Geografia política i humana d’Espanya. - PowerPoint PPT Presentation

cynthia-warren
geografia pol tica i humana d espanya n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Geografia política i humana d’Espanya. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Geografia política i humana d’Espanya.

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Geografia política i humana d’Espanya.
96 Views
Download Presentation

Geografia política i humana d’Espanya.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Geografia política i humana d’Espanya. Realitzat per:L’Adrià Hernàndez i Rodríguez.

 2. Índex. • Títol. Pàg.1 • Índex. Pàg.2 • Introducció. Pàg.3 • Segons la Constitució Espanyola... Pàg.4 • Quantes comunitats autònomes... Pàg.5 • Competències exclusives... Pàg.6 • Digues el per què(motius) la natalitat... Pàg.7 • Digues el per què(motius) l’esperança... Pàg.8 • Defineix: Creixement natural, saldo migratori i ... Pàg.9 • De què depèn el creixement i el decreixement... Pàg.10 • Conclusió. Pàg.11 • Bibliografia. Pàg.12 • Fi. Pàg.13

 3. Introducció. • Hola a tots i a totes, sóc l’Adrià H i he fet un power point de geografia política i humana d’Espanya per tal d’ayudar-nos a entendre millor aquest tema.

 4. 1.Segons la Constitució Espanyola, l’Estat s’organitza en: • Segons la Constitució Espanyola, l’Estat s’organitza en municipis, províncies i comunitats autònomes.

 5. 2.Quantes comunitats autònomes i ciutats autònomes trobem a l’estat Espanyol? • A l’estat Espanyol trobem 17 comunitats autònomes i 2 ciutats autònomes(Cèuta i Melilla)

 6. 3.Competències exclusives del govern central de Madrid. • Les competències del govern de Madrid són: La moneda, l’exèrcit i les relacions amb altres països.

 7. 4.Digues per què(motius)la natalitat és baixa al nostre país. Al nostre país, la natalitat és baixa per diversos motius: Ha baixat el nombre de fills per parella, l’augment de l’edat en què es té el primer fill, planificació familiar, la incorporació de la dona al mercat laboral i que les parelles opten a tenir pocs fills per poder-los dedicar més atenció.

 8. 5.Digues el per què (motius)l’esperança de vida és tan alta al nostre país. • Al nostre país, l’esperança de vida és molt alta per: Els avenços a la medicina, l’accés de tothom a un centre sanitari públic, els avenços mèdics i la natalitat infantil molt baixa.

 9. 6.Defineix: Creixement natural, saldo migratori i població aciva. • Creixement natural:El creixement natural és la diferència entre el nombre de naixements i de morts. • Saldo migratori: El saldo migratori és la diferència entre el nombre de gent que marxa del país (emigrants) i la que arriba (immigrants) • Població activa: La població activa és el conjunt de persones que tenen entre 16 i 65 anys que poden fer una activitat professional, tant si estan ocupats com si estan a l’atur.

 10. 7. De què depèn el creixement i el decreixement d’una població? • El creixement i el decreixement d’una població depèn del creixement natural i el saldo migratori d’una població.

 11. Conclusió. • Espero que tots tinguem més clar aquest tema i desitjar a tots i a totes sort per l’examen.

 12. Bibliografia. • Imatges google. • Resum de la Dolors. • Programa power point.

 13. Fi