slanger - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
slanger PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 6
slanger
220 Views
Download Presentation
cybil
Download Presentation

slanger

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. slanger Danske slanger i Danmark finder man kun 2 slanger det er hug-ormen og snogen

  2. Jeg har valgt at skrive om slangen fordi det er et sejt dyr.

  3. slanger

  4. slanger

  5. slanger