s kming parai k rengimas n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sėkmingų paraiškų rengimas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Sėkmingų paraiškų rengimas - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Sėkmingų paraiškų rengimas. Seminar as kultūros administratoriams Lektorė : Larisa Muravska Vilnius, 2001 rugsėjo 13-14 d. Dovana ar investicija ? “… tiesioginė nekomercinio pobūdžio Komisijos išmoka, propaguojanti ES politikos tikslus ”. Atsakomybė Pasitikėjimas A tskaitomybė

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sėkmingų paraiškų rengimas' - cwen


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
s kming parai k rengimas

Sėkmingų paraiškų rengimas

Seminaras kultūros administratoriams

Lektorė: Larisa Muravska

Vilnius, 2001 rugsėjo 13-14 d.

b endradarbiavimo prad ia kas yra dotacija
Dovana ar investicija?

“… tiesioginė nekomercinio pobūdžio Komisijos išmoka, propaguojantiES politikos tikslus”.

Atsakomybė

Pasitikėjimas

Atskaitomybė

Nauda bendruomenei, mecenatams ir jums

Bendradarbiavimo pradžia:kas yradotacija?
s kmingos parai kos elementai
Dėl geros paraiškos nebus leista finansuoti blogo projekto, tačiauvargana paraiška gali ženkliai sumažinti jūsų sėkmės šansus.

Gera paraiška:

Paremta puikia idėja

Remiasi gerai parengtu projektu

Parašyta paprastai ir aiškiai

Atitinka mecenato interesus ir veiklos kryptis

Realistiška, gyvybinga ir nuoširdi

Sėkmingos paraiškos elementai
kas yra projektas
Kas yra projektas?
 • Iniciatyva, keičianti situaciją

Situacija B

PROJEKTAS

Situacija A

pagrindiniai p roje k t o ypatumai
Pagrindiniai projekto ypatumai

Unikalus tikslas / uždaviniai

Tiksliai įvardinti pasiekimai ar išdavos

Apribotas tvarkaraštis – griežti laikai

Biudžeto ir šaltinių apribojimai

Techniniai apribojimai

Komandinis darbas

proje kt tipai
Projektų tipai
 • Vykdomi dėl fondų paramos
 • Vykdomi iš būtinybės
 • Kiti?
pro j e k t o administravimo procesas
Projektoadministravimo procesas
 • NAUJO PROJEKTO PRADŽIA

PABAIGIMAS

ĮGYVENDINIMAS

PLANAVIMAS

KŪRIMAS

p arai kos ra ymo procesas
Paraiškos rašymo procesas

Mecenatų paieška

Projekto

įgyvendinimas

Projekto

kūrimas

Paraiškos

rašymas

Projekto

planavimas

proje k t o k rimo stadija
Reikmių / problemų apibrėžimas

Paskirtis, tikslas (ai), laukiami rezultatai

SMART uždaviniai

Metodika, veikla

Pasiekimai

Tvarkaraštis

Partneriai

Preliminarus biudžetas

Projekto kūrimo stadija
reikmi problem apibr imas
Kokias problemas ar reikmes nagrinėsime?

Kuo jos svarbios?

Ar jos atitinka mūsų organizacijos strategiją?

Kas bus mūsų projekto beneficiantai?

Kokie yra kiti suinteresuoti asmenys? Kokie jų interesai?

Kokie interesai mus skatina imtis šio projekto?

Reikmių/problemų apibrėžimas
s uinteresuoto asmens apibr imas
Asmuo, organizacija ar grupė, turinti (tiesioginių ar netiesioginių) interesų projekte, ir kuriai projekto sėkmė ar nesėkmė turės įtakos. Suinteresuoti asmenys yra visos šalys, įtakojančios programą ar jos įtakojamos (čia priskiriami programos beneficiantai, personalas, tarybos, konkurentai (kitos NVO) ir kt.) Suinteresuoto asmensapibrėžimas
proje k t o paskirtis ir ar tikslas ai
Projekto paskirtis ar tikslas atsako į klausimą:

Kokių rezultatų / poveikio norime pasiekti?

Pavyzdžiai:

Lengviau pasiekiamos europinės kultūros…

Labiau propaguoti Lietuvos kultūrinį paveldą tarp…

Projekto paskirtis ir/ar tikslas (ai)
proje kto u daviniai
Projekto uždaviniai atsako į klausimą:

Kokių priemonių imsimės pasiekti tikslą (us)?

Uždaviniai yra specifinių veiksmų visuma, kuria pasiekiamas projekto tikslas.

Pavyzdžiai:

Suorganizuoti festivalį, idant…

Išleisti ir išplatinti knygą apie…

Sukurti TV programą…

Projekto uždaviniai
veikla metodika
Kokiais būdais geriausia įvykdyti uždavinius?

Kuo mūsų požiūris, metodika ir veikla skirsis nuo kitų?

Veikla, metodika
tikslai u daviniai ir veikla
Tikslai, uždaviniai ir veikla

Tikslas 1

Uždavinys 1

Uždavinys 2

Uždavinys 3

Veikla1

Veikla 2

Veikla3

Veikla4

Veikla5

Veikla6

kiti aspektai kuriuos reikia apgalvoti
Kokia projekto trukmė?

Kiek jis kainuos?

Kokią paramą galime gauti šiam projektui?

Kokios sumos prašyti?

Koks bus mūsų įnašas?

Kiti aspektai, kuriuos reikia apgalvoti
finansavimo altini paie ka
Kas gali būti suinteresuotas remti jūsų veiklą? Kodėl?

Kokio pobūdžio projektus jie yra parėmę anksčiau?

Kam buvo suteiktos dotacijos?

Kokią pinigų sumą jie gali skirti?

Kaip ją skiria?

Finansavimo šaltinių paieška
finansavimo altiniai
Finansavimo šaltiniai
 • Fondai
 • Kompanijos
 • Vyriausybė ir valstybinės institucijos
 • Privatūs asmenys
 • Kitos organizacijos
finansavimo altini ypatumai
Finansavimo šaltinių ypatumai
 • Vyriausybė ir valstybinės institucijos
 • Remia dėl savo vykdomos politikos
 • Galima didelio masto parama
 • Remia nepopuliarią veiklą
 • Daug biurokratijos
finansavimo altini ypatumai1
Finansavimo šaltinių ypatumai
 • Fondai
 • Sukurti tam, kad skirtų pinigų
 • Privatūs fondai
 • Remia dėl savo vykdomos politikos
 • Mėgsta spręsti problemas
finansavimo altini ypatumai2
Finansavimo šaltinių ypatumai
 • Korporacijos:
 • Remia komerciniais sumetimais
 • Remia “saugius” renginius
 • Sprendimus priima atskiri asmenys
 • Privatūs asmenys:
 • Įtakojami emocijų
 • Nesiekia atpildo
 • Remia “teisingus” renginius
 • Nesiekia atpildo
projekto planavimas
Projekto planavimas
 • Išsamūs atsakymai į šiuos klausimus:

Kas / kodėl?

Kaip?

Kas?

Kada?

Kiek kainuoja?

proje kto planavimas
Projekto planavimas
 • Sukurkite darbo analizės struktūrą
 • Išanalizuokite poreikius
 • Įvertinkite atsakomybę, pastangas ir trukmę
 • Sudarykite tvarkaraštį
 • Kiekybiškai įvertinkite šaltinius
 • Sudarykite biudžetą
parai kos ra ymas ir pateikimas
Paraiškos rašymas ir pateikimas
 • Išsiaiškinkite paramos teikėjo interesus, politiką ir procedūras.
 • Įvertinkite savo projektą ir, jei reikia, padarykite pakeitimus.
 • Patikrinkite visas savo sutartis ir partnerius.
 • Projekto planą pateikite tinkama paraiškos forma.
 • Išdėstytą raštu koncepciją duokite kritiškai įvertinti specialistui ir kam nors, nesusijusiam su jūsų darbu.
 • Prieš rašydami galutinį paraiškos variantą, kreipkitės į mecenatą ir išklausykite jo pasiūlymų, kritikos ir patarimų.
populiariausia parai kos forma
Populiariausia paraiškos forma
 • Projekto pavadinimas.
 • Santrauka: punktinis (umbrella) projekto išdėstymas ir visos paraiškos reziumė (paprastai ne daugiau kaip 1 psl.)
 • Reikalingumo pagrindimas: kodėl reikalingas šis projektas.
 • Projekto aprašymas: tikslai, uždaviniai ir kitos detalės, kaip bus įgyvendinamas ir vertinamas projektas.
parai kos forma t s
Paraiškos forma (tęs.)
 • Biudžetas: finansinis projekto aprašymas, prašomos pinigų sumos ir paaiškinimai.
 • Informacija apie organizaciją: istorija ir valdymo organai; svarbiausios veiklos kryptys, adresatai ir teikiamos paslaugos; sėkmingos veiklos, dalykiškumo ir gero įvaizdžio įrodymai.
 • Išvados: pagrindinių projekto aspektų santrauka.
 • Priedai.
paramos teik jo po i ris
Paramos teikėjo požiūris
 • Ar paraiška atitinka mūsų vykdomą politiką?
 • Ar ji atitinka mūsų įstatus?
 • Ko verta projekto idėja?
 • Ar projektas bus įvykdytas?
es program parai k kontrolinis klausim s ra as
ES programų paraiškų kontrolinis klausimų sąrašas
 • Ar jūsų projektas atitinka renkamumo reikalavimus? Ar jūs galite prašyti finansinės paramos?
 • Ar jūsų projektas atitinka kelis arba visus atitinkamos programos ar biudžeto eilutės prioritetus ir atrankos kriterijus?
 • Jeigu programa, kuriai teikiate paraišką, reikalauja partnerių, ar juos suradote? Ar jie atitinka renkamumo kriterijus?
es program parai k kontrolinis klausim s ra as t s
ES programų paraiškų kontrolinis klausimų sąrašas (tęs.)
 • Ar galėsite įvykdyti finansinio administravimo reikalavimus?
 • Ar prie paraiškos formos pridėjote visus reikalingus dokumentus? Pvz., atitinkamų darbuotojų CV, asociacijos įstatus ir/ar straipsnius, veiklos aprašymą?
 • Ar atsakėte į visus paraiškos formos klausimus? Europos Komisija atmeta nepilnai užpildytas paraiškas.
es program parai k kontrolinis klausim s ra as t s1
ES programų paraiškų kontrolinis klausimų sąrašas (tęs.)
 • Ar paraiškos formoje nurodėte, kuo jūsų projektas atitinka konkrečios ES programos prioritetus? Ar jūsų projektas atitinka konkrečios šalies (regiono) ir tikslinių beneficiantų reikmes?
 • Ar paraiškos formoje nurodėte, kaip jūsų projektas papildo ar skiriasi nuo panašių projektų, kuriuos vykdo ar įvykdė kitos organizacijos?
es program parai k kontrolinis klausim s ra as t s2
ES programų paraiškų kontrolinis klausimų sąrašas (tęs.)
 • Ar įdėjote aprašymą, kaip įgyvendinsite projektą?
 • Ar nurodėte, kokiu būdu įvertinsite projektą?
 • Ar biudžetą sudarėte eurais?
 • Ar nurodėte, kaip bus vykdoma jūsų projekto rezultatų sklaida?
 • Ar jūs ir jūsų partneriai būsite pajėgūs įgyvendinti projektą?