slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH PowerPoint Presentation
Download Presentation
CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 25
Download Presentation

CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH - PowerPoint PPT Presentation

cyrus-livingston
164 Views
Download Presentation

CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH "Poznań seniorom - prezentacja zadań realizowanych w ramach Centrum Inicjatyw Senioralnych".

 2. CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH • Centrum Inicjatyw Senioralnych jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania • Celem działalności jest poprawa jakości życia seniorów, w tym zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym, szczególnie w obszarze edukacji, zdrowia, kultury i sztuki

 3. PUNKT INFORMACJI 50+ • Pierwszym krokiem do zachęcenia seniorów do aktywności jest dostęp do rzetelnej informacji • Aktualizujemy bazę danych organizacji pozarządowych, klubów seniora, instytucji, firm i podejmowanych przez nie inicjatyw przeznaczonych dla tej grupy społecznej • Upowszechnianie informacji: • - biuro CentrumIS (od pon-pt, 8.00-16.00) • strona internetowa (ok. 18 000 użytkowników od maja 2010) • cotygodniowy newsletter elektroniczny (600 subskrybentów) • stała rubryka w lokalnej prasie (Głos Wielkopolski, 50 wydań od listopada 2011) • newsletter telewizyjny (2 razy w miesiącu, dodatkowo w przypadku większych inicjatyw) • audycje radiowe (ok. 20 audycji) • wolontariusze informacyjni (20 osób) • profil na facebooku (ok. 500 znajomych)

 4. MIEJSCA PRZYJAZNE SENIOROM • System certyfikacji miejsc przyjaznych seniorom • Cel akcji - promowanie miejsc działających na terenie Poznania, takich jak kawiarnie, sklepy, instytucje kulturalne, użyteczności publicznej i inne, odpowiadające na potrzeby osób starszych, poprzez oferowanie atrakcyjnych produktów i usług, stosowanie zniżek czy dostosowanie swojej architektury do potrzeb osób starszych • Do tej pory tytuł uzyskało 15 podmiotów m.in. biura podróży, kawiarnie, akademie 50+, kino, ośrodek dziennego wsparcia przy ZOL, szkoła językowa

 5. WOLONTARIAT 50+ I PORADNICTWO • PROMOCJA WOLONTARIATU WŚRÓD OSÓB 50+ • pośrednictwo wolontariatu • Poznańskie Forum Wolontariatu 50+ - praca nad strategią rozwoju w50+ • wolontariat informacyjny oraz w ramach imprez CentrumIS • PORADNICTWO I RZECZNICTWO • porady prawne • porady psychologiczne • punkt informacji ekonomicznej • (ok. 80 udzielonych porad)

 6. TARGI „ AKTYWNI 50+”- silver economy Cykliczne wydarzenie organizowane we współpracy międzysektorowej przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, Miasto Poznań i, od 2012 r., Samorząd Województwa Wielkopolskiego, koordynowane przez Centrum Inicjatyw Senioralnych. Odbyły się już trzy edycje, kolejna zaplanowana jest na marzec 2013 r.

 7. TARGI „ AKTYWNI 50+” - silver economy • Na targach prezentują się firmy posiadające ofertę dla osób 50+, dla których ważny jest odbiorca dojrzały • Oferta obejmuje tematykę związaną ze zdrowiem, pracą i edukacją, podróżami, sportem, urodą i stylem życia, pasjami, nowymi technologiami i mediami oraz prawem i finansami • To także przestrzeń dla organizacji pozarządowych i jednostek miejskich, które działają na rzecz osób po 50. roku życia i podejmują starania w celu ich aktywizacji

 8. TARGI „ AKTYWNI 50+”- silver economy • Powierzchnia targowa: • przestrzeń wystawiennicza (komercyjna i społeczna) • scena główna • sale warsztatowe • doradztwo zawodowe • scena sportowa, w tym scena nordic walking • strefa zdrowia – badania profilaktyczne • Iglica - koncerty

 9. TARGI „ AKTYWNI 50+” - statystyki I / II / III EDYCJA Liczba zwiedzających: 2000/3500/3600 Liczba wystawców komercyjnych: 35/40/70 Liczba wystawców społecznych: 35/56/60 Liczba warsztatów: 15/20/16 Liczba uczestników koncertów: 5500 osób Liczba uczestników aktywności sportowych 5000, w tym 1000 osób skorzystało ze szkoleń Nordic Walking Liczba uczestników warsztatów: 700 osób Liczba korzystających z badań profilaktycznych: 1000 osób

 10. SENIORALNI. POZNAŃ. Październikowy cykl wykładów otwartych, warsztatów, wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz drzwi otwartych w klubach i organizacjach seniorskich, instytucjach oraz miejscach przyjaznych seniorom. Cel: pobudzenie seniorów do działania poprzez edukację oraz manifestacja ich potencjału i zasobów Partnerzy: Akademia Trzeciego Wieku, Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku, Otwarta Wszechnica Ekonomiczna, Uniwersytet Każdego Wieku, Uniwersytet Artystyczny III Wieku

 11. SENIORALNI. POZNAŃ. • INAUGURACJA - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych • spotkanie na Starym Rynku, • przekazanie seniorom kluczy do miasta przez Prezydenta Miasta Poznania, • wręczenie certyfikatów MPS, • marsz aktywności seniorów - udział wzięło ok. 500 osób, • koncert inaugurujący

 12. SENIORALNI. POZNAŃ. • I EDYCJA- 2.500 korzystających • 23 wykłady otwarte • 20 warsztatów w Centrum IS • 16 partnerów w ramach drzwi otwartych – łączeni ponad 30 wydarzeń • II EDYCJA- 5.000 korzystających • 33 wykłady i warsztaty otwarte • 10 warsztatów w Centrum IS • 50 partnerów w ramach drzwi otwartych – łącznie ponad 150 wydarzeń

 13. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Projekt RECO – Regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych (INTERREG IVC, środki UE) Projekt AWAKE - Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu (Program GRUNDTVIG, środki UE) Międzynarodowa Konferencja Solidarności Międzypokoleniowej (w ramach projektu RECO)

 14. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA – regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych Projekt jest częścią mini-programu CREATOR i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Europejskiego Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC. Okres realizacji: 2 lata (01.2011-12.2012)

 15. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA CEL: Wymiana doświadczeń i identyfikacja dobrych praktyk w zakresie usług świadczonych osobom starszym, poprzez współpracę pomiędzy władzami publicznymi, uniwersytetami i stowarzyszeniami wolontariuszy z 5 regionów europejskich: Västerbotten (Szwecja), Häme (Finlandia), Lotaryngia (Francja), Brescia (Włochy), Północne Węgry, Wielkopolska (którą reprezentuje Centrum Inicjatyw Senioralnych).

 16. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA PROGRAM GRUNDTVIG w programie „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007 – 2013 AWAKE – Aging With Active Knowledge and Experience Czas trwania – 2 lata (08.2011 – 07.2013)

 17. Efektem końcowym będzie wypracowanie nowych programów i propozycji dla nauczycieli, trenerów oraz pracowników organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, którzy na co dzień zajmują się nieformalną i pozaformalną edukacją seniorów. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Celem projektu AWAKE jest udoskonalenie metod nauczaniai aktywizacji społecznej osób 50+, także poprzez wolontariat, w oparciu o sprawdzone w Europie sposoby nauczaniai aktywizacji osób starszych.

 18. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA • Partnerzy: • Centrum Wolontariatu V.S.S.P., Turyn, Włochy • Litewskie Stowarzyszenie Centrów Edukacji Osób Dorosłych, Wilno, Litwa • Stowarzyszenie Kobiet na rzecz zdrowego starzenia się, Madryt, Hiszpania • Centrum Transferu Innowacji Edukacji, Jelgava, Łotwa • Stowarzyszenie "Edukacja przez całe życie", Targu-Jiu, Rumunia

 19. STORYTELLING (opowiadanie historii) Storytelling - opowiadanie historiistanowi dobrą praktykę zaobserwowaną przez zespół Centrum Inicjatyw Senioralnych podczas wizyty studyjnej w szwedzkim mieście Umea, która była jednym z działań w ramach międzynarodowego projektu RECO – Regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych, realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Storytelling – opowiadanie historii jest metodą, mającą na celu usprawnienie i wzbogacenie sposobów opieki nad osobami starszymi, głównie poprzez ćwiczenie umysłu, dzięki ich aktywnemu, na miarę indywidualnych możliwości, uczestnictwu w opowiadanej historii, angażowaniu emocji, przywoływaniu wspomnień i otwarciu seniorów na doświadczenie magii słowa mówionego. Storytelling – opowiadanie historii w Poznaniu W ramach projektu, we współpracy z Teatrem Nowym, przeszkolimy grupę wolontariuszy (5 warsztatów), którzy przeprowadzą cykl sesji dla kilku wybranych grup seniorów, zamieszkujących domy pomocy społecznej (styczeń-luty 2013). Do przeprowadzenia szkolenia zaprosiliśmy aktora Teatru Nowego, Aleksandra Machalicę, który nauczy przyszłych opowiadaczy historii pracy z ciałem, emocjami, głosem, a to wszystko po to, by jak najlepiej przygotować uczestników szkolenia do opowiadania historii seniorom. Efekty pracy przedstawione zostaną w grudniu w Teatrze Nowym – seniorzy otrzymają bezpłatne wejściówki.

 20. CENTRUMIS I POLSKIE TOWARZYSTWO GERONTOLOGICZNE • „PEŁNI ŻYCIA I MĄDROŚCI. Kompleksowy program edukacji zdrowotnej i aktywizacji społecznej seniorów” • Organizowanie w ramach „latającego uniwersytetu gerontologicznego”: • zajęć (warsztatów, wykładów, porad) edukacyjno - gerontologicznych, z zakresu profilaktyki zdrowia i promocji zdrowego stylu życia, • zajęć (warsztatów, wykładów, porad)z zakresu promocji aktywności społecznej i wolontariatu, • zajęć (warsztatów, wykładów, porad)z zakresu aktywności fizycznej, • Powierzchnia zdrowotna w ramach targów Aktywni 50+ • Konferencja ogólnopolska o tematyce gerontologicznej

 21. PROJEKT: manAGEr • Bodźcem do stworzenia „Projektu: manAGEr. Zaprojektuj swoją starość”był sukces filmu pt. „Drogi dwudziestoletni” w internecie (180 tys. wejść na youtube) - jego bohaterami są seniorzy, którzy w niebanalny sposób kierują przesłanie dla młodego pokolenia • Centrum Inicjatyw Senioralnych opracowało scenariusz spotkania z młodzieżą szkół średnich, traktujący nagranie jako pretekst dla edukacji do starości oraz rozmowy na temat solidarności międzypokoleniowej • Do końca roku scenariusz zostanie zrealizowany pilotażowo wśród uczniów II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu

 22. Nagrody, wyróżnienia • Październik 2010 – wyróżnienie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych tytułem samorządu przyjaznego seniorom, czyli przeciwdziałającego wykluczeniu osób starszych. Miasto Poznań nagrodzone zostało m.in. za projekt targi "Aktywni 50+" • Październik 2012 - w konkursie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych „Samorząd Przyjazny Edukacji Osób Starszych i Integracji Międzypokoleniowej” projekt CentrumIS "Senioralni. Poznań" jako laureat etapu okręgowego weźmie udział w etapie ogólnopolskim. Wyniki ogłoszone zostaną w listopadzie. • Projekt Centrum Inicjatyw Senioralnych pn. „Miasto otwarte dla wszystkich – działalność Centrum Inicjatyw Senioralnych jako przykład promocji aktywnego starzenia się w Poznaniu” zajęło 2 miejsce w konkursie „Środowiska przyjazne osobom starszym” w ramach Europejskiego Roku 2012 ogłoszonego przez Komisje Europejską - oficjalne wręczenia nagród miało miejsce 13 listopada 2012 r. w Brukseli

 23. KONTAKT Centrum Inicjatyw Senioralnych ul. Mickiewicza 9A 60-883 Poznań tel./fax 61 8472111 tel. 61 8423509 www.centrumis.pl www.facebook.com/Centrumis centrum@centrumis.pl