notatka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NOTATKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
NOTATKA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

NOTATKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

NOTATKA. SPOSOBY SPORZĄDZANIA NOTATEK. NOTATKA – to krótki tekst napisany w celu zapamiętania lub podania do wiadomości. NOTOWANIE – to przelewanie na papier w możliwie skróconej, ale wyraźnej formie naszych myśli skojarzeń, wniosków. RODZAJE NOTATEK.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NOTATKA' - cwen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
notatka

NOTATKA

SPOSOBY SPORZĄDZANIA NOTATEK

slide2
NOTATKA –

to krótki tekst napisany

w celu zapamiętania lub podania do wiadomości.

slide3
NOTOWANIE –

to przelewanie na papier

w możliwie skróconej, ale wyraźnej formie naszych myśli skojarzeń, wniosków.

rodzaje notatek
RODZAJENOTATEK

Streszczenie - własnymi słowami przedstawiamy w skrócie najważniejsze informacje, zagadnienia i ich powiązania.

Wyciąg- polega na dosłownym wypisaniu ważniejszych cytatów, fragmentów tekstu, definicji

Plan- ujmuje treść w punktach

plan mo e by
PLAN MOŻE BYĆ:
 • Równoległy albo porównawczy – polega on na tym, że zestawiamy ze sobą dwie treści, dwa tematy. Nadaje mu się często formę tabelaryczną np.czas akcji w dwóch lub trzech utworach, miejsca akcji, czy różne sądy o tej samej sprawie
 • Punktowy – to wyszczególnienie wszystkich ważnych myśli występujących w tekście. Każdą myśl zaopatruje się kolejnym numerem. Zaletą tego planu jest to, że uwzględnia on treści w kolejności, następstwa w czasie.
 • Rozwinięty – w planie tym są wyszczególnione wszystkie punkty treści, a jednocześnie ukazane jest ich zależność: schemat

1.

A)

B)

graficzne formy notowania
GRAFICZNE FORMY NOTOWANIA

1. Mapy myśli

2. Technika rozgałęzień

3. Technika dendrytów

mapy my li
MAPY MYŚLI

Zasady sporządzania:

 • Na środku kartki napisz hasło – najważniejszą informację (można wykonać rysunek)
 • Od środka wyprowadź rozgałęzienia. Wpisuj słowa - klucze wzdłuż linii. Im dalej od środka tym mniej ważna informacja.
 • Pisz drukowanymi literami. Na jednej linii jedno słowo-klucz.
 • Używaj wielu kolorów i rób rysunki.
 • Nie zastanawiaj się gdzie umieścić poszczególne elementy i czy w ogóle je umieścić. Twój umysł zatroszczy się o uporządkowanie informacji. Ważne jest zapisanie wszystkiego, co nasuwa Ci się

w związku z zadanym tematem.

technika rozga zie
TECHNIKA ROZGAŁĘZIEŃ

Opiera się ona na zasadach podobnych do map myśli. Zagadnienie główne umieszczamy w centrum i zakreślamy kółkiem Od niego rozchodzą się zagadnienia poboczne. Należy zapisywać zagadnienia w postaci schematu ukazującego połączenia pomiędzy nimi.

technika dendryt w
TECHNIKA DENDRYTÓW

Czyli tworzenie drzewa. Ma nieco inną formę. Rozpoczynamy u dołu kartki,

a następnie rozwijamy notatkę ku górze

i na boki tak jak rozrasta się drzewo.

technika sporz dzania notatek i ich gromadzenia
TECHNIKA SPORZĄDZANIA NOTATEK I ICH GROMADZENIA
 • Notatki można sporządzać w zeszytach
 • W postaci luźnych kart – wówczas najlepiej gromadzić je w teczkach, pudełkach umieszczając na pierwszej karcie w zbiorze kart danego tematu „hasło” (temat).
 • Obecnie bardzo wygodne jest układanie kartek do segregatorów
nale y zwraca uwag aby notatki by y
NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ, ABY NOTATKI BYŁY:

1. Przejrzyste, staranne i uporządkowane.

2. Opatrzone datą sporządzenia, tematem.

3. Urozmaicone w schematy, rysunki, podkreślenia, kolory.

4. Fiszki powinny być luźnymi kartkami jednakowego formatu.

5. Piszemy tylko na jednej stronie.

KONIEC