slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zapraszamy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Zapraszamy - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Produkcja – zarządzanie instrukcjami. Zapraszamy. Wprowadzenie. Produkcja – zarządzanie instrukcjami.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zapraszamy' - cybil


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Wprowadzenie

Produkcja – zarządzanie instrukcjami

Współczesny rynek wymaga od Firm Produkcyjnych różnorodności produktów, krótkiego czasu wykonania zleceń, oraz gotowości na przyjęcie i realizację nowych zleceń. W takiej sytuacji konieczne staje się odpowiednie zaplanowanie produkcji, a co za tym idzie przeanalizowanie ogromnej liczby danych i właściwie udokumentowany proces technologiczny. Z myślą o tym stworzyliśmy System MaxBIT

„Max - Baza Instrukcji Technologicznych”.

System przeznaczony jest dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Głównym zadaniem modułu jest stworzenie kartoteki indeksowej, zdefiniowanie struktury konstrukcyjnej produktów i procesów technologicznych oraz utrzymanie aktualnej dokumentacji technolo-gicznej i warsztatowej, zarządzanie zleceniami, harmonogramowanie. System zawiera kartotekę indeksów materiałowych.

slide3

Wprowadzenie

Produkcja – zarządzanie instrukcjami

Podstawowe funkcje

- definiowanie struktury wyrobu na dowolnej liczbie poziomów,

- definiowanie technologii,

- definiowanie struktury organizacyjno-technicznej (z podziałem na zakłady, wydziały, gniazda, stanowiska),

- emisja dokumentacji warsztatowej,

- rejestracja wykonania (za pomocą kodów kreskowych).

Zalety

- pozwala na szybkie i efektywne dokonywanie zmian w dokumentacji technologicznej,

- umożliwia zachowanie zgodności instrukcji z technologią,

- dostarcza pełną historię zmian dokonywanych w instrukcjach,

- pozwala na szybkie wyszukiwanie narzędzi stosowanych w procesie technologicznym,

- zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych, wielopoziomowy system kontroli dostępu, relacyjno-obiektowa centralna baza danych

slide4

Wprowadzenie

Użytkownicy systemu

szefowie poszczególnych komórek

definiowany dostęp do danych

konstruktorzy

zarządzają dokumentacją konstrukcyjną,

kartami odstępstw i kartami zmian konstrukcyjnych

technolodzy

tworzenie marszruty (technologii wykonania),

struktury wyrobu, dokumentacji warsztatowej

mistrzowie

przeglądanie dokumentacji, drukowanie

pracownicy

podgląd dokumentacji warsztatowej, technologicznej, rejestracja wykonanej pracy

slide5

Konta

BEZPIECZEŃSTWO

Aby praca z systemem była możliwa są potrzebne dwa elementy

 • Konto komputera z którego loguje się użytkownik
 • Konto użytkownika
slide6

Logowanie

BEZPIECZEŃSTWO

Praca z systemem jest możliwa po podaniu nazwy użytkownika i hasła.

W momencie logowania zostaną sprawdzone:

 • maszyna z której próbujemy się logować,
 • bez względu na powodzenie logowania fakt ten zostanie
 • zapamiętany w systemie,
 • stan konta: aktywne / nie aktywne (możliwość zablokowania konta)
 • nazwa i hasło użytkownika,
 • przedział czasowy w którym wolno się użytkownikowi logować.
slide7

Prawa

BEZPIECZEŃSTWO

Zarządzanie prawami

 • Nadawanie uprawnień w systemie jest ujednolicone.
 • Możliwość nadawania praw do:
  • czytania,
  • modyfikacji,
  • usuwania,
  • dodawania,
 • do wszystkich tabel (okienek) używanych w aplikacji.
 • Możliwość nadawania uprawnień z wykorzystaniem poleceń SQL.
slide8

Prawa

BEZPIECZEŃSTWO

Zarządzanie uprawnieniami

 • Sprawdzenie uprawnień zalogowanego użytkownika następuje w momencie
 • otwierania obiektu (tabeli). Nie wymagane jest ponowne logowanie do systemu.
 • Użytkownik może mieć uprawnienia do dodawania rekordu, modyfikacji lub
 • usuwania w zależności od zawartości rekordu na którym jest zlokalizowany
 • Użytkownik może mieć dostęp wyłącznie do swoich danych, grupy lub wszystkich.
 • Może mieć ograniczony dostęp do wybranych pól i kolumn.
slide9

Prawa

BEZPIECZEŃSTWO

Zarządzanie uprawnieniami

 • Prawa

czytanie, tworzenie, modyfikacja, usuwanie

czytanie, tworzenie, modyfikacja

czytanie, modyfikacja, usuwanie

czytanie, tworzenie, usuwanie

czytanie, modyfikacja

czytanie, tworzenie

czytanie, usuwanie

tworzenie

czytanie

BRAK PRAW

slide10

Instrukcje

DOKUMENTY

 • Karta operacyjna
 • Instrukcja stanowiskowa
 • Zbiorcza instrukcja technologiczna
 • Karta cyklu kontroli
 • Karta cyklu kontroli dostaw
 • Karta technologiczna
 • Karta zmian dokumentacji technologicznej
 • Karty odstępstw
slide11

dokument

załączniki

dokument

historyczny

Schemat

DOKUMENTY

Zarządzanie dokumentami

nowa wersja dokumentu

druk

modyfikacja / kasowanie

kopiowanie

rejestracja

zmiany

kasowanie

nie używanych

zapis aktualnej wersji

odtworzenie

poprzedniej

wersji

lista dokumentów

historycznych

edycja załączników

sprawdzenie

technologii

(indeks, operacja)

slide12

Funkcjonalność

DOKUMENTY

Ergonomia

 • System pozwala na bezkolizyjny dostęp do wielu dokumentów jednocześnie.
 • Zapewnia łatwe przejście pomiędzy otwartymi dokumentami.
slide13

Funkcjonalność

DOKUMENTY

Załączniki

 • Do dokumentów systemu możliwe jest
 • dołączenie różnych plików (jpeg, tif, bmp,
 • doc, txt, avi, itp…) w postaci załączników.
slide14

Zmiany

DOKUMENTY

Zmiany

 • System pozwala na tworzenie kolejnych
 • wersji dokumentów.
slide15

Zmiany

DOKUMENTY

Przywracanie poprzednich wersji

 • Sprawdzenie odpowiedniego indeksu i
 • operacji w technologii.
 • Przed przywróceniem aktualny dokument
 • zostanie zapamiętany.
slide16

Zmiany

DOKUMENTY

Kopiowanie dokumentów

 • Szybkie kopiowanie metodą drag & drop.
 • Kontrola kopiowanych danych.
slide17

Zmiany

DOKUMENTY

Uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentów

 • Wszelkie zmiany dokumentów wymagają
 • uzgodnienia i zatwierdzenia.
 • Emitowane z systemu dokumenty są
 • uzgodnione i zatwierdzone.
slide18

Instrukcje

DOKUMENTY

Zbiorcza instrukcja technologiczna

 • Możliwość dowolnego formatowania pól.
 • Powiązanie wielu narzędzi (specjalnych,
 • handlowych) do jednej operacji.
 • Kopiowanie wybranej operacji.
slide19

Instrukcje

DOKUMENTY

Karta cyklu kontroli

 • Możliwość dowolnego formatowania pól.
 • Powiązanie wielu narzędzi (autokontroli i kontroli inspekcyjnej) do jednej operacji.
 • Kopiowanie wybranej operacji.
slide20

Instrukcje

DOKUMENTY

Karta cyklu kontroli dostaw

 • Możliwość dowolnego formatowania pól.
 • Powiązanie wielu środków kontrolnych (narzędzi) do jednej operacji kontrolnej.
 • Kopiowanie wybranej operacji.
slide21

Instrukcje

DOKUMENTY

Karta technologiczna

 • Reprezentacja technologii w
 • postaci karty technologicznej wraz
 • ze składnikami i instrukcjami.
 • Szybkie wybieranie i dodawanie
 • nowych instrukcji.
slide22

Karta zmian

DOKUMENTY

Karta zmian dokumentacji technicznej

 • Swoje opinie na temat zmian mogą nanosić upoważnione
 • osoby z różnych działów.
 • Każda z osób ma dostęp do pewnego obszaru dokumentu.
 • Nad jednym dokumentem może pracować wielu użytkowników.
slide23

Karta odstępstw

DOKUMENTY

Karta odstępstw

 • Swoje opinie na temat zmian mogą wyrazić osoby z różnych działów.
 • Każda z osób ma dostęp do pewnego obszaru dokumentu.
 • Zasady postępowania z dokumentem jak w karcie zmian.
slide24

Instrukcje

NARZĘDZIA

Narzędzia

 • Szybkie zestawianie narzędzi do instrukcji, części, operacji technologicznych.
 • Możliwość wyselekcjonowania nieużywanych narzędzi.
 • Ewidencja wydawanych i zwracanych narzędzi.
slide25

Technologia

TECHNOLOGIA

Technologia

 • Pełna historia zmian technologii.
 • Możliwość kopiowania technologii.
 • Zmiana numeru operacji skutkuje taką
 • samą zmianą we wszystkich dokumentach.
slide26

Technologia

TECHNOLOGIA

Struktura

 • Graficzna reprezentacja struktury wyrobu, zespołu.
 • Łatwy i szybki dostęp do wybranych dokumentów, technologii.
slide27

Technologia

ZLECENIA

Zlecenia

 • Symulowane,
 • Uruchomione,
 • Planowanie.
slide28

Technologia

ZLECENIA

Zlecenia - nettowanie

 • Magazyn półfabrykatów (rozdzielnia części),
 • Rezerwacja części do zleceń,
 • Kompletacja do detali do zleceń.
slide29

Technologia

ZLECENIA

Rejestracja wykonania

 • Rejestracja wykonania,
 • Rejestracja czasu TPZ,
 • Rejestracja prac innych (awaria maszyny, oczekiwanie na pracę, praca technologa, przerwy prywatne…),
 • Przyjęcie detali na magazyn.
slide30

Technologia

ZLECENIA

Rejestracja wykonania

 • Rejestracja na zlecenie
slide31

Technologia

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM

slide32

Technologia

RAPORTOWANIE

SYSTEM RAPORTOWANIA

 • Raporty wprost do Excel’a w formacie XML
slide33

Technologia

RAPORTOWANIE

SYSTEM RAPORTOWANIA

 • Dowolne definiowanie raportów
slide34

wymagania

Produkcja – zarządzanie instrukcjami

Wymagania

 • Przybliżone minimalne parametry stacji roboczej :
 • - procesor 633MHz
 • - 10MB przestrzeni dyskowej do instalacji aplikacji
 • - RAM 256MB
 • - Windows98 , XP , 2000, Vista
 • Serwer bazy danych
 • -Microfoft SQL Server2000
ad