse: oost heeft getoond: ♣AHV = 9 punten dus overige punten verder bij zuid!! ♠ ? ♥ B ? ♦ ? ♣ 4 3 ? zuid heeft van de ♥-honneurs ♥ HVB welke ♥ speelt west?  TAFELBLAD V-18.91

 26. TOETS LES 18 – VRAAG 4 DEEL 2 LES 19 zuid  4♥ slag 1: ♣A (oost) slag 2: ♣H (oost) slag 3: ♣V  zuid troeft met ♥B ♠ 10 8 5 ♥ A 10 2 ♦ 10 9 8 7 3 ♣ B 7 ♠ ? ♥ ? ♦ ? ♣ A H V ? N W O Z ♠ ? ♥ H V B ? ♦ ? ♣ 4 3 ? mogelijkheid 1 west troeft over met ♥A zuid komt aan slag en trekt met ♥ HV de troeven 4♥ C TAFELBLAD V-18.91

 27. TOETS LES 18 – VRAAG 4 DEEL 2 LES 19 zuid  4♥ slag 1: ♣A (oost) slag 2: ♣H (oost) slag 3: ♣V  zuid troeft met ♥B ♠ 10 8 5 ♥ A 10 2 ♦ 10 9 8 7 3 ♣ B 7 ♠ ? ♥ ? ♦ ? ♣ A H V ? N W O Z ♠ ? ♥ H V B ? ♦ ? ♣ 4 3 ? mogelijkheid 2 west troeft niet over (zuid blijft aan slag) en speelt bijvoorbeeld ♦3bij hoeveel ♥-slagen maakt west nu?  TAFELBLAD V-18.91

 28. TOETS LES 18 – VRAAG 4 DEEL 2 LES 19 zuid  4♥ mogelijkheid 2 west troeft niet over zuid en gooit bijvoorbeeld ♦3 ♠ 10 8 5 ♥ A 10 2 ♦ 10 9 8 7 3 ♣ B 7 west maakt twee♥-slagen! zuid speel ♥H, west neemt met ♥ A zuid kan ♥V maken, maar west maakt altijd weer ♥10 N W O Z ♠ ? ♥ H V B ? ♦ ? ♣ 4 3 ? 4♥ -1 4 verliezers 2 in ♥ 2 in♣ TAFELBLAD V-18.91

 29. DEEL 2 LES 19 CONCLUSIE MET A10x ACHTER HVB DE HEER NIET OVERTROEVEN MET HET AAS  LEVERT DAARNA TWEE SLAGEN OP IN HET ALGEMEEN OVERTROEVEN KAN WEL EENS EEN SLAG KOSTEN

 30. Uitkomen DEEL 2 LES 19 Hoofdstuk 20  x

 31. UITKOMEN BIJ SA-CONTRACTEN DEEL 2 LES 19 HET DOEL A Eigen kleur vrijspelen • Start met lange kleur B Geen slag weggeven • Kies veilige uitkomst C Informatie voor partner • Afspraken over uitkomstkaart

 32. UITKOMEN TEGEN SA SAMENVATTING DEEL 2 LES 19 A H V B 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Hoogste van (gebroken) serie 2. Kleintje belooft plaatje 3. Top of nothing de 10 en de 6 zijn verwarrend

 33. UITKOMEN BIJ SA-CONTRACTEN DEEL 2 LES 19 • RANGORDE UITKOMEN: • SERIE • KLEINTJE/PLAATJE • TOP OF NOTHING

 34. DEEL 2 LES 19 OEFENINGEN HAND 1 T/M 3 TAFELBLAD V-19.71 UITWERKING

 35. CONTRACT 3SA DEEL 2 LES 19 1 ♠ B ♥ A H B 2 ♦ V B 4 3 ♣ 8 7 4 2 analyse? TAFELBLAD V-19.71 HAND 1 T/M 3

 36. CONTRACT 3SA analyse: ♠B  singleton ♥A  (gebroken) serie ♦3  kleintje/plaatje ♣8  top of nothing DEEL 2 LES 19 1 ♠ B ♥ A H B 2 ♦ V B 4 3 ♣ 8 7 4 2 TAFELBLAD V-19.71 HAND 1 T/M 3

 37. CONTRACT 3SA DEEL 2 LES 19 1 ♠ B ♥ A H B 2 ♦ V B 4 3 ♣ 8 7 4 2 ♠B  singleton ♥A  (gebroken) serie ♦3  kleintje/plaatje ♣8  top of nothing ♥ A 2 ♠ H V 4 3 ♥ 9 8 5 ♦ H 8 5 ♣ 8 6 4 analyse? TAFELBLAD V-19.71 HAND 1 T/M 3

 38. CONTRACT 3SA DEEL 2 LES 19 1 ♠ B ♥ A H B 2 ♦ V B 4 3 ♣ 8 7 4 2 ♥ A analyse: ♠3  kleintje/plaatje ♥9  top of nothing ♦5  kleintje/plaatje ♣8  top of nothing 2 ♠ H V 4 3 ♥ 9 8 5 ♦ H 8 5 ♣ 8 6 4 TAFELBLAD V-19.71 HAND 1 T/M 3

 39. CONTRACT 3SA DEEL 2 LES 19 1 ♠ B ♥ A H B 2 ♦ V B 4 3 ♣ 8 7 4 2 ♥ A 2 ♠ H V 4 3 ♥ 9 8 5 ♦ H 8 5 ♣ 8 6 4 ♠ 3 ♠3  kleintje/plaatje ♥9  top of nothing ♦5  kleintje/plaatje ♣8  top of nothing 3 ♠ H V 10 5 ♥ 9 7 6 3 ♦ A 9 ♣ V B 9 analyse? TAFELBLAD V-19.71 HAND 1 T/M 3

 40. CONTRACT 3SA DEEL 2 LES 19 1 ♠ B ♥ A H B 2 ♦ V B 4 3 ♣ 8 7 4 2 ♥ A 2 ♠ H V 4 3 ♥ 9 8 5 ♦ H 10 5 ♣ 8 6 4 ♠ 3 analyse: ♠H  (gebroken) serie ♥9  top of nothing ♦A  doubleton ♣V  (gebroken) serie 3 ♠ H V 10 5 ♥ 9 7 6 3 ♦ A 9 ♣ V B 9 TAFELBLAD V-19.71 HAND 1 T/M 3

 41. CONTRACT 3SA DEEL 2 LES 19 1 ♠ B ♥ A H B 2 ♦ V B 4 3 ♣ 8 7 4 2 ♥ A 2 ♠ H V 4 3 ♥ 9 8 5 ♦ H 10 5 ♣ 8 6 4 ♠ 3 3 ♠ H V 10 5 ♥ 9 7 6 3 ♦ A 9 ♣ V B 9 ♠ H ♠H  (gebroken) serie ♥9  top of nothing ♦A  doubleton ♣V  (gebroken) serie TAFELBLAD V-19.71 HAND 1 T/M 3

 42. UITKOMEN BIJ TROEFCONTRACTEN DEEL 2 LES 19 HET DOEL A Om slag(en) te ontwikkelen, zoals bij SA • Start met serie • Enige kracht • BETER GEEN Top of Nothing B Om introever te maken • Start met singleton • Start met doubleton – BIJNA NOOIT

 43. SAMENVATTING UITKOMEN Uitkomen bij troefcontracten  driekaart of langer DEEL 2 LES 19 A H V B 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Hoogste van (gebroken) serie Kleintje belooft plaatje Liever geen Top of Nothing Uitkomen bij troefcontracten  korte kleuren singleton doubleton (de hoogste)

 44. UITKOMEN: DE RANGORDE DEEL 2 LES 19 SA serie kleintje/plaatje Top Of Nothing TROEF serie singleton kleintje/plaatje Top Of Nothing

 45. DEEL 2 LES 19 OEFENINGEN HAND 4 T/M 6 TAFELBLAD V-19.71 UITWERKING

 46. CONTRACT 4♥ DEEL 2 LES 19 4 ♠ B ♥ 9 8 7 ♦ V B 10 3 ♣ 8 7 4 3 2 analyse? TAFELBLAD V-19.71 HAND 4 T/M 6

 47. CONTRACT 4♥ analyse: ♠B  singleton ♥9  top of nothing ♦V  serie ♣8  top of nothing DEEL 2 LES 19 4 ♠ B ♥ 9 8 7 ♦ V B 10 3 ♣ 8 7 4 3 2 TAFELBLAD V-19.71 HAND 4 T/M 6

 48. CONTRACT 4♥ DEEL 2 LES 19 4 ♠ B ♥ 9 8 7 ♦ V B 10 3 ♣ 8 7 4 3 2 ♠B  singleton ♥9  top of nothing ♦V  serie ♣8  top of nothing ♦ V 5 ♠ H 10 4 3 ♥ 9 8 5 ♦ H 8 5 ♣ 8 6 4 analyse? TAFELBLAD V-19.71 HAND 4 T/M 6

 49. CONTRACT 4♥ DEEL 2 LES 19 4 ♠ B ♥ 9 8 7 ♦ V B 10 3 ♣ 8 7 4 3 2 ♦ V analyse: ♠3  kleintje/plaatje ♥9  top of nothing ♦5  kleintje/plaatje ♣8  top of nothing 5 ♠ H 10 4 3 ♥ 9 8 5 ♦ H 8 5 ♣ 8 6 4 TAFELBLAD V-19.71 HAND 4 T/M 6

 50. CONTRACT 4♥ DEEL 2 LES 19 4 ♠ B ♥ 9 8 7 ♦ V B 10 3 ♣ 8 7 4 3 2 ♦ V 5 ♠ H 10 4 3 ♥ 9 8 5 ♦ H 8 5 ♣ 8 6 4 ♠ 3 ♠3  kleintje/plaatje ♥9  top of nothing ♦5  kleintje/plaatje ♣8  top of nothing 6 ♠ V 8 4 3 2 ♥ H 4 2 ♦ 3 ♣ V 9 8 3 analyse? TAFELBLAD V-19.71 HAND 4 T/M 6