tereny inwestycyjne n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tereny Inwestycyjne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tereny Inwestycyjne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Tereny Inwestycyjne - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Tereny Inwestycyjne. Tarnów, Grudzień 2008. Tereny Inwestycyjne Spis Treści. 1. Tereny inwestycyjne Tarnowa 2. Planowane tereny pod inwestycje w regionie tarnowskim 3. Tereny inwestycyjne sąsiednich Gmin. Tereny Inwestycyjne Tarnowa. Lokalizacja Tarnowa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Tereny Inwestycyjne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tereny inwestycyjne

Tereny Inwestycyjne

Tarnów, Grudzień 2008

tereny inwestycyjne spis tre ci
Tereny InwestycyjneSpis Treści

1. Tereny inwestycyjne Tarnowa

2. Planowane tereny pod inwestycje w regionie tarnowskim

3. Tereny inwestycyjne sąsiednich Gmin

lokalizacja tarnowa
Lokalizacja Tarnowa
 • Miasto Tarnów położone jest we wschodniej części województwa małopolskiego, nad rzeką Białą
 • Na obszarze 72,4 km2 mieszka ok. 116 tys. ludzi
 • Tarnów jest drugim co do wielkości i potencjału gospodarczego po Krakowie miastem województwa
 • Odgrywa istotną rolę jako ośrodek przemysłu i handlu
slide5

Lokalizacja Tarnowa

 • Położenie przy trasie międzynarodowej A4 wschód-zachód
 • Położenie 86 km na wschód od Krakowa i 290 km na południe od Warszawy
 • W kierunku południe – północ - połączenia z portami Morza Bałtyckiego i krajami południowymi Europy, drogami krajowymi nr 73 i 75
 • Budowa autostrady A4 - planowane zakończeniewęzła Krzyska w roku 2012
 • Dojazd do granicy z Ukrainą (Medyka) - 3,5 godziny
 • Dojazd do granicy ze Słowacją (Konieczna) - 2 godziny
 • Dojazd do międzynarodowych portów lotniczych:

Kraków – 90 km, Rzeszów – 95 km

 • Ważny węzeł kolejowy – wszystkie komercyjne

przewozy kolejowe na południe Europy przechodzą

przez Tarnów

slide8

Park Przemysłowy „Mechaniczne”

Typ: tereny poprzemysłowe,

objęte statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Obszar całkowity: 10 ha

Wynajęte: 90%

Liczba podmiotów: 13

Branże: produkcja elementów ze stali,

produkcja mebli, branża drukarska,

produkcja paneli fotowoltaicznych,

logistyka, usługi remontowe, produkcja

systemów rynnowych, odzysk odpadów

fotochemicznych, krawiectwo,

produkcja altanek ogrodowych.

slide12

Park Przemysłowy „Czysta”

Typ: teren typu brownfield,

Specjalna Strefa Ekonomiczna

Obszar całkowity: 30 ha

Zajęte: 90%

Liczba inwestorów: 11

Dostępna działka o powierzchnia:1,4 ha

Branże: produkcja farb i lakierów przemysłowych, produkcja elementów do moskitier ramkowych, produkcja elementów z tworzyw sztucznych, produkcja wyrobów styropianowych, branża drukarska, branża budowlana, produkcja betonowych kształtek wieńcowych, produkcja zaworów do aerozoli, produkcja elementów mechaniki precyzyjnej, części lotniczych, karniszy i części dekoracji okien.

park przemys owy czysta infrastruktura techniczna dzia ki
Park Przemysłowy „Czysta”Infrastruktura techniczna działki

Energia elektryczna  4 MW (dostępne)

Woda  Ø 225 mm

Kanalizacja ściekowa  Ø 1500 mm

Kanalizacja burzowa  Ø 600 mm

Gaz  Ø 160 mm

Telekomunikacja  światłowody

slide16

Zielony Park Przemysłowy „Kryształowy”

 • Położenie:
 • - teren położony w północnej części Tarnowa - w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się drogi wylotowe z miasta, w tym droga krajowa nr 73 na Warszawę
 • przez teren Parku przebiegają czynne tory kolejowe, wykorzystywane przez działające na jego terenie
 • przedsiębiorstwa, posiadające własne bocznice
 • w przyszłości w pobliżu zlokalizowany będzie zjazd z autostrady A4
 • Ukształtowanie i uzbrojenie terenu:- teren płaski. Na obszarze Parku obecne są podstawowe media, takie jak: woda, energia elektryczna, gaz i ciepło. Działają min. stacja transformatorowa 110/15kV oraz ciepłownia MPEC.
slide17

Zielony Park Przemysłowy „Kryształowy”

Powierzchnia: 350 ha

Zajęte: 40%

Liczba inwestorów: 40

Firmy w parku:

Fabryka Silników Elektrycznych „TAMEL”, Profitech Sp. z o.o., Domex Sp. Jawna, Fritar S.A., Unopol Sp. Jawna, Cegbud- Cegielnia Krzyż, FH Kwant,Bruk-Bet, Huta Szkła Ewa, Eltar,

Goodyear.

Branże:

produkcja elementów budowlanych, produkcja elementów ze stali, elektromechanika, produkcja spożywcza, produkcja szkła, logistyka.

Dostępna działka o powierzchni ok. 4,7 ha stanowiąca własność Gminy Miasta Tarnowa.

planowane tereny pod inwestycje w regionie tarnowskim1
Planowane tereny pod inwestycje w regionie tarnowskim

CMENTARNA

NIEDOMICKA -ŚCIEŻKI

KARD. WYSZYŃSKIEGO – CZYSTA III

MECHANICZNE „NOWE”

slide21

Rejon ulicy Kard. WyszyńskiegoCzysta III

 • Położenie:
 • teren położony przy zachodniej obwodnicy miasta, po północnej stronie rowu chyszowskiego
 • Przeznaczenie:
 • niezabudowany, użytkowany rolniczo, w trakcie zmiany miejscowego planu
 • zagospodarowania przestrzennego
 • Dostępna powierzchnia:
 • prowadzone są negocjacje z właścicielami terenu, planowany zakup 27 ha
slide23

Mechaniczne „Nowe”

 • Położenie:
 • teren położony jest w Tarnowie, na
 • południe od ulicy Mościckiego, na
 • północ od Parku Przemysłowego „Mechaniczne”, od południa graniczy z terenem specjalnej strefy ekonomicznej
 • Przeznaczenie:
 • tereny przemysłowe
 • struktura obszaru jest niejednorodna, wewnątrz znajduje się kilka działek
 • będących własnością osób fizycznych. Procedura wykupu działek w toku
 • Dostępna powierzchnia:
 • - powierzchnia obszaru będąca własnością
 • Gminy Miasta Tarnowa - 9,54 ha
 • - powierzchnia obszaru będąca własnością osób prywatnych – 3,01 ha
rejon ulic niedomicka cie ki1
Rejon ulic Niedomicka -Ścieżki
 • Położenie:
 • - teren położony w północnej części Tarnowa, w rejonie ulic Niedomicka- Ścieżki przyległy od strony południowej do projektowanej autostrady A-4
 • Przeznaczenie:
 • - teren w 90 % wolny od zabudowy, użytkowany rolniczo, w części wschodniej przylega do linii kolejowej Tarnów - Szczucin
 • w pasie terenu przyległym do ul. Mroźnej posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie w studium - obszary przemysłowo- składowe
 • - pozostały obszar w trakcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Dostępna powierzchnia:
 • - powierzchnia obszaru będąca własnością Gminy Miasta Tarnowa - 7,64 ha,
 • - własność osób prywatnych - ok. 90 ha.
slide27

Teren przy ul. Cmentarnej

 • Położenie:
 • - teren dostępny komunikacyjnie z drogi E-73 (Tarnów – Warszawa)
 • - teren w pobliżu zjazdu z projektowanej autostrady A4 (węzeł Krzyski ok. 3 km)
 • Przeznaczenie:
 • planowane zagospodarowanie terenu – przemysł i usługi
 • teren wolny od zabudowy, w części zachodniej utwardzony, jako pozostałość po byłej giełdzie rolno – towarowej
 • struktura obszaru jest niejednorodna, wewnątrz znajduje się kilka działek stanowiących własność osób fizycznych. Procedura wykupu działek w toku - dostępna infrastruktura techniczna: woda, kanalizacja, energia elektryczna
 • Dostępna powierzchnia:
 • - kompleks ok. 19 ha
tereny inwestycje s siednich gmin
Tereny inwestycje sąsiednich Gmin

ODPORYSZÓW

BRZOZÓWKA

WOLA RZĘDZIŃSKA

ŁADNA

slide31

Wola Rzędzińska

 • Położenie:
 • - teren wyznaczony na rysunku symbolem P,położony 7 km od centrum Tarnowa
 • Przeznaczenie:
 • - tereny zurbanizowane i zabudowane - techniczno-produkcyjne
 • - dopuszcza się zagospodarowanie:
 • budynki użyteczności publicznej
 • obiekty handlu, gastronomii i rzemiosła produkcyjnego
 • maszyny i stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
 • stacje paliw i urządzenia obsługi komunikacji
 • ogólnodostępne parkingi
 • odzysk lub unieszkodliwianie odpadów
 • Dostępna powierzchnia: ok. 150 ha
slide34

Ładna

 • Położenie:
 • teren położony jest przy drodze krajowej E-4, 7 km od Tarnowa
 • Przeznaczenie:
 • tereny 17U i 24U przeznaczone pod usługi komercyjne, dopuszcza się m.in.: lokalizację zakładów rzemieślniczych i drobnej wytwórczości oraz obiektów usługowych obsługi komunikacyjnej,
 • realizację parkingów,ciągów pieszo-
 • jezdnych i ścieżek rowerowych, sieci
 • i urządzeń infrastruktury technicznej.
 • teren 10P przeznaczony pod lokalizację zabudowy techniczno-produkcyjnej, dopuszcza się m.in.: lokalizację obiektów zaplecza technicznego, magazynowego, usługowego, socjalnego i biurowego produkcji oraz obiektów związanych z ekspozycją i dystrybucją wyrobów produkcji, obiektów usług i urządzeń produkcji rolnej,
 • hodowlanej, ogrodniczej oraz leśnej i rybackiej.
 • Dostępna powierzchnia: 46 ha
 • - 17U – 12 ha, 24U – 11 ha, 10P – 23 ha
slide36

Brzozówka

 • Położenie:
 • tereny wyznaczone na rysunku symbolem P,
 • położone 7 km od Tarnowa
 • Przeznaczenie:
 • tereny obiektów produkcyjnych, składów
 • i magazynów
 • wyklucza się lokalizację przedsięwzięć
 • mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • - dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych
 • Dostępna powierzchnia: 27,37 ha
 • - 1P – 13,68 ha, 2P – 13,69 ha
slide37

Brzozówka

 • Położenie:
 • tereny wyznaczone na rysunku symbolami U,
 • położone 7 km od Tarnowa
 • Przeznaczenie:
 • tereny zabudowy usługowej z zakresu usług
 • publicznych
 • wyklucza się lokalizację przedsięwzięć
 • mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • - dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej
 • Dostępna powierzchnia: 11,60 ha
 • - 1U – 0,23 ha, 2U – 3,77 ha, 3U – 1,93 ha,
 • - 4U – 3,85 ha, 5U – 0,34 ha, 6U – 1,48 ha.
slide39

Odporyszów

 • Położenie:
 • teren położony jest około 22 km od Tarnowa, 4 km od centrum Żabna, gdzie krzyżują się drogi wojewódzkie Nowy Korczyn – Tarnów i Dąbrowa Tarnowska - Nowy Sącz
 • Dostępna powierzchnia:
 • 35 ha z możliwością powiększenia do 60 ha
 • Klasyfikacja gruntów:
 • - grunt klasy V i VI
tarnowski klaster przemys owy s a

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.

ul. Słowackiego 33-37

33-100 Tarnów

Tel. +48 14 627 75 94

Fax. +48 14 627 75 93

http://www.tkp.com.pl