slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rīgas domes prioritārie lielmēroga satiksmes infrastruktūras projekti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rīgas domes prioritārie lielmēroga satiksmes infrastruktūras projekti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Rīgas domes prioritārie lielmēroga satiksmes infrastruktūras projekti - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Rīgas domes prioritārie lielmēroga satiksmes infrastruktūras projekti. RD Investīciju un uzņēmējdarbības veicināšanas padome, 2011.gada 27.janvārī. RD Pilsētas attīstības departamenta Projektu vadības un attīstības direkcijas vadītājs Andis Kublačovs. Rīgas maģistrālo ielu tīkls.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rīgas domes prioritārie lielmēroga satiksmes infrastruktūras projekti' - cyndi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Rīgas domes prioritārie lielmēroga satiksmes infrastruktūras projekti

RD Investīciju un uzņēmējdarbības veicināšanas padome,

2011.gada 27.janvārī

RD Pilsētas attīstības departamenta

Projektu vadības un attīstības direkcijas vadītājs

Andis Kublačovs

r gas ma istr lo ielu t kls
Rīgas maģistrālo ielu tīkls
 • Nepietiekams ceļu tīkls lielā pilsētā palielina sastrēgumus, kas noved pie augsta gaisa piesārņojuma un lielāka degvielas patēriņa.
 • Pilsētas maģistrālā ielu/ ceļu tīkla pilnveidojumi šādā gadījumā padara pilsētu stiprāku, efektīvāku, un, visdrīzāk,ilgtspējīgāku.
slide3

Pamatojums

projektu izvēlei

Rīgas ceļu tīkla pasākumi saskaņā ar Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāna (RPMP)

Rīcības programmu 2011.-2017.gadam

Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posms (Brīvības ielas dublieris)

RPMP apstiprināts

RPMP Vadības komitejā

2010.gada 17.decembrī

Raņķa dambja un Vienības gatves, Mūkusalas ielas savienojums

slide4

Ziemeļu koridora 1.posma (Brīvības ielas dubliera)

 • Starta projekts

Projekta virzītājs

RD Pilsētas attīstības departaments

slide5

Starta projekta

trases novietojums

Starta projekta trases ģeogrāfiskais novietojums pilnībā iekļaujas 2009.gada septembrī apstiprinātā Ziemeļu koridora 1.posma skiču projekta noteiktajās robežās - no valsts galvenā autoceļa A2 (Rīga – Sigulda) pie Berģiem līdz Gustava Zemgala gatvei (Austrumu maģistrālei).

Specifiski starta projekta vajadzībām skiču projekts tika precizēts un pārskaņots 2010.gada novembrī.

 • Trases garums 9,5 km.
 • Autoceļš ar divām kustības joslām katrā virzienā, kas projektēts saskaņā ar standartu LVS 190-2:19994.
 • Starta projekta risinājums ietver teritorijas rezervēšanu un nepieciešamo būvkonstrukciju un komunikāciju izveidi, kuras nākotnē nodrošinātu iespējami vienkāršu trases pārbūvi par autoceļu ar trīs kustības joslām katrā virzienā ar minimālām papildus izmaksām.
slide6

Starta projekta

tehniskā informācija

 • 5 daudzlīmeņu krustojumi – ar autoceļu A2, Jaunciema gatvi, Mārkalnes ielu, Viskaļu ielu un Gustava Zemgala gatvi;
 • Ērti savienojumi ar Kokneses prospektu, Ezermalas ielu, Lizuma ielu un Kanāla ielu;
 • Nepārtraukta satiksmes plūsma bez luksoforu objektiem;
 • Perspektīvā vienkārši pieslēdzams plānotais Baltezera apvedceļš;
 • Pamattrases vertikālais novietojums ir zemes līmenī – nav plānota tiltu (neskaitot pār Juglas upi un Juglas kanālu) vai tuneļu izbūve;
 • Savienojumos ar esošo ielu tīklu paredzēts izbūvēt arī tiltus un divlīmeņu struktūras;
 • 250 m gara tilta izbūve pāri Juglas upei pie Makšķernieku ciema;
 • 105 m gara tilta izbūve (vecā rekonstrukcija) pāri Juglas kanālam pie Bukultiem;
slide7

Starta projekta

mērķi un uzdevumi

Konceptuāli Starta projekts ir daļa no Ziemeļu koridora projekta – tādēļ Starta projekta mērķis un uzdevumi neatšķiras no Ziemeļu koridora projekta mērķiem!

Starta projekta mērķis– uzlabot Rīgas transporta infrastruktūras sistēmu, nodrošinot pilsētas, reģiona un valsts izaugsmes iespējas ilgtermiņā.

slide8

Starta projekta

transporta ieguvumi

 • Īstenojot Starta projektu:
 • satiksmes intensitāte uz Brīvības gatves samazināsies par 34%, kā rezultātā ievērojami samazināsies satiksmes sastrēgumos uz Brīvības gatves pavadītais laiks un tiks nodrošināti labvēlīgāki apstākļi Rīgas pilsētas iedzīvotājiem;
 • samazināsies pārbraucienos pavadītais laiks maršrutā starp Bukultiem un Rīgas centru un ostu, kā arī starp TEN-T tīkla autoceļiem (A2 un A4 pie satiksmes mezgla pie Baltezera) un Rīgas ostu un pilsētas centru. Pārbraucienos pavadītais laiks virzienā no austrumiem uz pilsētas centru un no Pierīgas uz pilsētas centru un Rīgas ostu vidēji stundā rīta sastrēgumu periodā samazināsies par 30 – 50%.

Avots: AECOM pētījums, 2010

slide9

Starta projekta

ekonomiskie ieguvumi

Īstenojot Starta projektu, ekonomiskie ieguvumi, kas aprēķināti monetarizējot braucienu laika ietaupījumus, transporta līdzekļa ekspluatācijas izmaksu ietaupījumus, ceļu satiksmes negadījumu izmaksu ietaupījumus un emisiju izmaksu ietaupījumus 30 gadu periodā, vairāk kā 5 reizes pārsniedz Starta projekta īstenošanas izmaksas (aprēķinātā izmaksu-ieguvumu attiecība Starta projektam ir 5,1).

Starta projektam, ja tas tiek ieviests atsevišķi, ir pozitīva ieguldījumam atbilstošā vērtība.

Avots: AECOM pētījums, 2010

slide10

Starta projekta

ieguvumu vērtība naudas izteiksmē

Avots: AECOM pētījums, 2010

slide11

Starta projekta

izmaksu-ieguvumu attiecība

Starta projekta izmaksu un ieguvumu attiecības neto monetāro vērtību salīdzinājums:

Avots: AECOM pētījums, 2010

slide12

Starta projekta

būvniecības izmaksas

* Starta projekta būvniecības izmaksas noteiktas atbilstoši 2010.gadā noslēgtajām būvniecības izmaksu tāmēm Latvijā

Avots: SIA ”Transportbūvju konsultācijas” pētījums, 2010

slide13

Starta projekta īstenošanas kopējās

izmaksas *

* PVN – KF attiecināmās izmaksas

Kohēzijas fonda finansējums, LVL 63 184 410

(pieņemot, ka KF finansējuma intensitāte ir 85%)

Rīgas domes līdzfinansējums, LVL 20 150 190

(RD līdzfinansējums 15% un neattiecināmās izmaksas –

nekustamo īpašumu atsavināšanas izmaksas)

ra a dambja un vien bas gatves m kusalas ielas savienojums

Raņķa dambja un Vienības gatves, Mūkusalas ielas savienojums

(Rīgas brīvostas savienojums ar VIA Baltica dienvidu ievadu Rīgā)

Projekta virzītājs

RD Pilsētas attīstības departaments

ra a dambja un vien bas gatves m kusalas ielas savienojums1
Raņķa dambja un Vienības gatves, Mūkusalas ielas savienojums
 • Izstrādāts skiču projekts.
 • Būvprojekta nodošanas termiņš 2011.gada jūnijs.
 • Rīgas domē apstiprināts Administratīvā centra Torņakalnā teritorijas detālplānojums, kas ietver šo infrastruktūras objektu.
 • Projekta mērķis – uzlabot satiksmes situāciju un samazināt smagā autotransporta ietekmi uz pilsētvidi Daugavas kreisajā krastā, vienlaicīgi uzlabojot Daugavas kreisā krasta ostas termināļu sasniedzamību.

Plānotā tuneļa segments Torņakalna administratīvā centra teritorijas detālplānojumā

projekta tehnisk inform cija
Projekta tehniskā informācija
 • Trases garums 2.5 km.
 • 4-6 satiksmes joslas ar sadalošo joslu.
 • 9 luksoforu objekti.
 • Tilta rekonstrukcija pār Kīleveina grāvi.
 • Slēgts transporta tunelis 640 m garumā, kas savienos Raņķa dambi un Vienības gatvi.
 • 3 sūkņu stacijas, 1 transformatoru apakšstacija.
 • Uzvaras bulvāra un Raņķa dambja krustojuma pārbūve.
 • Jauna piebraucamā ceļa izbūve trolejbusu galapunkta teritorijai.
projekta tehnisk inform cija1
Projekta tehniskā informācija
 • Saskaņā ar veiktajiem satiksmes modelēšanas rezultātiem vidējais braukšanas laika patēriņš šī projekta izbūves apkaimē samazināsies par 30-50%.
 • Orientējošās būvniecības izmaksas 82 milj. LVL.
 • Projekta īstenošanai ir nepieciešams atsavināt 23 īpašumus: zeme 24111 m2 , četras dzīvojamās mājas un 14 nedzīvojamas ēkas (t.sk. komercīpašumi).
paldies par uzman bu

Paldies par uzmanību!

RD Pilsētas attīstības departamenta

Projektu vadības un attīstības direkcijas vadītājs

Andis Kublačovs

andis.kublacovs@riga.lv