Підготовка кошторису середньострокових витрат на рівні сектору - PowerPoint PPT Presentation

cyndi
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Підготовка кошторису середньострокових витрат на рівні сектору PowerPoint Presentation
Download Presentation
Підготовка кошторису середньострокових витрат на рівні сектору

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Presentation Description
159 Views
Download Presentation

Підготовка кошторису середньострокових витрат на рівні сектору

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Підготовка кошторисусередньострокових витрат на рівні сектору Семінар, жовтень 2009 року

  2. Мета складання кошторису середньострокових витрат: Пов’язати між собою процеси формування політики, планування та бюджетування так, щоб привести структуру витрат у відповідність з чітко встановленими політичними пріоритетами та наявними ресурсами Пригадаємо найважливіше....

  3. КСВ встановлює зв’язок між цілями, політикою сектору і розподілом державних витрат КСВ сприяє інтеграції процесів формування політики, планування та бюджетування в рамках секторального підходу, а також узгодженню та координації програм організацій-донорів З урахування вищезазначеного, КСВ закладає основу реформування програми витрат у секторі КСВ дозволяє виважено поєднати інвестиції з регулярним бюджетним фінансуванням КСВ запроваджує трирічний строк бюджетного планування, що забезпечує кращу передбачуваність фінансування у майбутньому Основні вигоди від застосування КСВ

  4. 1. Попереднє визначення ресурсів 2. Складання переліку загальних цілей сектору і визначення основних напрямків реалізації програми 3. Для кожної програми: аналізуються ключові питання, що потребують вирішення; забезпечується реалізація сформованої політики і досягнення встановлених цілей; аналізується роль уряду; оцінюється вплив програми на розподіл державних витрат у майбутньому (частка сукупних ресурсів сектору; заходи з підвищення ефективності); презентуються пріоритетні заходи, що мають бути здійснені протягом наступних 3 років, і необхідні зміни у розподілі ресурсів 4. Підготовка рекомендацій щодо перерозподілу ресурсів протягом наступних 3 років з метою встановлених пріоритетів і досягнення секторальних цілей Основні складові підготовки КСВ

  5. Основна увага приділяється загальним витратам на потреби сектору в цілому Фінансування витрат включає міжнародну допомогу Запровадження механізмів перерозподілу ресурсів у разі зміни пріоритетів Що це означає на практиці?

  6. Інституційно-організаційні заходи Призначити координатора розробки КСВ з числа посадовців чільного міністерства у даному секторі Створити робочу групу з розроблення КСВ у складі представників усіх задіяних у процесі міністерств і відомств (наприклад, Міагрополітики, Мінфіну, Мінекономіки) Створити робочу групу з питань застосування секторального підходу, до якої входитимуть представники організацій донорів, і яка співпрацюватиме з робочою групою з розроблення КСВ Розробити стратегію витрат протягом 2-3 місяців (див. приклад Молдови на наступному слайді) Хто, що і коли робить?

  7. Графік розроблення КСВ

  8. Секторальний КСВ сприяє застосуванню стратегічного підходу до планування витрат КСВ сприяє запровадженню інтегрованого підходу до планування заходів і бюджетування у даному секторі, на основі якого організації-донори можуть узгодити свої програми і підпорядкувати їх принципам секторального підходу Розробка КСВ потребує доброї інституційно-організаційної підготовки та запровадження прозорих правил розподілу ресурсів Надзвичайно важливою є ретельна пріоритезація заходів та розрахунок їх вартості в умовах нестачі бюджетних коштів; Перш, ніж починати реалізацію нових ініціатив, необхідно проаналізувати вже існуючі фінансові зобов'язання Підводимо підсумки