Tase 2025 joukkoliikenteen joukkoliikenteen seudullinen j rjest minen liikennej rjestelm n k kulma
Download
1 / 12

Suunnitteluryhmän ehdotus seudullisen joukkoliikenteen järjestämiseksi - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

TASE 2025 JOUKKOLIIKENTEEN - Joukkoliikenteen seudullinen järjestäminen - liikennejärjestelmänäkökulma. Suunnitteluryhmän ehdotus seudullisen joukkoliikenteen järjestämiseksi. Pientyöryhmän valmistelema Tampere, Lempäälä, Ylöjärvi, lääninhallitus Käsitelty ja hyväksytty suunnitteluryhmässä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Suunnitteluryhmän ehdotus seudullisen joukkoliikenteen järjestämiseksi' - cynara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tase 2025 joukkoliikenteen joukkoliikenteen seudullinen j rjest minen liikennej rjestelm n k kulma

TASE 2025 JOUKKOLIIKENTEEN - Joukkoliikenteen seudullinen järjestäminen - liikennejärjestelmänäkökulma


Suunnitteluryhm n ehdotus seudullisen joukkoliikenteen j rjest miseksi
Suunnitteluryhmän ehdotus seudullisen joukkoliikenteen järjestämiseksi

 • Pientyöryhmän valmistelema

  • Tampere, Lempäälä, Ylöjärvi, lääninhallitus

 • Käsitelty ja hyväksytty suunnitteluryhmässä

 • Käsitelty 2 kertaa seudullisessa joukkoliikennetyöryhmässä

 • Käsitelty sekä siirtymäaikaa että lopputilannetta.

 • Perustuu:

  • Saatavilla oleviin ennakkotietoihin henkilöliikennelain uudistuksesta (tulee lausunnolle marraskuussa 2008)

  • TASE:n kaupunkiseudun liikennepoliittinen ohjelma

  • Liikennepoliittinen selonteko (3/3008)


Tarve seudullisen joukkoliikenteen kehitt miseen
Tarve seudullisen joukkoliikenteen kehittämiseen? järjestämiseksi

Henkilöliikenne-lain uudistus ja PSA

Liikennepoliittinen selonteko

TASE- liikennepoliittinen ohjelma

Liikennepoliittiset tavoitteet

ja painotukset

Lainsäädännölliset vaatimukset

ja rajaukset

TASE –liikennejärjestelmätyö

 • Joukkoliikenteen palvelutason merkittävä parantaminen

 • Liikennejärjestelmän kokonaiskoordinaatio (Bussi-juna-auto-kevyt liikenne)

 • Joukkoliikenne - maankäyttökytkentä / Ohjausvaikutus

 • Liikenteen/kysynnän hallinta


Henkil liikennelain uudistus mit muuttuu
Henkilöliikennelain uudistus - mitä muuttuu? järjestämiseksi

 • Seudullinen toimivaltainen viranomainen valitsee joukkoliikenteen järjestämistavan

 • 2 vaihtoehtoista järjestämistapaa:

  • Markkinaehtoinen liikenne (Nykyinen linjalupaliikenne ei ole markkinaehtoista)

  • PSA:n mukainen liikenne (Tilaaja-tuottaja, käyttöoikeussopimus, oma tuotanto)

 • Astuu voimaan 3.12.2009=> vanha järjestämistapa ei ole mahdollinen


Tavoitteita
Tavoitteita järjestämiseksi

 • Liikennepoliittinen selonteko

 • Joukkoliikennettä on kehitettävä kuntarajat ylittävinä seudullisina kokonaisuuksina

 • Kehyskunnista keskuskuntaan suuntautuvaa henkilöautoliikennettä on vähennettävä

Seudun liikennepoliittiset tavoitteet

 • Joukkoliikenteen palvelutasoa nostetaan merkittävästi. Vuoteen 2025 mennessä koko seudulla pysäytetään henkilöauto-liikenteen osuuden kasvu ja joukko- ja kevyen liikenteen osalta pysäytetään aleneva kehitys.

 • Lisärahoitusta joukkoliikenteen vuorotarjontaan ja toimintaedellytykset

Joukkoliikennejärjestelmän helppokäyttöisyys on varmistettava matkustajille.


Tavoite organisaatio toiminnassa 4 12 2009
TAVOITE: Organisaatio toiminnassa 4.12.2009 -> järjestämiseksi

 • Avainkysymys: Laajuus

 • Sekundäärinen kysymys: Toteutusmalli

  - vastuukunta, kuntayhtymä ….

MITÄ AIKAISEMMIN JOUKKOLIIKENNEVIRANOMAINEN ON TOIMINNASSA – SEN PAREMPI


Muut matkat 5-10 % järjestämiseksi

Tampereen sisäinen liikenne 85 000 matkaa/vrk

(75 %)

Seutuliikenne Tampereelle 20 000 matkaa/vrk (< 20 %)

Seutuliikenne Tampereelle muodostaa noin 35 % koko seudun linjakilometreistä ja 30 % koko seudun linjatunneista


Markkinaehtoinen liikenne
Markkinaehtoinen liikenne järjestämiseksi

Operaattori vastaa suunnittelusta ja tukitoiminnoista (informaatio, markkinointi, jne.)

Seudullinen suunnittelu rajoittuu lippuhintojen tukemiseen yleisen säännön kautta. Muu suunnittelu ei ole viranomaisten toimivallassa (pl. minimisääntely)

Ei ole realistista olettaa, että markkinat pystyvät yksin vastaamaan liikennepoliittisiin haasteisiin tarjonnan määrässä ja kohdentamisessa (alueellinen ja ajallinen).

Uusien maankäytön kehittämisalueiden tarjonnan järjestä-minen etupainotteisesti alueen toteutusaikatauluun nähden vaikea järjestää.

Tampere alueen suurimpana kuntana on jo siirtynyt käyttä-määntilaaja-tuottaja mallia = > Jos yksittäinen seudun kunta valitsee markkinalähtöisen liikenteen, on joukkoliikenteen suunnittelu kokonaisuutena huomattavan hankalaa.

Viranomaisilla tulee olla tehokkaat ja monimuotoiset työkalut kohdentaa tuet haluamallaan tavalla.

- Yleinen sääntö

-Täydentäminen

ostoliikenteellä

-SLOT

-> Rajoitettuja ja osittain ongelmallisia keinoja säädellä joukkoliikennettä


Psa mallit
PSA-mallit järjestämiseksi

 • - Tilaaja – tuottaja -malli

 • -Käyttöoikeussopimus

 • Oma tuotanto

Viranomainen vastaa järjestelmän kokonais-valtaisesta suunnittelusta (palvelutaso, lipunhinnat, tukitoiminnat).

Päätösvallan säilyminen viranomaisella mahdollistaa joukkoliikenteen käytön aktiivisena työkaluna (liikenteen hallinta, maankäytön kehittäminen).

Joukkoliikennejärjestelmän toiminnan pitkäjänteisyys ja ennakoitavuus.

Joukkoliikenteen ja raideliikenteen koordinoitu suunnittelu.


Psa mallien soveltuvuus
PSA –mallien soveltuvuus järjestämiseksi

 • Seudullinen tilaaja-tuottaja malli vaikuttaa kasvavalla kaupunkiseudulla liikennejärjestelmänäkökulman (maankäyttö, liikenneverkon hallinta, sujuvat matkaketjut) kannalta parhaalta. Malli on myös vastuiden osalta selkein ja mallista on kokemuksia.

 • Käyttöoikeusmalli soveltunee Tampereen seudulla muun kuin Tampereen sisäisen liikenteen hoitamiseen. Soveltuvuus on aina arvioitava tapauskohtaisesti. Malli voi olla ongelmallinen esimerkiksi juna- ja bussiliikenteen yhteistoiminnan kannalta.

  • Palvelusopimusasetuksen siirtymäkauden aikana käyttöoikeussopimuksia voidaan tehdä myös ilman varsinaista tarjouskilpailumenettelyä.

 • Oma tuotanto. Tampereella on syytä ainakin siirtymäaikana olla myös omaa tuotantoa, jolla voidaan joustavasti täydentää tarjontaa ja/tai reagoida mahdollisiin markkinoilla tapahtuviin muutoksiin. Raideliikenteen osalta oma tuotanto on aivan oma erityiskysymyksensä.


Ehdotus joukkoliikenteen j rjest misest
Ehdotus joukkoliikenteen järjestämisestä järjestämiseksi

Käyttöoikeus

Liikenne-luvat

TILAAJA – TUOTTAJA

MALLI

OMA TUOTANTO

~ 10 vuotta

4.12.2009

~ 5 vuotta


Esitys etenemispoluksi: järjestämiseksi1) Kuntayhtymä käynnistää keskustelut toimivaltaisesta seudullisesta joukkoliikenneviranomaisesta => Kuntien on otettava kantaa järjestämistapaansa. 2) Laaditaan suositus eri alueiden järjestämistavoiksi Tampereen seudulla.3) Käynnistetään nykyisen seutulippu-järjestelmän maksukäytäntöjen muuttaminen vastaamaan uuttaa henkilöliikelakia.

5. PSA ja joukkoliikennelaki3.12.2009

Joukkoliikenteen järjestämis-tavasta riippumatta TASE:n ja valtakunnallisten liikennepoliittis-ten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kunnilta ja valtiolta nykyistä suurempaa taloudellista panostusta joukkoliikenteeseen.

4. Perustaminensyksy 2009

3. Valmistelevat toimenpiteet kevät 2009

2. Keskustelut (odotukset /toiveet)syksy 2008 – kevät 2009

 • 1. Kuntayhtymä päättää käynnistää keskustelut kuntien kanssa seudullisen joukkoliikenneviranomaisen määrittelystä ja päätöksenteon organisoimisesta