hva er flerkulturell forst else n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HVA ER FLERKULTURELL FORSTÅELSE ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
HVA ER FLERKULTURELL FORSTÅELSE ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

HVA ER FLERKULTURELL FORSTÅELSE ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

HVA ER FLERKULTURELL FORSTÅELSE ?. Kunnskaper , innsikt og redskaper som hjelper oss å håndtere flerkulturelle situasjoner. Aksept av annerledeshet. Roda Ahmed : ” Forberedelsen ” 2008.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HVA ER FLERKULTURELL FORSTÅELSE ?' - cyma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hva er flerkulturell forst else

HVA ER FLERKULTURELL FORSTÅELSE ?

Kunnskaper , innsikt og redskaper som hjelper oss å håndtere flerkulturelle situasjoner.

Aksept av annerledeshet.

roda ahmed forberedelsen 2008
Roda Ahmed : ” Forberedelsen ” 2008
 • Roda Ahmed ser ikke vanskelighetene hun opplever bare som et resultat av de nye omgivelsene, men også som en følge av motstanden i egne tanker og følelser.
 • ” Det er bare en så stor avstand mellom oss som man skaper selv.”
slide3
Kollektivistisk –individuell ?
 • Forurens ikke byens drikkevann i 1960
 • Vern om ditt eget drikkevann 2010.
 • Et tankekors !!!!!!
hva b r vi huske p i v rt m te med de andre
Hva bør vi huske på i vårt møte med ” de andre” ?
 • Majoritet.
 • Nettverk.
 • Kvinnenettverk.
 • Psykologiske speil

.

 • Rolleidentitet.
slide5
Status
 • Utdanning.
 • Arbeid.
 • Sosial kompetanse.
 • Omgivelsene
slide6
Språk
 • Historie.
 • Personlige ferdigheter
 • Myndighet.
slide8
Hvilke feller er det lett å gå i?
 • Pasienten er for ”eksotisk”

.

 • Stereotypier.
 • Rammene er satt i behandlingsrommet.
 • I hvilken kontekst finner det sted?
 • I hvilken verden oppleves sykdommen og plagene.?
slide9
En erkjennelse av at også det vi til daglig tar for gitt er kulturelt konstruert, bør føre til ydmykhet, ikke bare i møte med ” de andre”, men også i møtet med våre egne absolutte sannheter.
 • Benedikte Ingstad
slide10
Måten vi oppfatter pasienten på bør ikke ha bakgrunn i etnisitet eller kultur.
 • Hva er det hver pasient forsøker å kommunisere ?
 • Hvilke mening tillegger hun sine plager og sin situasjon?
sosialantropolog unni vikan
Sosialantropolog Unni Vikan
 • ” Jeg ser på kultur som et par briller, det er hva man ser med og ikke det man ser.”
 • Vi snakker om kulturforskjeller, men vi skal ikke forstå oss i hjel. Vi må si fra , ellers blir vi falske og utydelige.

Mange muslimske samfunn er strengt hierarkiske og alder gir posisjon. Den eldre har autoritet, og den yngre viser alltid respekt for den eldre. Mange fremmedkulturelle i Norge har vokst opp i samfunn hvor det er forskjell på kjønn, hvor det ikke er likestilling og hvor det er aldersmessig rangsforskjell.

handler det om meg
Handler det om meg?
 • Mine tradisjoner

.

 • Mine teorier.
 • Mine verdier

.

 • Min måte jobbe på

.

 • Hva vil det si å være norsk ?
helseoppfatninger
HELSEOPPFATNINGER
 • Ikke utelukkende en kroppslig prosess, men som et utslag av uhell. ( Tszwanafolket).
 • WHO
 • Gamle mennesker
 • Empirisk studie fra England
 • Vi er sosialisert inn i forskjellige virkeligheter. Vi har forskjellig sykdomsforståelse . Vi har forskjellig oppfatning om hvordan livet bør leves.
det arabiske medisinske systemet fra afrika nord for sahara og st til og med irak
Det arabiske medisinske systemet fra Afrika nord for Sahara og øst til og med Irak.
 • Sykdom eller skade er ikke noe som bare skjer. Man rammes på et gitt tidspunkt og på en spesiell måte på grunn av noe personen har gjort eller unnlatt å gjøre, eller fordi noen eller noe innehar kraft.
 • Onde ånder.
 • Det onde øye.
 • Varme og kulde.
 • Sykdom som straff. Gud ønsker å fortelle den syke noe gjennom sykdommen.
 • Man har vekket vreden til forfedrenes ånder.
 • Være i ubalanse med naturen, yin og yang.
slide16
Selvrefleksjon er en kilde til forståelse av ”den andre”.
 • Det er gjennom å forstå oss selv at vi kan forstå andre.
slide18
Selv om vår hverdag er blitt forandret er det flyktningen som har gått gjennom den største forandringen.

Å være en flyktning kan handle om å ikke vite hvor du havner eller om du kommer frem i det hele tatt.

slide19
Helsearbeideren bør være forsiktig med å legge for ensidig vekt på eventuelle reaksjoner som sykdomstegn.
 • Det kan føre til at emigranten selv opplever seg som syk, noe han/hun kanskje ellers ikke ville ha gjort, og dermed oppfører seg som syk.
 • Normale reaksjoner på unormale hendelser/belastninger.
 • Finn en balansegang slik at de som er alvorlig traumatisert og trenger hjelp blir fanget opp, uten å bidra til sykeliggjøring der det ikke er grunnlag for det.
de ti bud
DE TI BUD
 • Du skal være deg bevisst ditt eget verdigrunnlag.
 • Du skal ikke innbille deg at du er verdimessig nøytral.
 • Du skal gi andre rett til å bruke sitt eget verdensbilde og sin egen sosiale referanseramme.
 • Du skal ikke forutsette at mennesker fra andre kulturer kan like mye om de samme ting som du kan.
 • Du skal huske at alle leser dine ikke-verbale signaler.
slide21
Du skal bruke tolk.
 • Du skal sette av nok tid når du skal kommunisere med folk fra andre kulturer.
 • Du skal finne ut hvilken rolleforventning din utenlandske venn/nabo har til deg.
 • Du skal stille krav til dine utenlandske venner/naboer som du gjør med dine norske , og ikke opptre som snillist.
 • Du skal huske at mennesker fra andre kulturer kan ha vansker med å forstå deg nettopp fordi du er norsk.
noen kj reregler
Noen kjøreregler.
 • Sett av god tid, med tolk beregn dobbelt så lang tid.
 • Vær tålmodig å sett realistiske mål.
 • Det handler like mye om møte mellom to mennesker som mellom to kulturer.
 • Noen har et annet forhold til tid enn oss.
 • Vet ikke hva en fysioterapeut gjør.
slide23
Ta hensyn til påkleding når det gjelder deg selv og tenk over pasientens behov for å dekke seg til.
 • Fortell hva du skal gjøre, la pasienten føle seg trygg.
 • Mange er redd for at smerten er et tegn på at noe er galt.
 • Innvandrere er like lite homogene som nordmenn er.
 • Hysteriske utbrudd og høye stemmer kan være et utrykk for at pasienten er redd for ikke å bli trodd eller tatt på alvor.
slide24
De grunnleggende menneskelige behov er de samme.
 • Alle trenger trygghet, kjærlighet og respekt
 • Alle sørger vi når vi mister våre kjære.
 • På dette nivå kan vi møte våre pasienter.
 • Det er store øyeblikk når vi opplever at vi på tross av forskjell i språk, kultur,religion og utdannelse når frem til genuin kontakt.
 • Og det er store øyeblikk når personen foran oss glimyter til i glede over anerkjennelse
det er den draumen olav h hauge
” Det er den draumen” Olav H. Hauge
 • ”Det er den draumen me ber på,
 • At noko vedunderleg skal skje,
 • At det må skje,
 • At tidi skal opna seg
 • At hjarta skal opna seg
 • At dører skal opna seg
 • At berget skal opna seg
 • At kjeldor skal springa
 • At draumen skal opna seg
 • At me ei morgonstund skal glida inn på ein våg
 • Me ikkje har visst um”