slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Publicistický štýl Masmediálna komunikácia II.časť B PowerPoint Presentation
Download Presentation
Publicistický štýl Masmediálna komunikácia II.časť B

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Publicistický štýl Masmediálna komunikácia II.časť B - PowerPoint PPT Presentation


  • 143 Views
  • Uploaded on

Publicistický štýl Masmediálna komunikácia II.časť B. Útvary publicistického štýlu Spravodajské útvary rozšírená správa má okrem voľnejšie štylizovaného textu aj komplikovanejšiu grafickú úpravu (rôzne typy a hrúbka písma, grafické usporiadanie textu v stĺpcoch).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Publicistický štýl Masmediálna komunikácia II.časť B


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Publicistický štýl

Masmediálna komunikácia

II.časť B

slide2

Útvary publicistického štýlu

  • Spravodajské útvary
  • rozšírenáspráva
  • má okrem voľnejšie štylizovaného textu aj
  • komplikovanejšiu grafickú úpravu (rôzne typy
  • a hrúbka písma, grafické usporiadanie textu
  • v stĺpcoch).
slide4

.

Prvou informáciou pod titulkom je vždy

označenie miesta, kde sa udalosť stala.

Za ním býva skratka tlačovej agentúry

alebo iniciály mena redaktora, ktorý správu

spracoval.

V správe uplatňujeme najmä 3.os.sg. a pl.,

pasívne konštrukcie, prevažujú dokonavé

slovesá, z pádov sa najčastejšie uplatňuje

nominatív.

slide5

1. Titulok – upútavacia funkcia a informačná funkcia obsahuje pointu, musí byť zrozumiteľný, stručný, výstižný a pútavý, preto často využíva osobitné syntaktické konštrukcie (elipsa – chýba sloveso).

2. Perex –( z lat. Per extensum- na celú šírku) – na šírku písaná / inak zvýraznená časť správy, ktorá dopĺňa základnú informáciu obsiahnutú v titulku.

slide6

3. Prvé vety správy – hovoria o tom čo, kde a kedy sa stalo, preto sú v nich vlastné mená, názvy a čí-

sla

4. Citované vyjadrenia–priamych účastníkov udalosti alebo iných zainteresovaných osôb bývajú často súčasťou rozšírenej správy.

slide7

Noticka je jednoduchá krátka správa (Kto? Čo? Kedy? Kde? Ako? Prečo?) často aj bez udania miesta a tlačovej agentúry, ktorá ju vydala. V novinách ju často nájdeme pod označením: Stručne.

Prečítajte si noticku (ukážka 6) a pokúste sa sformulovať vhodný titulok.

Uvažujte o obsahu ukážky. Pokúste sa zhodnotiť situáciu v slovenskom jazyku. Sme rovnako hrdí a citliví na svoj materinský jazyk ako Francúzi? Svoj názor podložte argumentmi.

slide9

Prepíšte text ako doplňovačku a doplňte aj čiarky :

Čínsk- paleontológovia objav-li pozostatk-

obrovského d-nosaura ktor- sa prekvapujúco

podobá na vtáka a preto ho určili za nov- druh.

G-gantoraptor erlianensis meral na dĺžku osem

metrov a bol dva krát/dvakrát v-šší ako súčasn-

človek. Objav-li ho v erlianskej kotline

v Mongolsku informoval- vedc- v najnovšom v-daní

časopisu Nature.

slide10

Kontrola pravopisu:

Čínski paleontológovia objavili pozostatky

obrovského dinosaura, ktorý sa prekvapujúco

podobá na vtáka, a preto ho určili za nový druh.

Gigantoraptor erlianensis meral na dĺžku osem

metrov a bol dvakrát vyšší ako súčasný

človek. Objavili ho v erlianskej kotline

v Mongolsku, informovali vedci v najnovšom

vydaní časopisu Nature.

slide11

Kde by ste hľadali význam slova paleontológ?

2. Nahraďte prídavné meno v spojení obrovského dinosauratroma synonymami.

3. V texte je spojenie podobá sa na vtáka. Považujeme za spisovné a správne aj spojenie podobá sa vtákovi ?

slide12

Riešenie:

paleontológia -iež.vednýodbor zaoberajúci sa výskumom skamenelín;

paleontológ -a mn. -oviam.odborník v paleontológii KSSJ aj SCS

slide13

- ohromný, nesmierny: kolosálny, monumentálny, gigantický, gigantský, :expr.: ozrutný, ozrutánsky, ohromitánsky, expr.: náramný, prenáramný (prekvapujúco obrovský):obrovitý, expr. obrovitánsky, mohutný: nespočítateľný, nesčítateľný, nepreberný, nevyčísliteľný, bezpočetný, kniž.: nesčíselný, nespočetný, expr. státisícový (obrovský čo do množstva):enormný (obrovský čo do množstva alebo intenzity):nevyjadriteľný, nevypovedateľný, neopísateľný, nevýslovný (ktorý sa pre mimoriadnu intenzitu nedá opísať, vyjadriť slovami),kniž. neskonalý: cítiť nevyjadriteľný, nevypovedateľný, nevýslovný žiaľ; zavládlo neopísateľné nadšenie; prežiť neskonalé šťastie, nevyčerpateľný: nevyčerpateľná zásoba, neslýchaný, nevídaný (presahujúci priemerné, zvyčajné hodnoty):zaznamenať neslýchaný, nevídaný úspech....

slide14

V texte je spojenie podobá sa na vtáka.

Považujeme za spisovné a správne aj spojenie podobá sa vtákovi ?

podobať sa, -á, -ajúnedok.

(komu, čomu, zried. i na koho, na čo)

byťpodobný niekomu al. niečomu:

p. sa otcovi, matke;Jeho krok sa viac podobá skoku. (Kuk.)

Miazga podobala sa mlieku. (Ondr.)

Má lenpol roka a už sa to podobá na človeka. (Kuk.)

Podobáme sa na šajku zbojníkov. (Jes.);expr.p. sa jeden na druhého akovajce vajcuveľmi, celkom