slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hringsjá stökkpallur til nýrra tækifæra „Virkjum hæfileikana – alla hæfileikana“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hringsjá stökkpallur til nýrra tækifæra „Virkjum hæfileikana – alla hæfileikana“

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Hringsjá stökkpallur til nýrra tækifæra „Virkjum hæfileikana – alla hæfileikana“ - PowerPoint PPT Presentation

cyma
125 Views
Download Presentation

Hringsjá stökkpallur til nýrra tækifæra „Virkjum hæfileikana – alla hæfileikana“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hringsjá stökkpallur til nýrra tækifæra „Virkjum hæfileikana – alla hæfileikana“ 27. febrúar 2014 Helga Eysteinsdóttir

  2. HringsjáHringsjá náms- og starfsendurhæfing • 1987 Starfsþjálfun fatlaðra stofnað • 1995 Hringsjá starfsþjálfun fatlaðra • 2006 Hringsjá, náms- og starfsendurhæfing

  3. Markmið Hringsjár • Veita náms- og starfsendurhæfingu fyrir einstaklinga, 18 ára og eldri sem vegna sjúkdóma, slysa, fötlunar eða annarra áfalla þurfa á endurhæfingu að halda til að takast á við nám og/eða að stunda atvinnu á almennum vinnumarkaði.

  4. HringsjáEndurhæfing einstaklings felst í: • að auka tækifæri til starfa og frekara náms • að uppgötva og efla styrkleika • aðeflasjálfstraustogfáraunhæftsjálfsmat á eigingetu • að taka ábyrgð á eiginlífioglosnaúrviðjumvana • aðaukalífsgæði: eiginogaðstandanda

  5. HringsjáNemendahópurinn • eldri en 18 ára • sjúkdómar, slys eða önnur áföll • flestir eru á endurhæfingarlífeyri • meirihluti hafa aðeins lokið grunnskóla • flestir áður verið starfandi á vinnumarkaði

  6. HringsjáMennt er máttur • Færnimat við upphaf náms • Einstaklingsmiðað nám og endurhæfingaráætlun • Stoðþjónusta -félagsráðgjafi -náms- ogstarfsráðgjafi -sálfræðingur -sérkennari -Davis lesblinduráðgjafi

  7. HringsjáÁrangur Árangursmæling 2012: • 81% í námi eða starfi eftir útskrift • 88% segja að sjálfstraust hafi aukist • 92 % telja að endurhæfing hafi skilað miklum/frekar miklum árangri Námseiningar: • árið 2006-2013 luku 235 einstaklingar 4.670 einingum á framhaldsskólastigi

  8. HringsjáLykillinn að árangri • Sérmenntað starfsfólk • Einstaklingsmiðað nám • Þverfagleg vinna • Jákvætt og þægilegt andrúmsloft

  9. HringsjáFramtíðarsýn • Viðhaldafagmennskusemhefursýntárangur • Eflaþjónustu, áranguroggæðistarfseminnar • Nýrnámsvísir • Gæðavottun EQM • Viðurkenningmennta- ogmenningarmálaráðuneytissemfræðsluaðili • AukiðsamstarfviðVinnumálastofnunog VIRK starfsendurhæfingarsjóð

  10. Hringsjá stökkpallur til áframhaldandi náms og nýrra atvinnutækifæra Þakka áheyrnina Hringsjá Hátúni 10d www.hringsja.is helga@hringsja.is